Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

HỌC VIÊN NỘP ĐƠN PHÚC KHẢO TẠI KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP ĐẾN NGÀY 12/12/2017

Ngày: December 6, 2017, 12:46 pm - Lượt xem: 129 - 0.63 MB
 • ĐIỂM THI MÔN MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP-LỚP 15CT1A-L2 - Ngày: March 16, 2018, 2:33 pm - Lượt xem: 7
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 17CĐ1A,B-L2 - Ngày: March 16, 2018, 2:32 pm - Lượt xem: 14
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17TQ1A-L2 - Ngày: March 15, 2018, 3:55 pm - Lượt xem: 17
 • ĐIỂM THỰC HÀNH MÔN VI XỬ LÝ-LỚP 15CĐ1A,B - Ngày: March 15, 2018, 10:46 am - Lượt xem: 11
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 17CĐ1A,B-L2 - Ngày: March 12, 2018, 4:02 am - Lượt xem: 41
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CĐ1A,B-L2 - Ngày: March 12, 2018, 4:01 am - Lượt xem: 55
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CĐ1A,B-L2 - Ngày: March 12, 2018, 4:01 am - Lượt xem: 34
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CH1A_D-L2 - Ngày: March 12, 2018, 3:58 am - Lượt xem: 70
 • ĐIỂM MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP-LỚP 17NQTP - Ngày: March 9, 2018, 2:38 am - Lượt xem: 44
 • ĐIỂM THI LẠI MÔN VẬN HÀNH & ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN-LỚP 15CT1A-L2 - Ngày: March 9, 2018, 2:37 am - Lượt xem: 51
 • ĐIỂM THI LẠI MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP-LỚP 16TH1A,B - Ngày: February 28, 2018, 1:11 am - Lượt xem: 125
 • ĐIỂM MÔN QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG-LỚP 17SN1A - Ngày: February 28, 2018, 1:10 am - Lượt xem: 30
 • ĐIỂM THI MÔN KỸ THUẬT NHIỆT-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: February 27, 2018, 2:55 am - Lượt xem: 99
 • ĐIỂM MÔN KỸ THUẬT NHIỆT-LỚP 17SN1A - Ngày: February 27, 2018, 2:54 am - Lượt xem: 102
 • ĐIỂM THI MÔN VẬT LIỆU NHIỆT LẠNH-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: February 27, 2018, 2:53 am - Lượt xem: 102
 • ĐIỂM MÔN VẬT LIỆU NHIỆT LẠNH-LỚP 17SN1A - Ngày: February 27, 2018, 2:52 am - Lượt xem: 95
 • ĐIỂM THI MÔN THỦY LỰC & KHÍ NÉN-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: February 27, 2018, 2:51 am - Lượt xem: 107
 • ĐIỂM MÔN THỦY LỰC & KHÍ NÉN-LỚP 17SN1A - Ngày: February 27, 2018, 2:51 am - Lượt xem: 105
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 16TH6A-L1 - Ngày: February 27, 2018, 2:50 am - Lượt xem: 93
 • ĐIỂM MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 16TH6A - Ngày: February 27, 2018, 2:49 am - Lượt xem: 99
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CD1A,B-L2 - Ngày: February 27, 2018, 2:48 am - Lượt xem: 37
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CE1A_D-L2 - Ngày: February 27, 2018, 2:48 am - Lượt xem: 86
 • ĐIỂM MÔN TT ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ-LỚP 16CT1A - Ngày: February 2, 2018, 8:13 am - Lượt xem: 95
 • ĐIỂM THI MÔN ĐO LƯỜNG & CẢM BIẾN-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: February 2, 2018, 7:45 am - Lượt xem: 104
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ HỌC CHẤT LƯU-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: February 2, 2018, 7:45 am - Lượt xem: 96
 • ĐIỂM THI MÔN BƠM, QUẠT, KHÍ NÉN-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: February 2, 2018, 7:44 am - Lượt xem: 177
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP -LỚP 16CE1A_D - Ngày: February 2, 2018, 7:43 am - Lượt xem: 86
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP-LỚP 16NQ1A,B-L1 - Ngày: February 2, 2018, 7:42 am - Lượt xem: 116
 • ĐIỂM THI MÔN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN-LỚP 15CĐ1A,B-L1 - Ngày: February 2, 2018, 7:41 am - Lượt xem: 116
 • ĐIỂM THI MÔN VI MẠCH TƯƠNG TỰ-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: February 2, 2018, 7:41 am - Lượt xem: 78
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ ỨNG DỤNG -LỚP 16CHHL-L2 - Ngày: January 31, 2018, 8:32 am - Lượt xem: 158
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CH1A_D-L1 - Ngày: January 31, 2018, 8:32 am - Lượt xem: 289
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CĐ1A,B-L1 - Ngày: January 31, 2018, 8:31 am - Lượt xem: 84
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17TQ1A-L1 - Ngày: January 24, 2018, 1:35 pm - Lượt xem: 152
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 17CĐ1A,B-L1 - Ngày: January 24, 2018, 1:34 pm - Lượt xem: 100
 • ĐIỂM THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 17CT1A-L1 - Ngày: January 24, 2018, 1:32 pm - Lượt xem: 117
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 16CT1A-L2 - Ngày: January 24, 2018, 1:22 pm - Lượt xem: 70
 • ĐIỂM THI LẠI MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN-LỚP 16CE1A_D - Ngày: January 22, 2018, 11:20 am - Lượt xem: 93
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 17CT1A-L1 - Ngày: January 10, 2018, 3:38 pm - Lượt xem: 138
 • ĐIỂM MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP-LỚP 16NQ1A,B - Ngày: January 10, 2018, 3:37 pm - Lượt xem: 128


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 18th of March 2018 - Lượt truy cập: