thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: March 18, 2019, 9:35 am - Lượt xem: 74 - 0.15 MB
 • ĐIỂM THI 18CHHL - VKT - Ngày: July 26, 2019, 6:05 pm - Lượt xem: 82
 • ĐIỂM THI 18CHHL - ĐTCB - Ngày: July 26, 2019, 6:04 pm - Lượt xem: 36
 • ĐIỂM THI 18CHHL - CƯD - Ngày: July 26, 2019, 6:04 pm - Lượt xem: 52
 • ĐIỂM THI 18CĐ - ĐTS - Ngày: July 26, 2019, 6:03 pm - Lượt xem: 34
 • ĐIỂM THI 17CĐ - KTN - Ngày: July 26, 2019, 6:03 pm - Lượt xem: 20
 • ĐIỂM THI 16CEHL - LTĐKTĐ - Ngày: July 26, 2019, 6:02 pm - Lượt xem: 22
 • ĐIỂM THI 18TQ_HL - VKT - Ngày: July 24, 2019, 10:20 am - Lượt xem: 53
 • ĐIỂM THI 17CĐ - ĐKLTPLC - Ngày: July 24, 2019, 10:15 am - Lượt xem: 55
 • ĐIỂM THI 18TQ - KCĐ - Ngày: July 24, 2019, 10:11 am - Lượt xem: 20
 • ĐIỂM THI 18TQ - VĐ - Ngày: July 24, 2019, 10:09 am - Lượt xem: 19
 • ĐIỂM THI 18CH - ĐTCB - Ngày: July 24, 2019, 10:09 am - Lượt xem: 53
 • ĐIỂM THI 18CT - LTĐKTĐ - Ngày: July 24, 2019, 10:08 am - Lượt xem: 20
 • ĐIỂM THI 18CT - DTTT - Ngày: July 24, 2019, 10:07 am - Lượt xem: 25
 • ĐIỂM THI 18CT - DTS - Ngày: July 24, 2019, 10:07 am - Lượt xem: 24
 • ĐIỂM THI 17CH - VĐ - Ngày: July 24, 2019, 10:06 am - Lượt xem: 76
 • ĐIỂM THI 17CH - CCĐ - Ngày: July 24, 2019, 10:05 am - Lượt xem: 61
 • ĐIỂM THI 17CĐ - VĐ - Ngày: July 24, 2019, 10:05 am - Lượt xem: 40
 • ĐIỂM THI 17CĐ - TDD - Ngày: July 24, 2019, 10:05 am - Lượt xem: 30
 • ĐIỂM THI 17CĐ - NLTT - Ngày: July 24, 2019, 10:04 am - Lượt xem: 36
 • ĐIỂM THI 17CĐ - LTĐKTĐ - Ngày: July 24, 2019, 10:03 am - Lượt xem: 27
 • ĐIỂM THI 17CĐ - KTVSATLĐ - Ngày: July 24, 2019, 10:03 am - Lượt xem: 44
 • ĐIỂM THI 17CĐ - KNM - Ngày: July 24, 2019, 10:02 am - Lượt xem: 35
 • ĐIỂM THI 17CT - TDD - Ngày: July 24, 2019, 10:02 am - Lượt xem: 25
 • ĐIỂM THI 17CT - SCADA - Ngày: July 24, 2019, 10:01 am - Lượt xem: 19
 • ĐIỂM THI 17CT - NLTT - Ngày: July 24, 2019, 10:01 am - Lượt xem: 17
 • ĐIỂM THI 17CT - MTTCN - Ngày: July 24, 2019, 10:00 am - Lượt xem: 15
 • ĐIỂM THI 17CT - TBĐ - Ngày: July 24, 2019, 9:59 am - Lượt xem: 19
 • ĐIỂM THI 16CĐ HL - TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN - Ngày: July 24, 2019, 9:58 am - Lượt xem: 19
 • ĐIỂM THI 16CĐ - QLSDHQ - Ngày: July 24, 2019, 9:57 am - Lượt xem: 24
 • ĐIỂM THI 16CĐ - NLTT - Ngày: July 24, 2019, 9:55 am - Lượt xem: 25
 • ĐIỂM THI 16CĐ - VẼ ĐIỆN - Ngày: July 24, 2019, 9:54 am - Lượt xem: 21
 • ĐIỂM THI 16CT - ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN - Ngày: July 24, 2019, 9:54 am - Lượt xem: 18
 • ĐIỂM THI 16CT - CUNG CẤP ĐIỆN - Ngày: July 24, 2019, 9:52 am - Lượt xem: 16
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN KỸ THUẬT NHIỆT - LỚP 17CĐ1A, B - Ngày: May 27, 2019, 12:08 pm - Lượt xem: 139
 • BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN TRANG BỊ ĐIỆN - LỚP 17CT1A - Ngày: May 27, 2019, 11:26 am - Lượt xem: 90
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN - LỚP 17CĐ1A, B - Ngày: May 27, 2019, 11:25 am - Lượt xem: 72
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN LTĐKTĐ - LỚP 17CĐ1A, B - Ngày: May 27, 2019, 11:24 am - Lượt xem: 68
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN NLTT - LỚP 17CĐ1A, B - Ngày: May 27, 2019, 11:23 am - Lượt xem: 57
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ ĐIỆN - LỚP 17CĐ1A, B - Ngày: May 27, 2019, 11:22 am - Lượt xem: 100
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH KTAT VSLĐ - LỚP 17CĐ1A, B - Ngày: May 27, 2019, 11:20 am - Lượt xem: 61


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 25th of August 2019 - Lượt truy cập: