thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: October 1, 2020, 11:54 am - Lượt xem: 64 - 0.16 MB
 • ĐIỂM THI MÔN TB&HTTĐ - LỚP CĐ_HL -L2 - Ngày: October 1, 2020, 11:54 am - Lượt xem: 64
 • ĐIỂM THI MÔN TĐHQTCN - LỚP CĐ_HL -L2 - Ngày: October 1, 2020, 11:53 am - Lượt xem: 15
 • ĐIỂM THI MÔN ĐKLT PLC - LỚP CĐ_HL -L2 - Ngày: October 1, 2020, 11:52 am - Lượt xem: 30
 • ĐIỂM THI MÔN VI XỬ LÝ - LỚP CĐ_HL -L2 - Ngày: October 1, 2020, 11:52 am - Lượt xem: 19
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT - LỚP CĐ_HL -L2 - Ngày: October 1, 2020, 11:52 am - Lượt xem: 18
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ - LỚP 19CB,CT -L2 - Ngày: October 1, 2020, 11:51 am - Lượt xem: 16
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐTTT - LỚP 19CT1A-L2 - Ngày: September 25, 2020, 10:11 am - Lượt xem: 17
 • DANH SÁCH THI MÔN VẼ ĐIỆN - LỚP 18CH,CĐ-L2 - Ngày: September 25, 2020, 10:10 am - Lượt xem: 25
 • DANH SÁCH THI MÔN NLTT - LỚP 18CĐ1A,B-L2 - Ngày: September 25, 2020, 10:10 am - Lượt xem: 22
 • DANH SÁCH THI MÔN KỸ THUẬT NHIỆT- LỚP 18CĐ1A,B-L2 - Ngày: September 25, 2020, 10:09 am - Lượt xem: 24
 • DANH SÁCH THI MÔN TRUYỀN ĐÔNG ĐIỆN - LỚP 18CĐ1A,B-L2 - Ngày: September 25, 2020, 10:09 am - Lượt xem: 12
 • DANH SÁCH THI MÔN CƠ ỨNG DỤNG - LỚP 19CB1A -L2 - Ngày: September 25, 2020, 10:08 am - Lượt xem: 7
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐKLTPLC - LỚP 18CĐ1A,B-L2 - Ngày: September 25, 2020, 10:08 am - Lượt xem: 25
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ - LỚP 19CĐ1A-L2 - Ngày: September 25, 2020, 10:08 am - Lượt xem: 8
 • DANH SÁCH THI MÔN LT ĐKTĐ - LỚP 18CĐ1A,B-L2 - Ngày: September 25, 2020, 10:07 am - Lượt xem: 17
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN -19CH1A,B -L2 - Ngày: September 25, 2020, 10:06 am - Lượt xem: 15
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN - LỚP 19CH1A.B - L1 - Ngày: September 16, 2020, 11:02 am - Lượt xem: 47
 • ĐIỂM THI MÔN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN- LỚP 18CĐ,CT - L1 - Ngày: September 16, 2020, 11:01 am - Lượt xem: 92
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ - LỚP 19CĐ1A- L1 - Ngày: September 16, 2020, 11:01 am - Lượt xem: 31
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ ĐIỆN - LỚP 19TQ1A - L1 - Ngày: September 16, 2020, 11:00 am - Lượt xem: 28
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ - LỚP 19CT1A - L1 - Ngày: September 16, 2020, 11:00 am - Lượt xem: 31
 • ĐIỂM THI MÔN SCADA TRONG HTĐ - LỚP 18CT1A- L1 - Ngày: September 16, 2020, 11:00 am - Lượt xem: 49
 • ĐIỂM THI MÔN MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP - LỚP 18CT1A- L1 - Ngày: September 16, 2020, 10:59 am - Lượt xem: 34
 • ĐIỂM THI MÔN KỸ THUẬT NHIỆT - LỚP 18CD1A,B- L1 - Ngày: September 16, 2020, 10:59 am - Lượt xem: 85
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ ĐIỆN- LỚP 18CH1A_D-L1 - Ngày: September 7, 2020, 5:13 pm - Lượt xem: 156
 • ĐIỂM THI MÔN KTAT&VSCN- LỚP 18CĐ1A,B-L1 - Ngày: September 7, 2020, 5:10 pm - Lượt xem: 86
 • ĐIỂM THI MÔN KỸ NĂNG MỀM- LỚP 18CĐ1A,B-L1 - Ngày: September 7, 2020, 4:59 pm - Lượt xem: 72
 • ĐIỂM THI MÔN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO- LỚP 18CĐ, CT-L1 - Ngày: September 7, 2020, 4:53 pm - Lượt xem: 125
 • ĐIỂM THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG- LỚP 18CĐ1A,B-L1 - Ngày: September 7, 2020, 4:48 pm - Lượt xem: 98
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỀU KHIỂN LT PLC - LỚP 18CĐ1A,B-L1 - Ngày: September 7, 2020, 4:45 pm - Lượt xem: 99
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ ĐIỆN- LỚP 18CĐT1A,B-L1 - Ngày: September 7, 2020, 4:42 pm - Lượt xem: 60
 • ĐIỂM THI MÔN LTĐKTĐ- LỚP 19CBT1A-L1 - Ngày: September 7, 2020, 4:40 pm - Lượt xem: 27
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ ỨNG DỤNG- LỚP 19CB1A-L1 - Ngày: September 7, 2020, 4:38 pm - Lượt xem: 22
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ- LỚP 19CT1A-L1 - Ngày: September 7, 2020, 4:35 pm - Lượt xem: 20
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT- LỚP 19CB1A-L1 - Ngày: September 7, 2020, 4:33 pm - Lượt xem: 17
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT- LỚP TC_HL - L1 - Ngày: September 4, 2020, 5:32 pm - Lượt xem: 36
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT- LỚP CĐ_HL - L1 - Ngày: September 4, 2020, 5:31 pm - Lượt xem: 70
 • ĐIỂM THI MÔN TĐHQTCCN- LỚP CĐ_HL - L1 - Ngày: September 4, 2020, 5:30 pm - Lượt xem: 27
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ KỸ THUẬT- LỚP CĐ_HL - L1 - Ngày: September 4, 2020, 5:29 pm - Lượt xem: 41
 • ĐIỂM THI MÔN TB&HTTĐ- LỚP CĐ_HL - L1 - Ngày: September 4, 2020, 5:28 pm - Lượt xem: 39


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Thursday, 22nd of October 2020 - Lượt truy cập: