thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: August 24, 2018, 3:46 pm - Lượt xem: 84 - 0.15 MB
 • ĐIỂM THI MÔN VI XỬ LÝ - LỚP 17CT1A-L1 - Ngày: January 11, 2019, 3:53 pm - Lượt xem: 50
 • ĐIỂM THI MÔN VI XỬ LÝ - LỚP 16CĐ1A,B -L2 - Ngày: January 11, 2019, 3:53 pm - Lượt xem: 31
 • ĐIỂM THI MÔN THỦY LỰC & KHÍ NÉN- LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: January 11, 2019, 8:00 am - Lượt xem: 34
 • ĐIỂM THI MÔN TĐH QUÁ TRÌNH CÁC CÔNG NGHỆ-LỚP 16CT1A-L2 - Ngày: January 11, 2019, 7:59 am - Lượt xem: 17
 • ĐIỂM THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: January 11, 2019, 7:59 am - Lượt xem: 24
 • ĐIỂM THI MÔN ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN -LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: January 11, 2019, 7:59 am - Lượt xem: 22
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT-LỚP 17CT1A-L1 - Ngày: January 11, 2019, 7:58 am - Lượt xem: 24
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN -LỚP 18CĐ,CT ĐỢT 2 -L1 - Ngày: January 11, 2019, 7:58 am - Lượt xem: 71
 • ĐIỂM KIỂM TRA LẠI MÔN THỰC TẬP MÁY ĐIỆN -LỚP 16CĐ1A - Ngày: January 11, 2019, 7:58 am - Lượt xem: 15
 • ĐIỂM THI MÔN TRANG BỊ ĐIỆN - LỚP 15CTHL-L1 - Ngày: January 10, 2019, 4:04 pm - Lượt xem: 27
 • ĐIỂM THI MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PLC-LỚP 16THHL-L1 - Ngày: January 10, 2019, 4:04 pm - Lượt xem: 11
 • ĐIỂM THI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN-LỚP 16NQHL-L1 - Ngày: January 10, 2019, 4:03 pm - Lượt xem: 5
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT-LỚP 15CTHL-L1 - Ngày: January 10, 2019, 4:03 pm - Lượt xem: 6
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP-LỚP 16NQHL-L1 - Ngày: January 10, 2019, 4:02 pm - Lượt xem: 4
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 15CTHL-L1 - Ngày: January 10, 2019, 4:02 pm - Lượt xem: 6
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN CƠ KỸ THUẬT -LỚP 15CT_HL - Ngày: January 8, 2019, 8:16 am - Lượt xem: 28
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP-LỚP 16NQHL - Ngày: January 3, 2019, 3:42 pm - Lượt xem: 26
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN-LỚP 16NQHL - Ngày: January 3, 2019, 3:41 pm - Lượt xem: 15
 • ĐIỂM THI MÔN THIẾT BỊ & HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG- LỚP 17CT1A-L1 - Ngày: January 3, 2019, 2:37 pm - Lượt xem: 37
 • ĐIỂM THI MÔN THIẾT BỊ & HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG- LỚP 16CT1A-L2 - Ngày: January 3, 2019, 2:37 pm - Lượt xem: 25
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC - LỚP 17CT1A-L1 - Ngày: January 3, 2019, 2:36 pm - Lượt xem: 23
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC - LỚP 16CT1A-L2 - Ngày: January 3, 2019, 2:36 pm - Lượt xem: 26
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ KỸ THUẬT - LỚP 18TQ_ ĐỢT 2 - Ngày: January 3, 2019, 2:36 pm - Lượt xem: 16
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ KỸ THUẬT - LỚP 18CH1A_D - Ngày: January 3, 2019, 2:35 pm - Lượt xem: 52
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN THỰC TẬP NGUỘI -LỚP 16NQHL - Ngày: January 3, 2019, 2:35 pm - Lượt xem: 11
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN TRANG BỊ ĐIỆN - LỚP 15CT_HL - Ngày: December 27, 2018, 8:54 am - Lượt xem: 24
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN -LỚP 18CĐ1A,B - Ngày: December 25, 2018, 10:06 am - Lượt xem: 70
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT - LỚP 15CT_HL - Ngày: December 25, 2018, 10:06 am - Lượt xem: 36
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ - LỚP 17CT1A - Ngày: December 25, 2018, 10:05 am - Lượt xem: 44
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ SỐ - LỚP 17CT1A - Ngày: December 25, 2018, 10:05 am - Lượt xem: 25
 • ĐIỂM THI MÔN VI XỬ LÝ - LỚP 17CĐ1A,B - L1 - Ngày: December 21, 2018, 10:37 am - Lượt xem: 58
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 18CT1A - Ngày: December 21, 2018, 10:36 am - Lượt xem: 38
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 18CT ĐỢT 2 - Ngày: December 21, 2018, 10:36 am - Lượt xem: 31
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 18CD ĐỢT 2 - Ngày: December 21, 2018, 10:36 am - Lượt xem: 31
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH LỚP MÔN TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH CÁC CÔNG NGHỆ-LỚP 17CT1A - Ngày: December 20, 2018, 8:51 am - Lượt xem: 33
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP-LỚP 17CH1A_D - Ngày: December 18, 2018, 1:57 pm - Lượt xem: 52
 • ĐIỂM THI MÔN CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC & KHÍ NÉN- LỚP 17CĐ1A,B-L1 - Ngày: December 18, 2018, 1:49 pm - Lượt xem: 66
 • ĐIỂM THI MÔN ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN -LỚP 17CĐ1A,B-L1 - Ngày: December 18, 2018, 10:06 am - Lượt xem: 56
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN CƠ ỨNG DỤNG -LỚP 18CĐ ĐỢT 2 - Ngày: December 18, 2018, 9:03 am - Lượt xem: 32
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN CƠ ỨNG DỤNG -LỚP 18CĐ1A,B - Ngày: December 18, 2018, 9:02 am - Lượt xem: 103


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Thursday, 17th of January 2019 - Lượt truy cập: