thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: May 18, 2020, 10:16 am - Lượt xem: 49 - 0.15 MB
 • ĐIỂM THI MÔN KỸ THUẬT NHIỆT - LỚP 18CD-L2 - Ngày: November 11, 2020, 3:07 pm - Lượt xem: 18
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC-LỚP 18CD-L2 - Ngày: November 11, 2020, 3:06 pm - Lượt xem: 9
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ - LỚP 19CT-L2 - Ngày: November 11, 2020, 3:06 pm - Lượt xem: 8
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 19CD,CT-L2 - Ngày: November 11, 2020, 3:05 pm - Lượt xem: 9
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ ỨNG DỤNG - LỚP 19CB-L2 - Ngày: November 11, 2020, 3:04 pm - Lượt xem: 7
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG - LỚP 18CĐ-L1 - Ngày: October 26, 2020, 5:36 pm - Lượt xem: 43
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN CUNG CẤP ĐIỆN - LỚP 18CT1A-L1 - Ngày: October 26, 2020, 5:35 pm - Lượt xem: 32
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ ĐIỆN - LỚP CĐ_HL - L2 - Ngày: October 26, 2020, 5:35 pm - Lượt xem: 11
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ ĐIỆN - LỚP 18CĐ, CH - L2 - Ngày: October 26, 2020, 5:34 pm - Lượt xem: 11
 • ĐIỂM THI MÔN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN - LỚP 18CĐ - L2 - Ngày: October 26, 2020, 5:33 pm - Lượt xem: 12
 • ĐIỂM THI MÔN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO - LỚP 18CĐ - L2 - Ngày: October 26, 2020, 5:32 pm - Lượt xem: 13
 • ĐIỂM THI MÔN LTĐKTĐ - LỚP 19CT - L2 - Ngày: October 26, 2020, 5:31 pm - Lượt xem: 7
 • ĐIỂM THI MÔN LTĐKTĐ - LỚP 18CĐ - L2 - Ngày: October 26, 2020, 5:30 pm - Lượt xem: 6
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN - LỚP 19CH - L2 - Ngày: October 26, 2020, 5:29 pm - Lượt xem: 12
 • ĐIỂM THI MÔN TB&HTTĐ - LỚP CĐ_HL -L2 - Ngày: October 1, 2020, 11:54 am - Lượt xem: 95
 • ĐIỂM THI MÔN TĐHQTCN - LỚP CĐ_HL -L2 - Ngày: October 1, 2020, 11:53 am - Lượt xem: 29
 • ĐIỂM THI MÔN ĐKLT PLC - LỚP CĐ_HL -L2 - Ngày: October 1, 2020, 11:52 am - Lượt xem: 43
 • ĐIỂM THI MÔN VI XỬ LÝ - LỚP CĐ_HL -L2 - Ngày: October 1, 2020, 11:52 am - Lượt xem: 32
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT - LỚP CĐ_HL -L2 - Ngày: October 1, 2020, 11:52 am - Lượt xem: 34
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ - LỚP 19CB,CT -L2 - Ngày: October 1, 2020, 11:51 am - Lượt xem: 25
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐTTT - LỚP 19CT1A-L2 - Ngày: September 25, 2020, 10:11 am - Lượt xem: 27
 • DANH SÁCH THI MÔN VẼ ĐIỆN - LỚP 18CH,CĐ-L2 - Ngày: September 25, 2020, 10:10 am - Lượt xem: 37
 • DANH SÁCH THI MÔN NLTT - LỚP 18CĐ1A,B-L2 - Ngày: September 25, 2020, 10:10 am - Lượt xem: 29
 • DANH SÁCH THI MÔN KỸ THUẬT NHIỆT- LỚP 18CĐ1A,B-L2 - Ngày: September 25, 2020, 10:09 am - Lượt xem: 38
 • DANH SÁCH THI MÔN TRUYỀN ĐÔNG ĐIỆN - LỚP 18CĐ1A,B-L2 - Ngày: September 25, 2020, 10:09 am - Lượt xem: 18
 • DANH SÁCH THI MÔN CƠ ỨNG DỤNG - LỚP 19CB1A -L2 - Ngày: September 25, 2020, 10:08 am - Lượt xem: 13
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐKLTPLC - LỚP 18CĐ1A,B-L2 - Ngày: September 25, 2020, 10:08 am - Lượt xem: 45
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ - LỚP 19CĐ1A-L2 - Ngày: September 25, 2020, 10:08 am - Lượt xem: 15
 • DANH SÁCH THI MÔN LT ĐKTĐ - LỚP 18CĐ1A,B-L2 - Ngày: September 25, 2020, 10:07 am - Lượt xem: 25
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN -19CH1A,B -L2 - Ngày: September 25, 2020, 10:06 am - Lượt xem: 20
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN - LỚP 19CH1A.B - L1 - Ngày: September 16, 2020, 11:02 am - Lượt xem: 57
 • ĐIỂM THI MÔN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN- LỚP 18CĐ,CT - L1 - Ngày: September 16, 2020, 11:01 am - Lượt xem: 105
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ - LỚP 19CĐ1A- L1 - Ngày: September 16, 2020, 11:01 am - Lượt xem: 41
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ ĐIỆN - LỚP 19TQ1A - L1 - Ngày: September 16, 2020, 11:00 am - Lượt xem: 39
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ - LỚP 19CT1A - L1 - Ngày: September 16, 2020, 11:00 am - Lượt xem: 43
 • ĐIỂM THI MÔN SCADA TRONG HTĐ - LỚP 18CT1A- L1 - Ngày: September 16, 2020, 11:00 am - Lượt xem: 59
 • ĐIỂM THI MÔN MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP - LỚP 18CT1A- L1 - Ngày: September 16, 2020, 10:59 am - Lượt xem: 40
 • ĐIỂM THI MÔN KỸ THUẬT NHIỆT - LỚP 18CD1A,B- L1 - Ngày: September 16, 2020, 10:59 am - Lượt xem: 99
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ ĐIỆN- LỚP 18CH1A_D-L1 - Ngày: September 7, 2020, 5:13 pm - Lượt xem: 170
 • ĐIỂM THI MÔN KTAT&VSCN- LỚP 18CĐ1A,B-L1 - Ngày: September 7, 2020, 5:10 pm - Lượt xem: 96


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 25th of November 2020 - Lượt truy cập: