Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: January 9, 2018, 10:02 am - Lượt xem: 286 - 1.03 MB
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ ĐIỆN-LỚP 16TH6A - Ngày: July 10, 2018, 9:45 am - Lượt xem: 9
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ ĐIỆN-LỚP 16TH6A-L1 - Ngày: July 10, 2018, 9:45 am - Lượt xem: 11
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ ĐIỆN-LỚP 17TQ1A-L1 - Ngày: July 10, 2018, 9:45 am - Lượt xem: 20
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ ĐIỆN-LỚP 16TH6A-L1 - Ngày: July 9, 2018, 2:26 pm - Lượt xem: 8
 • ĐIỂM THI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN-LỚP 17TQ1A-L1 - Ngày: July 9, 2018, 2:15 pm - Lượt xem: 17
 • ĐIỂM MÔN TT ĐIỆN CƠ BẢN-LỚP 17TQ1A - Ngày: July 9, 2018, 2:15 pm - Lượt xem: 19
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ ĐIỆN-LỚP 16TH6A - Ngày: July 9, 2018, 2:14 pm - Lượt xem: 7
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN GIA CÔNG CƠ KHÍ- LỚP 17NQTP_HL - Ngày: July 5, 2018, 10:23 am - Lượt xem: 13
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ KỸ THUẬT- LỚP 17NQTP_HL - Ngày: July 5, 2018, 10:23 am - Lượt xem: 14
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN CƠ ỨNG DỤNG-LỚP 17CH_HL - Ngày: July 5, 2018, 10:22 am - Lượt xem: 31
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: July 4, 2018, 10:57 am - Lượt xem: 17
 • ĐIỂM THI MÔN VI MẠCH SỐ- LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: July 4, 2018, 10:56 am - Lượt xem: 16
 • ĐIỂM PHÚC KHẢO MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN- LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 29, 2018, 8:06 am - Lượt xem: 32
 • ĐIỂM THI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 27, 2018, 7:11 am - Lượt xem: 37
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 17CT1A-L1 - Ngày: June 27, 2018, 7:10 am - Lượt xem: 25
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17TQHL-L1 - Ngày: June 22, 2018, 6:00 am - Lượt xem: 50
 • ĐIỂM THI MÔN KỸ NĂNG MỀM-LỚP 15CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 22, 2018, 6:00 am - Lượt xem: 51
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 22, 2018, 5:59 am - Lượt xem: 80
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN-LỚP 15CĐHL - Ngày: June 22, 2018, 5:59 am - Lượt xem: 47
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ ĐIỆN-LỚP 15CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 20, 2018, 3:40 am - Lượt xem: 40
 • ĐIỂM THI MÔN THỦY LỰC & KHÍ NÉN-LỚP 15CĐ_HL-L2 - Ngày: June 20, 2018, 3:40 am - Lượt xem: 35
 • ĐIỂM THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 16CT1A-L2 - Ngày: June 20, 2018, 3:40 am - Lượt xem: 43
 • ĐIỂM THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 15CĐ_HL-L2 - Ngày: June 20, 2018, 3:39 am - Lượt xem: 28
 • ĐIỂM THI MÔN KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG-LỚP 15CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 20, 2018, 3:39 am - Lượt xem: 31
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT-LỚP 16CT1A-L2 - Ngày: June 20, 2018, 3:38 am - Lượt xem: 25
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP-LỚP 16NQ_HL-L1 - Ngày: June 20, 2018, 3:38 am - Lượt xem: 17
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CEHL-L2 - Ngày: June 20, 2018, 3:38 am - Lượt xem: 14
 • ĐIỂM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CĐHL-L2 - Ngày: June 20, 2018, 3:37 am - Lượt xem: 22
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 16THHL-L2 - Ngày: June 20, 2018, 3:37 am - Lượt xem: 14
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ ĐIỆN-LỚP 17TQ1A - Ngày: June 19, 2018, 1:41 am - Lượt xem: 39
 • ĐIỂM KIỂM TRA LẠI MÔN THỰC TẬP MÁY ĐIỆN-LỚP 15CĐ_HL - Ngày: June 18, 2018, 6:13 am - Lượt xem: 50
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN -LỚP 17CH1A_D-L1 - Ngày: June 14, 2018, 3:20 am - Lượt xem: 112
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ-LỚP 17CT1A-L1 - Ngày: June 14, 2018, 3:19 am - Lượt xem: 29
 • ĐIỂM THI AN TOÀN VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 14, 2018, 3:19 am - Lượt xem: 28
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN-LỚP 17TQ1A - Ngày: June 13, 2018, 6:12 am - Lượt xem: 38
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP-LỚP 16NQHL - Ngày: June 13, 2018, 6:12 am - Lượt xem: 22
 • ĐIỂM THI LẠI MÔN THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ-LỚP 16CT1A - Ngày: June 13, 2018, 6:11 am - Lượt xem: 30
 • ĐIỂM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CĐHL-L1 - Ngày: June 11, 2018, 6:06 am - Lượt xem: 84
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 17CĐ1A,B-L1 - Ngày: June 7, 2018, 4:07 am - Lượt xem: 114
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP MÁY ĐIỆN-LỚP 15CĐ_HL - Ngày: June 7, 2018, 2:49 am - Lượt xem: 86


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 18th of July 2018 - Lượt truy cập: