Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: May 23, 2018, 11:08 am - Lượt xem: 20 - 0.03 MB
 • Mẫu Sinh hoạt chủ nhiệm - Ngày: May 23, 2018, 11:08 am - Lượt xem: 20
 • Mẫu Phiếu đăng ký dạy bù - Ngày: January 26, 2018, 3:43 pm - Lượt xem: 152
 • Mẫu Báo cáo làm thêm giờ - Ngày: January 26, 2018, 3:41 pm - Lượt xem: 165
 • Mẫu đơn xin thực tập tại công ty ngoài - Ngày: January 9, 2018, 9:50 am - Lượt xem: 168
 • Mẫu đơn xin thực tập tại công ty Điện lực - Ngày: January 9, 2018, 9:49 am - Lượt xem: 162
 • Giấy thanh toán đi dạy ngoài - Ngày: September 6, 2017, 10:09 am - Lượt xem: 273
 • Hướng dẫn thực hiện viết Đồ án tốt nghiệp, Khóa luận thực tập tốt nghiệp. - Ngày: September 1, 2016, 2:32 am - Lượt xem: 1080


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 19th of June 2018 - Lượt truy cập: