thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: May 17, 2018, 1:21 am - Lượt xem: 132 - 0.62 MB
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ ĐIỆN-LỚP 16TH6A - Ngày: July 10, 2018, 9:45 am - Lượt xem: 48
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ ĐIỆN-LỚP 16TH6A-L1 - Ngày: July 10, 2018, 9:45 am - Lượt xem: 28
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ ĐIỆN-LỚP 17TQ1A-L1 - Ngày: July 10, 2018, 9:45 am - Lượt xem: 35
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ ĐIỆN-LỚP 16TH6A-L1 - Ngày: July 9, 2018, 2:26 pm - Lượt xem: 24
 • ĐIỂM THI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN-LỚP 17TQ1A-L1 - Ngày: July 9, 2018, 2:15 pm - Lượt xem: 37
 • ĐIỂM MÔN TT ĐIỆN CƠ BẢN-LỚP 17TQ1A - Ngày: July 9, 2018, 2:15 pm - Lượt xem: 38
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ ĐIỆN-LỚP 16TH6A - Ngày: July 9, 2018, 2:14 pm - Lượt xem: 22
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN GIA CÔNG CƠ KHÍ- LỚP 17NQTP_HL - Ngày: July 5, 2018, 10:23 am - Lượt xem: 34
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ KỸ THUẬT- LỚP 17NQTP_HL - Ngày: July 5, 2018, 10:23 am - Lượt xem: 37
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN CƠ ỨNG DỤNG-LỚP 17CH_HL - Ngày: July 5, 2018, 10:22 am - Lượt xem: 66
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: July 4, 2018, 10:57 am - Lượt xem: 32
 • ĐIỂM THI MÔN VI MẠCH SỐ- LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: July 4, 2018, 10:56 am - Lượt xem: 27
 • ĐIỂM PHÚC KHẢO MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN- LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 29, 2018, 8:06 am - Lượt xem: 43
 • ĐIỂM THI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 27, 2018, 7:11 am - Lượt xem: 47
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 17CT1A-L1 - Ngày: June 27, 2018, 7:10 am - Lượt xem: 36
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17TQHL-L1 - Ngày: June 22, 2018, 6:00 am - Lượt xem: 61
 • ĐIỂM THI MÔN KỸ NĂNG MỀM-LỚP 15CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 22, 2018, 6:00 am - Lượt xem: 63
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 22, 2018, 5:59 am - Lượt xem: 93
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN-LỚP 15CĐHL - Ngày: June 22, 2018, 5:59 am - Lượt xem: 64
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ ĐIỆN-LỚP 15CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 20, 2018, 3:40 am - Lượt xem: 47
 • ĐIỂM THI MÔN THỦY LỰC & KHÍ NÉN-LỚP 15CĐ_HL-L2 - Ngày: June 20, 2018, 3:40 am - Lượt xem: 45
 • ĐIỂM THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 16CT1A-L2 - Ngày: June 20, 2018, 3:40 am - Lượt xem: 54
 • ĐIỂM THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 15CĐ_HL-L2 - Ngày: June 20, 2018, 3:39 am - Lượt xem: 43
 • ĐIỂM THI MÔN KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG-LỚP 15CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 20, 2018, 3:39 am - Lượt xem: 47
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT-LỚP 16CT1A-L2 - Ngày: June 20, 2018, 3:38 am - Lượt xem: 35
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP-LỚP 16NQ_HL-L1 - Ngày: June 20, 2018, 3:38 am - Lượt xem: 36
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CEHL-L2 - Ngày: June 20, 2018, 3:38 am - Lượt xem: 25
 • ĐIỂM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CĐHL-L2 - Ngày: June 20, 2018, 3:37 am - Lượt xem: 33
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 16THHL-L2 - Ngày: June 20, 2018, 3:37 am - Lượt xem: 25
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ ĐIỆN-LỚP 17TQ1A - Ngày: June 19, 2018, 1:41 am - Lượt xem: 49
 • ĐIỂM KIỂM TRA LẠI MÔN THỰC TẬP MÁY ĐIỆN-LỚP 15CĐ_HL - Ngày: June 18, 2018, 6:13 am - Lượt xem: 69
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN -LỚP 17CH1A_D-L1 - Ngày: June 14, 2018, 3:20 am - Lượt xem: 122
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ-LỚP 17CT1A-L1 - Ngày: June 14, 2018, 3:19 am - Lượt xem: 42
 • ĐIỂM THI AN TOÀN VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 14, 2018, 3:19 am - Lượt xem: 47
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN-LỚP 17TQ1A - Ngày: June 13, 2018, 6:12 am - Lượt xem: 54
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP-LỚP 16NQHL - Ngày: June 13, 2018, 6:12 am - Lượt xem: 34
 • ĐIỂM THI LẠI MÔN THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ-LỚP 16CT1A - Ngày: June 13, 2018, 6:11 am - Lượt xem: 42
 • ĐIỂM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CĐHL-L1 - Ngày: June 11, 2018, 6:06 am - Lượt xem: 96
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 17CĐ1A,B-L1 - Ngày: June 7, 2018, 4:07 am - Lượt xem: 126
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP MÁY ĐIỆN-LỚP 15CĐ_HL - Ngày: June 7, 2018, 2:49 am - Lượt xem: 105


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Thursday, 16th of August 2018 - Lượt truy cập: