thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: July 26, 2019, 6:04 pm - Lượt xem: 105 - 0.54 MB
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 19CH1A,B - Ngày: December 11, 2019, 9:34 am - Lượt xem: 5
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 18CĐ1A,B - Ngày: December 10, 2019, 10:03 am - Lượt xem: 7
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN-LỚP 18CĐ1A,B - Ngày: December 5, 2019, 4:11 pm - Lượt xem: 26
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT-LỚP 18CĐ1A,B - Ngày: December 5, 2019, 4:11 pm - Lượt xem: 25
 • ĐIỂM THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - LỚP 17CT1A - Ngày: December 2, 2019, 11:33 am - Lượt xem: 18
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN CƠ ỨNG DỤNG - LỚP 19CĐ1A - Ngày: November 27, 2019, 11:31 am - Lượt xem: 23
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐKLTPLC - LỚP 18CT1A - Ngày: November 27, 2019, 11:29 am - Lượt xem: 10
 • ĐIỂM MÔN ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ- LỚP 18CT1A - Ngày: November 22, 2019, 11:29 am - Lượt xem: 20
 • ĐIỂM MÔN TH ĐIỆN TỬ SỐ- LỚP 18CT1A - Ngày: November 22, 2019, 11:28 am - Lượt xem: 14
 • ĐIỂM MÔN TT PLC - LỚP 18TQ1A - Ngày: November 19, 2019, 4:18 pm - Lượt xem: 26
 • BẢNG ĐIỂM TT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP- LỚP 18TQHL - Ngày: November 18, 2019, 10:22 am - Lượt xem: 17
 • ĐIỂM THI MÔN TB&HTTĐ - LỚP 17Đ1A,B-L1 - Ngày: November 8, 2019, 10:27 am - Lượt xem: 22
 • ĐIỂM THI MÔN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN- KHÓA 16 HỌC LẠI- L2 - Ngày: November 6, 2019, 10:43 am - Lượt xem: 19
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ ỨNG DỤNG- KHÓA 16 HỌC LẠI -L2 - Ngày: November 6, 2019, 10:43 am - Lượt xem: 23
 • ĐIỂM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN_ LỚP 18TQ1A-L1 - Ngày: November 1, 2019, 10:00 am - Lượt xem: 21
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN TTCK_LỚP 18CĐ1A - Ngày: October 30, 2019, 10:49 am - Lượt xem: 53
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN TTCK_LỚP 18CĐ1B - Ngày: October 30, 2019, 10:48 am - Lượt xem: 36
 • ĐIỂM THI 17CT1A - SCADA L2 - Ngày: October 7, 2019, 12:35 pm - Lượt xem: 75
 • ĐIỂM THI 16CH HL - KTN LẦN 1 - Ngày: October 7, 2019, 12:16 pm - Lượt xem: 57
 • ĐIỂM THI 17CĐ1A,B - KTCS L1 - Ngày: October 3, 2019, 10:44 am - Lượt xem: 62
 • ĐIỂM THI 16CH HL - DTCB L1 - Ngày: October 3, 2019, 10:43 am - Lượt xem: 39
 • ĐIỂM THI 16CH HL -LTDKTD L1 - Ngày: October 3, 2019, 10:43 am - Lượt xem: 44
 • ĐIỂM THI 16CH HL - TDD L1 - Ngày: October 3, 2019, 10:42 am - Lượt xem: 38
 • ĐIỂM THI 16CH HL - CUD L1 - Ngày: October 3, 2019, 10:41 am - Lượt xem: 44
 • ĐIỂM THI 18CT1A DTS L2 - Ngày: September 23, 2019, 10:57 am - Lượt xem: 43
 • ĐIỂM THI 18CT LTDKTD L2 - Ngày: September 23, 2019, 10:57 am - Lượt xem: 36
 • ĐIỂM THI 18CT DTTT L2 - Ngày: September 23, 2019, 10:56 am - Lượt xem: 33
 • ĐIỂM THI 18CH DTS L2 - Ngày: September 23, 2019, 10:56 am - Lượt xem: 30
 • ĐIỂM THI 18CH DTCB L2 - Ngày: September 23, 2019, 10:55 am - Lượt xem: 33
 • ĐIỂM THI 17CT1A TBD L2 - Ngày: September 23, 2019, 10:55 am - Lượt xem: 30
 • ĐIỂM THI 17CT1A NLTT L2 - Ngày: September 23, 2019, 10:54 am - Lượt xem: 27
 • ĐIỂM THI 17CT1A - TĐD - Ngày: September 23, 2019, 10:03 am - Lượt xem: 34
 • ĐIỂM THI 17CT MTTCN L2 - Ngày: September 23, 2019, 10:03 am - Lượt xem: 32
 • ĐIỂM THI 17CT CCD L1 - Ngày: September 23, 2019, 10:02 am - Lượt xem: 38
 • ĐIỂM THI 17CH VD L2 - Ngày: September 23, 2019, 10:02 am - Lượt xem: 32
 • ĐIỂM THI 17CH CCD L2 - Ngày: September 23, 2019, 10:01 am - Lượt xem: 29
 • ĐIỂM THI 17CD NLTT L2_1 - Ngày: September 23, 2019, 10:01 am - Lượt xem: 36
 • ĐIỂM THI 17CD DKLTPLC L2_1 - Ngày: September 23, 2019, 10:00 am - Lượt xem: 39
 • ĐIỂM THI 16 CH HL LTĐKTĐ L2 - Ngày: September 23, 2019, 10:00 am - Lượt xem: 31
 • ĐIỂM THI 16CH NLTT L2 - Ngày: September 23, 2019, 9:59 am - Lượt xem: 28


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 11th of December 2019 - Lượt truy cập: