Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: January 11, 2018, 8:42 am - Lượt xem: 129 - 0.51 MB
 • Danh sách thi lần 1 môn CT lớp 17CT1A - Ngày: May 30, 2018, 3:36 pm - Lượt xem: 16
 • Danh sách thi lần 1 môn CT lớp 17CĐ1A,B - Ngày: May 24, 2018, 10:41 am - Lượt xem: 34
 • Danh sách thi lần 1 môn TA2 lớp 17CĐ1A,B - Ngày: May 24, 2018, 10:41 am - Lượt xem: 32
 • Danh sách thi lần 1 môn PLĐC lớp 17CH1A-D - Ngày: May 24, 2018, 10:40 am - Lượt xem: 84
 • Danh sách thi lần 1 môn TA2 lớp 17CH1A-D - Ngày: May 24, 2018, 10:40 am - Lượt xem: 90
 • Danh sách thi lần 1 môn TCQLDN lớp 15CĐ_HL - Ngày: May 10, 2018, 2:43 am - Lượt xem: 27
 • Danh sách thi lần 1 môn KDĐN lớp 16NQ1A,B - Ngày: May 7, 2018, 8:18 am - Lượt xem: 35
 • Danh sách thi lần 2 môn CT lớp 17CH1A-D - Ngày: March 2, 2018, 7:29 am - Lượt xem: 124
 • Danh sách thi lần 2 môn VLĐC lớp 17CH1A-D, 17CĐ1A-B - Ngày: March 2, 2018, 7:28 am - Lượt xem: 118
 • Danh sách thi lần 2 môn TA lớp 17CH1A-D, 17CĐ1A-B - Ngày: March 2, 2018, 7:28 am - Lượt xem: 132
 • Danh sách thi lần 1 môn TA lớp 17CH1A-D - Ngày: January 11, 2018, 8:47 am - Lượt xem: 197
 • Danh sách thi lần 1 môn TA lớp 17TQ1A - Ngày: January 11, 2018, 8:42 am - Lượt xem: 129
 • Danh sách thi lần 1 môn CT lớp 17CH1A-D - Ngày: January 8, 2018, 8:09 am - Lượt xem: 117
 • Danh sách thi lần 1 môn ĐLCMĐCSVN lớp 15CĐ1A,B - Ngày: January 4, 2018, 4:17 pm - Lượt xem: 162
 • Danh sách thi lần 1 môn CT lớp 17TQ1A - Ngày: January 4, 2018, 2:20 pm - Lượt xem: 156
 • Danh sách thi lần 1 môn PLĐC lớp 17CK1A - Ngày: January 2, 2018, 1:21 pm - Lượt xem: 214
 • Danh sách thi lần 1 môn TA1 lớp 17CK1A - Ngày: January 2, 2018, 1:20 pm - Lượt xem: 113
 • Danh sách thi lần 1 môn PLĐC lớp 17CT1A - Ngày: January 2, 2018, 1:20 pm - Lượt xem: 120
 • Danh sách thi lần 1 môn TA1 lớp 17CT1A - Ngày: January 2, 2018, 1:20 pm - Lượt xem: 132
 • Danh sách thi lần 1 môn TCC lớp 17CH1A-D - Ngày: January 2, 2018, 1:19 pm - Lượt xem: 197
 • Danh sách thi lần 1 môn TCC lớp 17CĐ1A,B - Ngày: January 2, 2018, 1:19 pm - Lượt xem: 165
 • Danh sách thi lần 1 môn TA1 lớp 17CĐ1A,B - Ngày: December 25, 2017, 10:15 am - Lượt xem: 134
 • Danh sách thi lần 1 môn PLĐC lớp 17CĐ1A,B - Ngày: December 21, 2017, 2:04 pm - Lượt xem: 117
 • Danh sách thi lần 1 môn CT lớp 16TH1A,B - Ngày: December 15, 2017, 1:29 pm - Lượt xem: 189
 • Danh sách thi lần 2 môn TCQLDN lớp 15CE1A-E - Ngày: December 7, 2017, 8:50 am - Lượt xem: 142
 • Danh sách thi lần 1 lớp 16CK,CQ1A - Ngày: November 30, 2017, 9:02 am - Lượt xem: 202
 • Danh sách thi lần 1 môn lớp 15CQ1A - Ngày: November 30, 2017, 9:02 am - Lượt xem: 127
 • Danh sách thi lần 1 môn lớp 15CK1A - Ngày: November 30, 2017, 9:01 am - Lượt xem: 137
 • Danh sách thi lần 1 môn TTHCM lớp 16CE1A,B - Ngày: November 21, 2017, 6:55 am - Lượt xem: 167
 • Danh sách thi lần 1 môn TTHCM lớp 16CĐ1A,B - Ngày: November 21, 2017, 12:56 am - Lượt xem: 141
 • Danh sách thi lần 1 môn TCQLDN lớp 15CE1A-E - Ngày: October 19, 2017, 2:20 pm - Lượt xem: 202
 • Danh sách thi lần 1 môn TCQLDN lớp 15CĐ1A,B - Ngày: October 12, 2017, 9:26 am - Lượt xem: 171
 • Danh sách thi lần 1 môn lớp 15CQ1A - Ngày: September 28, 2017, 8:17 am - Lượt xem: 233
 • Danh sách thi lần 1 môn lớp 15CK1A - Ngày: September 28, 2017, 8:16 am - Lượt xem: 198
 • Danh sách thi lần 2 môn TKT lớp 16CK1A - Ngày: August 18, 2017, 4:08 pm - Lượt xem: 199
 • Danh sách thi lần 2 môn TA2 lớp 16CT1A - Ngày: August 18, 2017, 4:08 pm - Lượt xem: 257
 • Danh sách thi lần 2 môn TA2 lớp 16CK1A - Ngày: August 18, 2017, 4:07 pm - Lượt xem: 168
 • Danh sách thi lần 2 môn TA1 lớp 16TH_HL - Ngày: August 18, 2017, 4:04 pm - Lượt xem: 171
 • Danh sách thi lần 2 môn TA2 lớp 16CE1A-E - Ngày: August 18, 2017, 4:03 pm - Lượt xem: 220
 • Danh sách thi lần 2 môn NLCNML lớp 16CE1A-E - Ngày: August 18, 2017, 3:58 pm - Lượt xem: 204


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 18th of July 2018 - Lượt truy cập: