Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: February 2, 2021, 10:09 am - Lượt xem: 93 - 0.35 MB
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN LTDKTD LỚP CD_HL 8.4.21 - Ngày: April 12, 2021, 3:21 pm - Lượt xem: 181
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN CUNG CẤP ĐIỆN LỚP CD_HL - Ngày: April 12, 2021, 3:21 pm - Lượt xem: 151
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ ĐIỆN LỚP CD_HL 8.4.21 - Ngày: April 12, 2021, 3:20 pm - Lượt xem: 162
 • ĐIỂM MÔN TT DCN LỚP CD_HL 8.4.21 - Ngày: April 12, 2021, 3:20 pm - Lượt xem: 176
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ ĐIỆN LỚP CD_HL LẦN 2 - Ngày: March 11, 2021, 10:23 am - Lượt xem: 195
 • ĐIỂM THI MÔN THỦY LỰC KHÍ NÉN LỚP 19CD - L1 - Ngày: March 4, 2021, 11:39 am - Lượt xem: 188
 • ĐIỂM THI MÔN ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN LỚP 19CD - L1 - Ngày: March 4, 2021, 11:29 am - Lượt xem: 117
 • ĐIỂM THI MÔN ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN LỚP 19CB-L1 - Ngày: March 2, 2021, 11:38 am - Lượt xem: 133
 • ĐIỂM THI MÔN LTDKTD LỚP 19CB - L1 - Ngày: March 2, 2021, 11:37 am - Lượt xem: 93
 • ĐIỂM THI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN LỚP 19CD - L1 - Ngày: March 2, 2021, 11:37 am - Lượt xem: 122
 • ĐIỂM THI MÔN ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN LỚP 19CD - L1 - Ngày: March 2, 2021, 11:37 am - Lượt xem: 96
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT LỚP 20TQ1A-L1 - Ngày: March 2, 2021, 11:36 am - Lượt xem: 105
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT LỚP 20CH1A,B - L1 - Ngày: March 2, 2021, 11:36 am - Lượt xem: 172
 • ĐIỂM THI MÔN KỸ THUẬT NHIỆT LỚP 19CB - L1 - Ngày: March 2, 2021, 11:35 am - Lượt xem: 100
 • ĐIỂM THI MÔN LTDKTD & VẼ ĐIỆN LỚP HỌC LẠI - Ngày: March 2, 2021, 11:35 am - Lượt xem: 161
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT LỚP 19CB _L1 - Ngày: February 2, 2021, 10:14 am - Lượt xem: 187
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN TB&HTTD LỚP 19CT - Ngày: February 2, 2021, 10:14 am - Lượt xem: 130
 • ĐIỂM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN LỚP 19CB _L1 - Ngày: February 2, 2021, 10:13 am - Lượt xem: 119
 • ĐIỂM THI MÔN TB&HTTD LỚP 19CT _L1 - Ngày: February 2, 2021, 10:13 am - Lượt xem: 123
 • ĐIỂM MÔN THUDTDK LỚP 18CT - Ngày: February 2, 2021, 10:12 am - Lượt xem: 159
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ ĐIỆN LỚP 19CB _L1 - Ngày: February 2, 2021, 10:12 am - Lượt xem: 204
 • ĐIỂM THI MÔN DK LTPLC LỚP CD_HL _L1 - Ngày: February 2, 2021, 10:11 am - Lượt xem: 103
 • ĐIỂM THI MÔN THIẾT BỊ ĐIỆN LỚP 20CD1A, B - L1 - Ngày: February 2, 2021, 10:11 am - Lượt xem: 198
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN KHÓA CD 20_L1 - Ngày: February 2, 2021, 10:10 am - Lượt xem: 163
 • ĐIỂM THI MÔN THUDTDK LỚP 18CD1A, B - Ngày: February 2, 2021, 10:10 am - Lượt xem: 157
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN LTDKTD LỚP CD_HL - Ngày: February 2, 2021, 10:10 am - Lượt xem: 92
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT LỚP 19CT _L1 - Ngày: February 2, 2021, 10:09 am - Lượt xem: 84
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT LỚP 19CT - Ngày: February 2, 2021, 10:09 am - Lượt xem: 93
 • ĐIỂM THI MÔN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LỚP 19CB_L1 - Ngày: February 2, 2021, 10:09 am - Lượt xem: 106
 • ĐIỂM THI MÔN VI XỬ LÝ LỚP 19CT _L1 - Ngày: February 2, 2021, 10:08 am - Lượt xem: 81
 • ĐIỂM THI MÔN VI XỬ LÝ LỚP 19CD_L1 - Ngày: February 2, 2021, 10:08 am - Lượt xem: 143
 • ĐIỂM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN LỚP 19CD L1 - Ngày: February 2, 2021, 10:07 am - Lượt xem: 97
 • ĐIỂM THI MÔN MẠNG TTCN LỚP 18CD1A, B_L1 - Ngày: February 2, 2021, 10:07 am - Lượt xem: 94
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ ĐIỆN LỚP CD_HL - Ngày: January 25, 2021, 12:01 pm - Lượt xem: 170
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN LTDKTD LỚP 19CB - Ngày: January 21, 2021, 4:14 pm - Lượt xem: 111
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN LỚP 19CD - Ngày: January 21, 2021, 4:14 pm - Lượt xem: 108
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN LỚP 19CB - Ngày: January 21, 2021, 4:14 pm - Lượt xem: 91
 • ĐIỂM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN LỚP 19TQ1A_L1 - Ngày: January 20, 2021, 11:31 am - Lượt xem: 150
 • ĐIỂM THI MÔN DK LTPLC LỚP 19CT1A _L1 - Ngày: January 20, 2021, 11:26 am - Lượt xem: 101
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ KỸ THUẬT LỚP 20TQ1A - Ngày: January 20, 2021, 9:29 am - Lượt xem: 136


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 1st of December 2021 - Lượt truy cập: