thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: July 24, 2019, 10:07 am - Lượt xem: 41 - 0.62 MB
 • ĐIỂM THI 17CT1A - SCADA L2 - Ngày: October 7, 2019, 12:35 pm - Lượt xem: 45
 • ĐIỂM THI 16CH HL - KTN LẦN 1 - Ngày: October 7, 2019, 12:16 pm - Lượt xem: 34
 • ĐIỂM THI 17CĐ1A,B - KTCS L1 - Ngày: October 3, 2019, 10:44 am - Lượt xem: 46
 • ĐIỂM THI 16CH HL - DTCB L1 - Ngày: October 3, 2019, 10:43 am - Lượt xem: 27
 • ĐIỂM THI 16CH HL -LTDKTD L1 - Ngày: October 3, 2019, 10:43 am - Lượt xem: 24
 • ĐIỂM THI 16CH HL - TDD L1 - Ngày: October 3, 2019, 10:42 am - Lượt xem: 22
 • ĐIỂM THI 16CH HL - CUD L1 - Ngày: October 3, 2019, 10:41 am - Lượt xem: 25
 • ĐIỂM THI 18CT1A DTS L2 - Ngày: September 23, 2019, 10:57 am - Lượt xem: 26
 • ĐIỂM THI 18CT LTDKTD L2 - Ngày: September 23, 2019, 10:57 am - Lượt xem: 19
 • ĐIỂM THI 18CT DTTT L2 - Ngày: September 23, 2019, 10:56 am - Lượt xem: 15
 • ĐIỂM THI 18CH DTS L2 - Ngày: September 23, 2019, 10:56 am - Lượt xem: 13
 • ĐIỂM THI 18CH DTCB L2 - Ngày: September 23, 2019, 10:55 am - Lượt xem: 19
 • ĐIỂM THI 17CT1A TBD L2 - Ngày: September 23, 2019, 10:55 am - Lượt xem: 17
 • ĐIỂM THI 17CT1A NLTT L2 - Ngày: September 23, 2019, 10:54 am - Lượt xem: 14
 • ĐIỂM THI 17CT1A - TĐD - Ngày: September 23, 2019, 10:03 am - Lượt xem: 20
 • ĐIỂM THI 17CT MTTCN L2 - Ngày: September 23, 2019, 10:03 am - Lượt xem: 18
 • ĐIỂM THI 17CT CCD L1 - Ngày: September 23, 2019, 10:02 am - Lượt xem: 20
 • ĐIỂM THI 17CH VD L2 - Ngày: September 23, 2019, 10:02 am - Lượt xem: 19
 • ĐIỂM THI 17CH CCD L2 - Ngày: September 23, 2019, 10:01 am - Lượt xem: 15
 • ĐIỂM THI 17CD NLTT L2_1 - Ngày: September 23, 2019, 10:01 am - Lượt xem: 20
 • ĐIỂM THI 17CD DKLTPLC L2_1 - Ngày: September 23, 2019, 10:00 am - Lượt xem: 22
 • ĐIỂM THI 16 CH HL LTĐKTĐ L2 - Ngày: September 23, 2019, 10:00 am - Lượt xem: 20
 • ĐIỂM THI 16CH NLTT L2 - Ngày: September 23, 2019, 9:59 am - Lượt xem: 14
 • ĐIỂM THI QL&SDNLTKHQ 16CE L2 - Ngày: September 23, 2019, 9:58 am - Lượt xem: 14
 • ĐIỂM THI 18CHHL - VKT - Ngày: July 26, 2019, 6:05 pm - Lượt xem: 126
 • ĐIỂM THI 18CHHL - ĐTCB - Ngày: July 26, 2019, 6:04 pm - Lượt xem: 59
 • ĐIỂM THI 18CHHL - CƯD - Ngày: July 26, 2019, 6:04 pm - Lượt xem: 87
 • ĐIỂM THI 18CĐ - ĐTS - Ngày: July 26, 2019, 6:03 pm - Lượt xem: 74
 • ĐIỂM THI 17CĐ - KTN - Ngày: July 26, 2019, 6:03 pm - Lượt xem: 45
 • ĐIỂM THI 16CEHL - LTĐKTĐ - Ngày: July 26, 2019, 6:02 pm - Lượt xem: 41
 • ĐIỂM THI 18TQ_HL - VKT - Ngày: July 24, 2019, 10:20 am - Lượt xem: 68
 • ĐIỂM THI 17CĐ - ĐKLTPLC - Ngày: July 24, 2019, 10:15 am - Lượt xem: 85
 • ĐIỂM THI 18TQ - KCĐ - Ngày: July 24, 2019, 10:11 am - Lượt xem: 39
 • ĐIỂM THI 18TQ - VĐ - Ngày: July 24, 2019, 10:09 am - Lượt xem: 36
 • ĐIỂM THI 18CH - ĐTCB - Ngày: July 24, 2019, 10:09 am - Lượt xem: 69
 • ĐIỂM THI 18CT - LTĐKTĐ - Ngày: July 24, 2019, 10:08 am - Lượt xem: 39
 • ĐIỂM THI 18CT - DTTT - Ngày: July 24, 2019, 10:07 am - Lượt xem: 41
 • ĐIỂM THI 18CT - DTS - Ngày: July 24, 2019, 10:07 am - Lượt xem: 42
 • ĐIỂM THI 17CH - VĐ - Ngày: July 24, 2019, 10:06 am - Lượt xem: 93
 • ĐIỂM THI 17CH - CCĐ - Ngày: July 24, 2019, 10:05 am - Lượt xem: 87


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 21st of October 2019 - Lượt truy cập: