Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

 1. 100% GV nắm rõ quy chế học tập/ kiểm tra/ thi ứng với bậc học và hệ đào tạo đang triển khai giảng dạy và thực hiện cho điểm đúng quy chế, hạn định
 2. Biên soạn, chỉnh biên các đề cuơng chi tiết đối với các học phần trình độ Cao đẳng
 3. Có 02 báo cáo chuyên đề cấp Khoa
 4. 100% GV có bài giảng
 5. Xây dựng cơ cấu tổ chức Khoa: thành lập các tổ chuyên môn
 6. Có 01 GV nhận bằng Thạc sỹ
 7. Tổ chức 01 lần hội giảng cấp Khoa

>>Chi tiết xem file đính kèm

Ngày: Wed-Feb-2013 - Lượt xem: 1390 - 0.02 MB
 • Mục tiêu chất lượng - Ngày: Wed-Feb-2013 - Lượt xem: 1390


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 18th of August 2017 - Lượt truy cập: