Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: info@hepc.edu.vn

Ngày: March 17, 2017, 7:42 am - Lượt xem: 38 - 0.66 MB
 • Điểm thi lần 2 môn CT lớp 15TH1A-C - Ngày: March 27, 2017, 7:05 am - Lượt xem: 21
 • Điểm thi lần 1 môn PLĐC lớp 16CK,CQ1A - Ngày: March 23, 2017, 8:05 am - Lượt xem: 23
 • Điểm thi lần 2 môn VLĐC lớp 16CE1A-E - Ngày: March 23, 2017, 8:02 am - Lượt xem: 82
 • Điểm thi lần 2 môn NLCNML lớp 15CH2A - Ngày: March 17, 2017, 7:45 am - Lượt xem: 16
 • Điểm thi lần 2 môn TTHCM-LSĐ lớp 15CH2A - Ngày: March 17, 2017, 7:44 am - Lượt xem: 17
 • Điểm thi lần 2 môn TA2 lớp 15CĐ_HL - Ngày: March 17, 2017, 7:44 am - Lượt xem: 26
 • Điểm thi lần 2 môn TA1 lớp 16CĐ - Ngày: March 17, 2017, 7:43 am - Lượt xem: 46
 • Điểm thi lần 1 môn CT lớp 16TH2A - Ngày: March 17, 2017, 7:42 am - Lượt xem: 38
 • Điểm thi lần 1 môn ĐLCMĐCS lớp 14CĐ1A,B - Ngày: March 17, 2017, 7:41 am - Lượt xem: 138
 • Điểm thi lần 1 môn PL lớp 16NQ1A,B - Ngày: March 17, 2017, 7:40 am - Lượt xem: 43
 • Điểm thi lần 1 môn CT lớp 16NQ1A,B - Ngày: March 17, 2017, 7:39 am - Lượt xem: 64
 • Điểm thi lần 1 môn NN lớp 16NQ1A,B - Ngày: February 24, 2017, 7:30 am - Lượt xem: 165
 • Điểm thi lần 1 môn NN lớp 16TH2A - Ngày: February 24, 2017, 7:30 am - Lượt xem: 63
 • Điểm thi lần 1 môn TA1 lớp 16CT,CV1A - Ngày: February 24, 2017, 7:28 am - Lượt xem: 47
 • Điểm thi lần 1 môn TA1 lớp 16CK,CQ1A - Ngày: February 24, 2017, 7:27 am - Lượt xem: 58
 • Điểm thi lần 1 môn HĐC lớp 16CE1A-E - Ngày: February 24, 2017, 7:26 am - Lượt xem: 283
 • Điểm thi lần 1 môn KDĐN lớp 16TH1A,B - Ngày: February 23, 2017, 1:06 am - Lượt xem: 124
 • Điểm thi lần 1 môn CT lớp 15TH1D - Ngày: February 23, 2017, 1:05 am - Lượt xem: 50
 • Điểm thi lần 1 môn TCC1 lớp 16CT,CV1A - Ngày: February 21, 2017, 7:30 am - Lượt xem: 97
 • Điểm thi lần 1 môn VLĐC lớp 16CT,CV1A - Ngày: February 21, 2017, 7:29 am - Lượt xem: 92
 • Điểm thi lần 1 môn PL lớp 16CT,CV1A - Ngày: February 21, 2017, 7:29 am - Lượt xem: 75
 • Điểm thi lần 1 môn NLCNML lớp 16CT,CV1A - Ngày: February 21, 2017, 7:28 am - Lượt xem: 50
 • Điểm thi lần 1 môn KNGT lớp 16CK,CQ1A - Ngày: February 21, 2017, 7:28 am - Lượt xem: 79
 • Điểm thi lần 1 môn NLCNML lớp 16CK,CQ1A - Ngày: February 21, 2017, 7:28 am - Lượt xem: 66
 • Điểm thi lần 1 môn QTH lớp 16CK,CQ1A - Ngày: February 21, 2017, 7:28 am - Lượt xem: 59
 • Điểm thi lần 1 môn TCC lớp 16CK,CQ1A - Ngày: February 21, 2017, 7:27 am - Lượt xem: 64
 • Điểm thi lần 1 môn VLĐC lớp 16CE1A-E - Ngày: February 21, 2017, 7:26 am - Lượt xem: 389
 • Điểm thi lần 1 môn TCC1 lớp 16CE1A-E - Ngày: February 21, 2017, 7:26 am - Lượt xem: 369
 • Điểm thi lần 2 môn NLKT lớp 15CQ1A - Ngày: February 21, 2017, 7:26 am - Lượt xem: 32
 • Điểm thi lần 1 môn NN1 lớp 16CE1A-E - Ngày: February 17, 2017, 7:08 am - Lượt xem: 253
 • Điểm thi lần 1 môn NN1 lớp 16TH1A,B - Ngày: February 17, 2017, 7:07 am - Lượt xem: 129
 • Điểm thi lần 1 môn NN2 lớp 15CĐ_HL - Ngày: February 17, 2017, 7:06 am - Lượt xem: 67
 • Điểm thi lần 2 môn NN2 lớp 15TH_HL - Ngày: February 17, 2017, 7:05 am - Lượt xem: 35
 • Điểm thi lần 2 môn TTHCM lớp 15CE1A-E - Ngày: February 17, 2017, 7:05 am - Lượt xem: 30
 • Điểm thi lần 2 môn TTHCM lớp 15CĐ1A,B - Ngày: February 17, 2017, 7:03 am - Lượt xem: 19
 • Điểm thi lần 2 lớp 15CK1A - Ngày: February 17, 2017, 6:55 am - Lượt xem: 49
 • Điểm thi lần 2 lớp 15CQ1A - Ngày: February 17, 2017, 6:21 am - Lượt xem: 64
 • Điểm thi lần 1 môn CT lớp 15TH1A-C - Ngày: January 4, 2017, 4:24 am - Lượt xem: 200
 • Điểm thi lần 2 môn LSĐCSVN lớp 15CH2A - Ngày: January 4, 2017, 4:20 am - Lượt xem: 59
 • Điểm thi lần 2 môn ĐLCMĐCS lớp 14CE1A-H - Ngày: January 4, 2017, 4:19 am - Lượt xem: 95


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 28th of March 2017 - Lượt truy cập:

  4 nữ sinh Nigeria làm nhiều người bất ngờ khi giới thiệu chiếc máy phát điện chạy bằng nước tiểu tại Lagos, miền Nam Nigeria.

  Sử dụng khí thải trong chăn nuôi để tạo ra nguồn điện là sáng kiến của anh Bùi Minh Thế ở ấp Long Thạn, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Chúng tôi đến nhà anh Thế khi anh đang miệt mài hoàn chỉnh máy phát điện. Anh cho biết, đây là máy phát điện thứ 200 của anh.

  Viện Fraunhofer CHLB Đức đang thử nghiệm thả lên trời những chiếc diều để nghiên cứu hiệu quả sinh ra điện.