Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: September 6, 2017, 7:56 am - Lượt xem: 85 - 0.47 MB
 • ĐIỂM MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CE1A_D - Ngày: November 17, 2017, 6:13 am - Lượt xem: 5
 • ĐIỂM MÔN ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 16CT1A - Ngày: November 17, 2017, 6:10 am - Lượt xem: 4
 • ĐIỂM MÔN THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CT1A - Ngày: November 17, 2017, 6:09 am - Lượt xem: 6
 • ĐIỂM MÔN VI MẠCH TƯƠNG TỰ-LỚP 16CĐ1A,B - Ngày: November 17, 2017, 6:09 am - Lượt xem: 4
 • ĐIỂM THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 15CD1A,B-L1 - Ngày: November 16, 2017, 8:11 am - Lượt xem: 22
 • ĐIỂM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN- LỚP 15CE_HL - L2 - Ngày: November 16, 2017, 6:37 am - Lượt xem: 14
 • ĐIỂM MÔN GIA CÔNG CƠ KHÍ ( THỰC TẬP NGUỘI)-LỚP 16NQ_HL - Ngày: November 14, 2017, 6:09 am - Lượt xem: 13
 • ĐIỂM MÔN VẼ KỸ THUẬT_ LỚP 16TH_HL - Ngày: November 14, 2017, 6:08 am - Lượt xem: 23
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ KỸ THUẬT -LỚP 15THNQ_HL-L2 - Ngày: November 14, 2017, 6:08 am - Lượt xem: 16
 • ĐIỂM MÔN ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ-LỚP 16CT1A - Ngày: November 13, 2017, 3:24 am - Lượt xem: 9
 • ĐIỂM THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN-LỚP 16CE1A_D - Ngày: November 9, 2017, 5:41 am - Lượt xem: 49
 • ĐIỂM THI MÔN CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC & KHÍ NÉN-LỚP 15CD1A,B-L1 - Ngày: November 7, 2017, 6:10 am - Lượt xem: 74
 • ĐIỂM THI MÔN ĐO LƯỜNG & CẢM BIẾN-LỚP 15CD1A,B-L1 - Ngày: November 7, 2017, 3:40 am - Lượt xem: 68
 • ĐIỂM MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CD1A,B - Ngày: October 31, 2017, 2:47 am - Lượt xem: 52
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP NGUỘI-LỚP 16TH1B - Ngày: October 30, 2017, 1:54 am - Lượt xem: 47
 • ĐIỂM MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 15CE1D - Ngày: October 30, 2017, 1:53 am - Lượt xem: 88
 • ĐIỂM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN- LỚP 15CE_HL - L1 - Ngày: October 26, 2017, 9:44 am - Lượt xem: 127
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT -LỚP 17NQTP-L2 - Ngày: October 25, 2017, 1:42 pm - Lượt xem: 43
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ KỸ THUẬT -LỚP 15THNQ_HL-L1 - Ngày: October 25, 2017, 1:42 pm - Lượt xem: 45
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN-LỚP 16CT1A - Ngày: October 17, 2017, 8:42 am - Lượt xem: 53
 • ĐIỂM THI MÔN THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG-LỚP 15CT1A-L1 - Ngày: October 16, 2017, 2:56 pm - Lượt xem: 43
 • ĐIỂM THI MÔN TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH CÁC CÔNG NGHỆ-LỚP 15CT1A-L1 - Ngày: October 16, 2017, 2:55 pm - Lượt xem: 40
 • ĐIỂM MÔN ĐO LƯỜNG & CẢM BIẾN-LỚP 15CĐ1A,B - Ngày: October 16, 2017, 12:40 pm - Lượt xem: 127
 • ĐIỂM MÔN CNĐK THỦY LỰC VÀ KHÍ NÉN-LỚP 15CĐ1A,B - Ngày: October 16, 2017, 12:40 pm - Lượt xem: 82
 • ĐIỂM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CĐ1A,B-L1 - Ngày: October 16, 2017, 9:53 am - Lượt xem: 111
 • ĐIỂM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN -LỚP 16CH6A-L1 - Ngày: October 16, 2017, 9:52 am - Lượt xem: 35
 • ĐIỂM MÔN PLC-LỚP 17SN1A_LM - Ngày: October 16, 2017, 9:51 am - Lượt xem: 22
 • ĐIỂM MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 16CH6A - Ngày: October 13, 2017, 3:07 pm - Lượt xem: 44
 • ĐIỂM THI MÔN TRANG BỊ ĐIỆN-LỚP 15CT1A-L1 - Ngày: October 13, 2017, 3:06 pm - Lượt xem: 38
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC & KHÍ NÉN - Ngày: October 12, 2017, 3:53 pm - Lượt xem: 35
 • ĐIỂM MÔN VI XỬ LÝ-LỚP 15CĐ1A,B - Ngày: October 11, 2017, 2:48 pm - Lượt xem: 87
 • ĐIỂM MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CE_HL - Ngày: October 11, 2017, 2:47 pm - Lượt xem: 85
 • ĐIỂM THI MÔN VI XỬ LÝ -LỚP 15CĐ1A,B-L1 - Ngày: October 11, 2017, 2:46 pm - Lượt xem: 75
 • ĐIỂM ĐAMH CUNG CẤP ĐIỆN -LỚP 16CHHL - Ngày: October 10, 2017, 1:17 pm - Lượt xem: 46
 • ĐIỂM THỰC TẬP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP-LỚP 16TH1A,B - Ngày: October 9, 2017, 11:08 am - Lượt xem: 78
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC-LỚP 15CT1A-L1 - Ngày: October 9, 2017, 10:06 am - Lượt xem: 45
 • ĐIỂM THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT-LỚP 15CT1A - Ngày: October 5, 2017, 6:01 am - Lượt xem: 44
 • ĐIỂM MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 15CĐ1A,B - Ngày: October 4, 2017, 6:02 am - Lượt xem: 111
 • ĐIỂM MÔN THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG-LỚP 15CT1A - Ngày: October 3, 2017, 2:47 am - Lượt xem: 44
 • ĐIỂM MÔN TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH CÁC CÔNG NGHỆ-LỚP 15CT1A - Ngày: October 3, 2017, 2:46 am - Lượt xem: 36


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 17th of November 2017 - Lượt truy cập: