thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: November 28, 2017, 7:51 am - Lượt xem: 159 - 0.23 MB
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC -LỚP 16CT1A - Ngày: October 15, 2018, 4:25 pm - Lượt xem: 0
 • ĐIỂM MÔN THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT-LỚP 16CT1A - Ngày: October 15, 2018, 4:24 pm - Lượt xem: 0
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CH_HL-L2 - Ngày: October 5, 2018, 1:08 pm - Lượt xem: 28
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 17CH_HL-L2 - Ngày: October 5, 2018, 1:07 pm - Lượt xem: 26
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ ỨNG DỤNG-LỚP 17CH_HL-L2 - Ngày: October 5, 2018, 1:07 pm - Lượt xem: 30
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 16NQ_HL-L1 - Ngày: October 5, 2018, 1:07 pm - Lượt xem: 16
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP TRANG BỊ ĐIỆN- LỚP 16CT1A - Ngày: October 5, 2018, 11:18 am - Lượt xem: 25
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP PLC-LỚP 17TQ1A - Ngày: October 3, 2018, 1:38 pm - Lượt xem: 16
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP PLC- LỚP 16CĐ1A,B - Ngày: October 2, 2018, 8:47 am - Lượt xem: 31
 • ĐIỂM THI MÔN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN-LỚP 13CT_HL-L1 - Ngày: September 26, 2018, 8:11 am - Lượt xem: 12
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 13CT_HL-L1 - Ngày: September 26, 2018, 8:10 am - Lượt xem: 8
 • ĐIỂM MÔN ĐIỆN TỬ SỐ - LỚP 13CT_HL - Ngày: September 21, 2018, 10:03 am - Lượt xem: 24
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP MÁY ĐIỆN-LỚP 15CĐ_HL - Ngày: September 21, 2018, 9:18 am - Lượt xem: 37
 • ĐIỂM MÔN TRANG BỊ ĐIỆN-LỚP 16CT1A - Ngày: September 17, 2018, 3:41 pm - Lượt xem: 39
 • ĐIỂM MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 16NQHL\ - Ngày: September 14, 2018, 1:04 pm - Lượt xem: 42
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN -LỚP 17CHHL-L1 - Ngày: September 12, 2018, 3:24 pm - Lượt xem: 39
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CHHL-L1 - Ngày: September 11, 2018, 2:54 am - Lượt xem: 101
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ ỨNG DỤNG-LỚP 17CHHL-L1 - Ngày: September 11, 2018, 2:54 am - Lượt xem: 89
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN TRANG BỊ ĐIỆN-LỚP 16CT1A - Ngày: September 11, 2018, 2:54 am - Lượt xem: 39
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 16NQ_HL-L1 - Ngày: September 11, 2018, 2:52 am - Lượt xem: 42
 • ĐIỂM MÔN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN-LỚP 13CTHL - Ngày: September 7, 2018, 1:50 pm - Lượt xem: 43
 • ĐIỂM MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 16NQHL - Ngày: September 7, 2018, 8:01 am - Lượt xem: 47
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN-LỚP 16NQHL - Ngày: September 7, 2018, 8:01 am - Lượt xem: 39
 • ĐIỂM MÔN SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐLĐ 2-LỚP 16THHL - Ngày: August 29, 2018, 1:44 pm - Lượt xem: 41
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 17CHHL\ - Ngày: August 29, 2018, 9:38 am - Lượt xem: 52
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CHHL - Ngày: August 29, 2018, 9:26 am - Lượt xem: 98
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN THỰC TẬP NGUỘI-LỚP 16THHL - Ngày: August 29, 2018, 9:26 am - Lượt xem: 31
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ-LỚP 17CT1A-L2 - Ngày: August 24, 2018, 3:47 pm - Lượt xem: 31
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 17CT1A-L2 - Ngày: August 24, 2018, 3:47 pm - Lượt xem: 32
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 17CĐ1A,B-L2 - Ngày: August 24, 2018, 3:46 pm - Lượt xem: 42
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN -LỚP 17CH1A_D-L2 - Ngày: August 24, 2018, 3:46 pm - Lượt xem: 37
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP-LỚP 16TH6A - Ngày: August 24, 2018, 7:53 am - Lượt xem: 20
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP MÁY ĐIỆN-LỚP 16CĐ1A,B - Ngày: August 24, 2018, 7:53 am - Lượt xem: 67
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17TQ_HL-L2 - Ngày: August 20, 2018, 4:12 pm - Lượt xem: 44
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17NQTP_HL-L1 - Ngày: August 20, 2018, 4:12 pm - Lượt xem: 66
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ ĐIỆN-LỚP 17TQ1A-L2 - Ngày: August 20, 2018, 4:12 pm - Lượt xem: 57
 • ĐIỂM THI MÔN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN-LỚP 15CĐ_HL-L1 - Ngày: August 20, 2018, 4:11 pm - Lượt xem: 60
 • ĐIỂM THI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN-LỚP 17TQ1A-L2 - Ngày: August 20, 2018, 4:11 pm - Lượt xem: 40
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ ĐIỆN-LỚP 16TH6A - Ngày: July 10, 2018, 9:45 am - Lượt xem: 79
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ ĐIỆN-LỚP 16TH6A-L1 - Ngày: July 10, 2018, 9:45 am - Lượt xem: 66


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 15th of October 2018 - Lượt truy cập: