Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: January 4, 2018, 2:31 pm - Lượt xem: 202 - 0.63 MB
 • ĐIỂM THI MÔN KỸ NĂNG MỀM-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: April 20, 2018, 4:30 am - Lượt xem: 8
 • ĐIỂM MÔN VI MẠCH SỐ-LỚP 16CĐ1A,B - Ngày: April 20, 2018, 4:30 am - Lượt xem: 19
 • ĐIỂM MÔN ĐO LƯỜNG & CẢM BIẾN-LỚP 15CT1A - Ngày: April 20, 2018, 4:29 am - Lượt xem: 10
 • ĐIỂM THI MÔN KỸ THUẬT AN TOÀN & VSCN-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: April 17, 2018, 8:02 am - Lượt xem: 16
 • ĐIỂM THI MÔN QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: April 17, 2018, 8:01 am - Lượt xem: 10
 • ĐIỂM THI MÔN TUBIN-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: April 17, 2018, 8:01 am - Lượt xem: 17
 • ĐIỂM THI MÔN LÒ HƠI-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: April 17, 2018, 8:00 am - Lượt xem: 11
 • ĐIỂM THI MÔN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: April 17, 2018, 2:00 am - Lượt xem: 15
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CĐ_HL-L1 - Ngày: April 17, 2018, 2:00 am - Lượt xem: 21
 • ĐIỂM MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT-LỚP 16CĐ1A,B - Ngày: April 17, 2018, 1:56 am - Lượt xem: 26
 • ĐIỂM THI MÔN BẢO VỆ RƠ LE VÀ TĐH-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: April 12, 2018, 2:05 am - Lượt xem: 26
 • ĐIỂM THI MÔN VI MẠCH TƯƠNG TỰ-LỚP 16CĐ_HL-L1 - Ngày: April 12, 2018, 2:04 am - Lượt xem: 29
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CĐ1A,B - Ngày: April 11, 2018, 10:20 am - Lượt xem: 43
 • ĐIỂM MÔN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC-LỚP 16CĐ1A,B - Ngày: April 10, 2018, 8:26 am - Lượt xem: 40
 • ĐIỂM MÔN ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CĐ1A,B - Ngày: April 10, 2018, 8:25 am - Lượt xem: 31
 • ĐIỂM MÔN KỸ NĂNG MỀM-LỚP 17SN1A - Ngày: April 10, 2018, 8:24 am - Lượt xem: 21
 • ĐIỂM MÔN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG-LỚP 17SN1A - Ngày: April 10, 2018, 8:23 am - Lượt xem: 25
 • ĐIỂM MÔN VI MẠCH TƯƠNG TỰ-LỚP 16CĐ_HL - Ngày: April 9, 2018, 7:57 am - Lượt xem: 22
 • ĐIỂM MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN-LỚP 16CĐ1A,B - Ngày: April 5, 2018, 4:24 pm - Lượt xem: 43
 • ĐIỂM THỰC TẬP TỐT NGHIỆP-LỚP 15CĐ1A,B - Ngày: April 5, 2018, 1:28 pm - Lượt xem: 64
 • ĐIỂM MÔN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN-LỚP 16CT1A - Ngày: April 4, 2018, 1:57 pm - Lượt xem: 32
 • ĐIỂM MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 16CE1A_D - Ngày: April 3, 2018, 10:16 am - Lượt xem: 69
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT-LỚP 16CT1A - Ngày: April 3, 2018, 9:56 am - Lượt xem: 27
 • ĐIỂM MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 16CT1A - Ngày: April 3, 2018, 9:55 am - Lượt xem: 28
 • ĐIỂM MÔN VI XỬ LÝ-LỚP 16CT1A - Ngày: April 3, 2018, 9:54 am - Lượt xem: 26
 • ĐIỂM MÔN SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỆN 2-LỚP 16NQ1A,B - Ngày: April 3, 2018, 9:39 am - Lượt xem: 29
 • ĐIỂM MÔN ĐO LƯỜNG & CẢM BIẾN-LỚP 15CD_HL - Ngày: April 2, 2018, 11:28 am - Lượt xem: 39
 • ĐIỂM MÔN VI XỬ LÝ-LỚP 15CD_HL - Ngày: April 2, 2018, 11:26 am - Lượt xem: 32
 • ĐIỂM MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CD_HL - Ngày: April 2, 2018, 11:26 am - Lượt xem: 34
 • ĐIỂM MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT-LỚP 14CT1A_HL - Ngày: April 2, 2018, 11:25 am - Lượt xem: 26
 • ĐIỂM MÔN LÒ HƠI-LỚP 17SN1A - Ngày: April 2, 2018, 11:25 am - Lượt xem: 23
 • ĐIỂM MÔN TUABIN NHIỆT-LỚP 17SN1A - Ngày: April 2, 2018, 11:24 am - Lượt xem: 32
 • ĐIỂM MÔN BẢO VỆ RƠ LE-LỚP 17SN1A - Ngày: April 2, 2018, 11:23 am - Lượt xem: 30
 • ĐIỂM THỰC TẬP TỐT NGHIỆP-LỚP 15CT1A - Ngày: March 30, 2018, 1:29 pm - Lượt xem: 40
 • ĐIỂM THI MÔN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN-LỚP 15CĐ1A,B-L2 - Ngày: March 29, 2018, 9:53 am - Lượt xem: 56
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP-LỚP 17NQTP-L1 - Ngày: March 27, 2018, 4:50 pm - Lượt xem: 53
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP-LỚP 16NQ1A,B-L2 - Ngày: March 27, 2018, 10:23 am - Lượt xem: 59
 • ĐIỂM THI MÔN KỸ THUẬT NHIỆT-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: March 22, 2018, 10:14 am - Lượt xem: 91
 • ĐIỂM MÔN SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỆN 2-LỚP 15NQ_HL - Ngày: March 22, 2018, 10:14 am - Lượt xem: 48
 • ĐIỂM THI MÔN THỦY LỰC & KHÍ NÉN-LỚP 17SN1A-L2 - Ngày: March 19, 2018, 2:35 pm - Lượt xem: 101


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 22nd of April 2018 - Lượt truy cập: