Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: September 6, 2017, 10:13 am - Lượt xem: 7 - 0.03 MB
 • Báo cáo làm thêm giờ - Ngày: September 6, 2017, 10:13 am - Lượt xem: 7
 • Giấy thanh toán đi dạy ngoài - Ngày: September 6, 2017, 10:09 am - Lượt xem: 14
 • Hướng dẫn thực hiện Đồ án TN Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ - Ngày: September 1, 2016, 2:32 am - Lượt xem: 618
 • Mẫu số 1: Mẫu đơn xin thực tập các công ty Điện lực - Ngày: November 30, 2015, 6:23 am - Lượt xem: 1531
 • Mẫu số 2: Mẫu đơn xin thực tập các công ty ngoài - Ngày: November 30, 2015, 6:22 am - Lượt xem: 1022
 • Mẫu phiếu đăng ký dạy bù - Ngày: November 12, 2015, 8:16 am - Lượt xem: 695


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 20th of September 2017 - Lượt truy cập: