thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: April 17, 2018, 8:02 am - Lượt xem: 79 - 0.26 MB
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT-LỚP 17CĐ1A,B-L1 - Ngày: December 11, 2018, 10:22 am - Lượt xem: 22
 • ĐIỂM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 16CE_HL-L2 - Ngày: December 11, 2018, 10:22 am - Lượt xem: 10
 • ĐIỂM THI MÔN CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC & KHÍ NÉN - LỚP 16CĐ1A,B-L1 - Ngày: December 11, 2018, 10:21 am - Lượt xem: 18
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 18CĐ ĐỢT 2 - Ngày: December 10, 2018, 8:21 am - Lượt xem: 17
 • ĐIỂM THI MÔN ĐO LƯỜNG & CẢM BIẾN - LỚP 16CĐ1A,B - L1 - Ngày: November 29, 2018, 2:08 pm - Lượt xem: 74
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN - LỚP 17CH1A_D - Ngày: November 29, 2018, 2:07 pm - Lượt xem: 77
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ KỸ THUẬT - LỚP 18TQ1A - Ngày: November 28, 2018, 2:20 pm - Lượt xem: 45
 • ĐIỂM THI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN - LỚP 17CĐ1A,B -L1 - Ngày: November 28, 2018, 2:19 pm - Lượt xem: 58
 • ĐIỂM PHÚC KHẢO MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG - LỚP 16CĐ1A,B - L1 - Ngày: November 22, 2018, 8:39 am - Lượt xem: 51
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐO LƯỜNG & CẢM BIẾN - LỚP 17CĐ1A,B - Ngày: November 19, 2018, 2:15 pm - Lượt xem: 56
 • ĐIỂM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 17CĐ1A,B-L1 - Ngày: November 19, 2018, 2:15 pm - Lượt xem: 48
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT-LỚP 17CĐ1A,B-L1 - Ngày: November 14, 2018, 9:00 am - Lượt xem: 62
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VI XỬ LÝ-LỚP 17CĐ1A,B-L1 - Ngày: November 14, 2018, 9:00 am - Lượt xem: 47
 • ĐIỂM THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 16CĐ1A,B-L1 - Ngày: November 13, 2018, 10:27 am - Lượt xem: 113
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 18CĐ1A,B - Ngày: November 13, 2018, 10:03 am - Lượt xem: 123
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 17CĐ1A,B - Ngày: November 9, 2018, 2:39 pm - Lượt xem: 45
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 16CĐ1A,B - Ngày: November 9, 2018, 2:38 pm - Lượt xem: 111
 • ĐIỂM THI MÔN VI XỬ LÝ LỚP 16CĐ1A,B-L1 - Ngày: November 9, 2018, 10:12 am - Lượt xem: 94
 • ĐIỂM THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG LỚP 16CE1A_D-L1 - Ngày: November 9, 2018, 10:11 am - Lượt xem: 190
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN THỦY LỰC & KHÍ NÉN -LỚP 17CĐ1A,B - Ngày: November 7, 2018, 2:51 pm - Lượt xem: 50
 • ĐIỂM THI MÔN TRANG BỊ ĐIỆN-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: November 6, 2018, 10:18 am - Lượt xem: 56
 • ĐIỂM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 16CĐ1A,B-L1 - Ngày: November 6, 2018, 10:18 am - Lượt xem: 100
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN-LỚP 17CĐ1A,B - Ngày: November 6, 2018, 10:17 am - Lượt xem: 45
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT - LỚP 17NQTP_HL-L2 - Ngày: November 5, 2018, 1:53 pm - Lượt xem: 35
 • ĐIỂM THI MÔN TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH CÁC CÔNG NGHỆ-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: November 5, 2018, 1:53 pm - Lượt xem: 28
 • ĐIỂM THI MÔN THIẾT BỊ & HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: November 5, 2018, 1:52 pm - Lượt xem: 25
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: November 5, 2018, 1:52 pm - Lượt xem: 29
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN THỰC TẬP CƠ KHÍ-LỚP 17CĐ1A,B - Ngày: November 5, 2018, 11:19 am - Lượt xem: 39
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT-LỚP 17CĐ1A,B - Ngày: November 1, 2018, 1:55 pm - Lượt xem: 47
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VI XỬ LÝ-LỚP 17CĐ1A,B - Ngày: November 1, 2018, 1:55 pm - Lượt xem: 33
 • ĐIỂM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN - LỚP 16CE_HL-L1 - Ngày: October 31, 2018, 2:54 pm - Lượt xem: 115
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 16CE_HL - Ngày: October 31, 2018, 2:53 pm - Lượt xem: 61
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN THỦY LỰC KHÍ NÉN-LỚP 16CĐ1A,B - Ngày: October 18, 2018, 9:49 am - Lượt xem: 107
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN-LỚP 16CĐ1A,B - Ngày: October 18, 2018, 9:49 am - Lượt xem: 101
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VI XỬ LÝ-LỚP 16CĐ1A,B - Ngày: October 18, 2018, 9:48 am - Lượt xem: 97
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN THỰC HÀNH VI XỬ LÝ-LỚP 16CT1A - Ngày: October 18, 2018, 9:48 am - Lượt xem: 52
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH CÁC CÔNG NGHỆ-LỚP 16CT1A - Ngày: October 18, 2018, 9:48 am - Lượt xem: 52
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG-LỚP 16CT1A - Ngày: October 18, 2018, 9:47 am - Lượt xem: 44
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 16CĐ1A,B - Ngày: October 17, 2018, 10:24 am - Lượt xem: 92
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 16CE1A_D - Ngày: October 17, 2018, 10:24 am - Lượt xem: 95


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 12th of December 2018 - Lượt truy cập: