Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: March 12, 2018, 4:01 am - Lượt xem: 73 - 0.15 MB
 • ĐIỂM THI MÔN THỦY LỰC & KHÍ NÉN-LỚP 17SN1A-L2 - Ngày: March 19, 2018, 2:35 pm - Lượt xem: 1
 • ĐIỂM THI MÔN MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP-LỚP 15CT1A-L2 - Ngày: March 16, 2018, 2:33 pm - Lượt xem: 10
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 17CĐ1A,B-L2 - Ngày: March 16, 2018, 2:32 pm - Lượt xem: 31
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17TQ1A-L2 - Ngày: March 15, 2018, 3:55 pm - Lượt xem: 35
 • ĐIỂM THỰC HÀNH MÔN VI XỬ LÝ-LỚP 15CĐ1A,B - Ngày: March 15, 2018, 10:46 am - Lượt xem: 31
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 17CĐ1A,B-L2 - Ngày: March 12, 2018, 4:02 am - Lượt xem: 59
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CĐ1A,B-L2 - Ngày: March 12, 2018, 4:01 am - Lượt xem: 73
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CĐ1A,B-L2 - Ngày: March 12, 2018, 4:01 am - Lượt xem: 49
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CH1A_D-L2 - Ngày: March 12, 2018, 3:58 am - Lượt xem: 85
 • ĐIỂM MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP-LỚP 17NQTP - Ngày: March 9, 2018, 2:38 am - Lượt xem: 47
 • ĐIỂM THI LẠI MÔN VẬN HÀNH & ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN-LỚP 15CT1A-L2 - Ngày: March 9, 2018, 2:37 am - Lượt xem: 68
 • ĐIỂM THI LẠI MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP-LỚP 16TH1A,B - Ngày: February 28, 2018, 1:11 am - Lượt xem: 139
 • ĐIỂM MÔN QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG-LỚP 17SN1A - Ngày: February 28, 2018, 1:10 am - Lượt xem: 31
 • ĐIỂM THI MÔN KỸ THUẬT NHIỆT-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: February 27, 2018, 2:55 am - Lượt xem: 112
 • ĐIỂM MÔN KỸ THUẬT NHIỆT-LỚP 17SN1A - Ngày: February 27, 2018, 2:54 am - Lượt xem: 117
 • ĐIỂM THI MÔN VẬT LIỆU NHIỆT LẠNH-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: February 27, 2018, 2:53 am - Lượt xem: 115
 • ĐIỂM MÔN VẬT LIỆU NHIỆT LẠNH-LỚP 17SN1A - Ngày: February 27, 2018, 2:52 am - Lượt xem: 108
 • ĐIỂM THI MÔN THỦY LỰC & KHÍ NÉN-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: February 27, 2018, 2:51 am - Lượt xem: 118
 • ĐIỂM MÔN THỦY LỰC & KHÍ NÉN-LỚP 17SN1A - Ngày: February 27, 2018, 2:51 am - Lượt xem: 116
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 16TH6A-L1 - Ngày: February 27, 2018, 2:50 am - Lượt xem: 104
 • ĐIỂM MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 16TH6A - Ngày: February 27, 2018, 2:49 am - Lượt xem: 110
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CD1A,B-L2 - Ngày: February 27, 2018, 2:48 am - Lượt xem: 50
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CE1A_D-L2 - Ngày: February 27, 2018, 2:48 am - Lượt xem: 101
 • ĐIỂM MÔN TT ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ-LỚP 16CT1A - Ngày: February 2, 2018, 8:13 am - Lượt xem: 108
 • ĐIỂM THI MÔN ĐO LƯỜNG & CẢM BIẾN-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: February 2, 2018, 7:45 am - Lượt xem: 115
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ HỌC CHẤT LƯU-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: February 2, 2018, 7:45 am - Lượt xem: 110
 • ĐIỂM THI MÔN BƠM, QUẠT, KHÍ NÉN-LỚP 17SN1A-L1 - Ngày: February 2, 2018, 7:44 am - Lượt xem: 191
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP -LỚP 16CE1A_D - Ngày: February 2, 2018, 7:43 am - Lượt xem: 99
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP-LỚP 16NQ1A,B-L1 - Ngày: February 2, 2018, 7:42 am - Lượt xem: 129
 • ĐIỂM THI MÔN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN-LỚP 15CĐ1A,B-L1 - Ngày: February 2, 2018, 7:41 am - Lượt xem: 127
 • ĐIỂM THI MÔN VI MẠCH TƯƠNG TỰ-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: February 2, 2018, 7:41 am - Lượt xem: 90
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ ỨNG DỤNG -LỚP 16CHHL-L2 - Ngày: January 31, 2018, 8:32 am - Lượt xem: 172
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CH1A_D-L1 - Ngày: January 31, 2018, 8:32 am - Lượt xem: 299
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CĐ1A,B-L1 - Ngày: January 31, 2018, 8:31 am - Lượt xem: 96
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17TQ1A-L1 - Ngày: January 24, 2018, 1:35 pm - Lượt xem: 162
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 17CĐ1A,B-L1 - Ngày: January 24, 2018, 1:34 pm - Lượt xem: 101
 • ĐIỂM THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 17CT1A-L1 - Ngày: January 24, 2018, 1:32 pm - Lượt xem: 130
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 16CT1A-L2 - Ngày: January 24, 2018, 1:22 pm - Lượt xem: 80
 • ĐIỂM THI LẠI MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN-LỚP 16CE1A_D - Ngày: January 22, 2018, 11:20 am - Lượt xem: 105
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 17CT1A-L1 - Ngày: January 10, 2018, 3:38 pm - Lượt xem: 148


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 19th of March 2018 - Lượt truy cập: