Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: June 7, 2018, 2:49 am - Lượt xem: 51 - 0.41 MB
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ ĐIỆN-LỚP 17TQ1A - Ngày: June 19, 2018, 1:41 am - Lượt xem: 10
 • ĐIỂM KIỂM TRA LẠI MÔN THỰC TẬP MÁY ĐIỆN-LỚP 15CĐ_HL - Ngày: June 18, 2018, 6:13 am - Lượt xem: 19
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN -LỚP 17CH1A_D-L1 - Ngày: June 14, 2018, 3:20 am - Lượt xem: 92
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ-LỚP 17CT1A-L1 - Ngày: June 14, 2018, 3:19 am - Lượt xem: 17
 • ĐIỂM THI AN TOÀN VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 14, 2018, 3:19 am - Lượt xem: 16
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN-LỚP 17TQ1A - Ngày: June 13, 2018, 6:12 am - Lượt xem: 23
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP-LỚP 16NQHL - Ngày: June 13, 2018, 6:12 am - Lượt xem: 12
 • ĐIỂM THI LẠI MÔN THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ-LỚP 16CT1A - Ngày: June 13, 2018, 6:11 am - Lượt xem: 14
 • ĐIỂM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CĐHL-L1 - Ngày: June 11, 2018, 6:06 am - Lượt xem: 72
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 17CĐ1A,B-L1 - Ngày: June 7, 2018, 4:07 am - Lượt xem: 93
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP MÁY ĐIỆN-LỚP 15CĐ_HL - Ngày: June 7, 2018, 2:49 am - Lượt xem: 51
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 17CT1A - Ngày: June 6, 2018, 6:24 am - Lượt xem: 35
 • ĐIỂM THI MÔN ĐO LƯỜNG & CẢM BIẾN -LỚP 15CĐ_HL-L1 - Ngày: June 6, 2018, 6:24 am - Lượt xem: 31
 • ĐIỂM MÔN THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 17CT1A - Ngày: June 5, 2018, 6:08 am - Lượt xem: 25
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN -LỚP 17CĐ1A,B - Ngày: June 5, 2018, 6:08 am - Lượt xem: 57
 • ĐIỂM THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 15CĐ_HL-L1 - Ngày: June 5, 2018, 2:18 am - Lượt xem: 32
 • ĐIỂM THI MÔN VI XỬ LÝ-LỚP 15CĐ_HL-L1 - Ngày: June 5, 2018, 2:17 am - Lượt xem: 39
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17TQ_HL - Ngày: June 4, 2018, 7:42 am - Lượt xem: 25
 • ĐIỂM THI MÔN THỦY LỰC & KHÍ NÉN -LỚP 15CĐ_HL-L1 - Ngày: June 1, 2018, 6:06 am - Lượt xem: 37
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 17CH1A_D - Ngày: May 31, 2018, 8:53 am - Lượt xem: 149
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ-LỚP 17CT1A - Ngày: May 31, 2018, 8:53 am - Lượt xem: 23
 • ĐIỂM THI MÔN KỸ NĂNG MỀM-LỚP 15CĐ1A,B-L1 - Ngày: May 29, 2018, 1:49 pm - Lượt xem: 60
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN KỸ NĂNG MỀM-LỚP 15CĐ1A,B - Ngày: May 29, 2018, 1:49 pm - Lượt xem: 66
 • ĐIỂM THI MÔN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG-LỚP 16CĐ1A,B-L1 - Ngày: May 29, 2018, 1:48 pm - Lượt xem: 54
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG-LỚP 16CĐ1A,B - Ngày: May 29, 2018, 1:47 pm - Lượt xem: 48
 • ĐIỂM BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA 2015 NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - Ngày: May 28, 2018, 2:30 pm - Lượt xem: 65
 • ĐIỂM THI MÔN KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG-LỚP 15CĐ1A,B-L1 - Ngày: May 24, 2018, 3:15 pm - Lượt xem: 103
 • ĐIỂM THI MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PLC-LỚP 16THHL-L1 - Ngày: May 24, 2018, 11:01 am - Lượt xem: 31
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN LỚP 16CEHL - Ngày: May 24, 2018, 9:17 am - Lượt xem: 50
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CT1A - Ngày: May 23, 2018, 9:13 am - Lượt xem: 37
 • ĐIỂM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CT1A_D-L1 - Ngày: May 23, 2018, 9:13 am - Lượt xem: 33
 • ĐIỀM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 16CE1A_D-L2 - Ngày: May 23, 2018, 9:12 am - Lượt xem: 38
 • ĐIỂM PHÚC KHẢO MÔN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC-LỚP 16CĐ1A,B-L1 - Ngày: May 21, 2018, 2:03 pm - Lượt xem: 70
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP -LỚP 17TQ1A - Ngày: May 21, 2018, 9:25 am - Lượt xem: 43
 • ĐIỂM MÔN THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 16CT1A - Ngày: May 21, 2018, 9:24 am - Lượt xem: 30
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 16THHL-L1 - Ngày: May 21, 2018, 9:23 am - Lượt xem: 22
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐIỆN TỬ SỐ - LỚP 17CĐ1A - Ngày: May 21, 2018, 9:22 am - Lượt xem: 59
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT-LỚP 16CĐ1A,B-L1 - Ngày: May 17, 2018, 1:23 am - Lượt xem: 140
 • ĐIỂM THI MÔN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: May 17, 2018, 1:22 am - Lượt xem: 44
 • ĐIỂM THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: May 17, 2018, 1:22 am - Lượt xem: 34


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 19th of June 2018 - Lượt truy cập: