Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: March 17, 2017, 7:44 am - Lượt xem: 78 - 0.12 MB
 • Điểm thi lần 1 môn TKT lớp 16CK,CQ1A - Ngày: August 14, 2017, 10:06 am - Lượt xem: 30
 • Điểm thi lần 1 môn VLĐC lớp 16CĐ_HL - Ngày: August 14, 2017, 10:06 am - Lượt xem: 33
 • Điểm thi lần 1 môn HĐC lớp 16CĐ_HL - Ngày: August 14, 2017, 10:05 am - Lượt xem: 17
 • Điểm thi lần 1 môn TCQLDN lớp 16CE1A-E - Ngày: July 21, 2017, 7:09 am - Lượt xem: 635
 • Điểm thi lần 1 môn TCC2 lớp 16CE1A-E - Ngày: July 20, 2017, 7:05 am - Lượt xem: 603
 • Điểm thi lần 1 môn NN2 lớp 16CT1A - Ngày: July 20, 2017, 6:27 am - Lượt xem: 105
 • Điểm thi lần 1 môn NN2 lớp 16CK,CQ1A - Ngày: July 20, 2017, 6:26 am - Lượt xem: 85
 • Điểm thi lần 1 môn TCC2 lớp 16CT1A - Ngày: July 20, 2017, 6:26 am - Lượt xem: 70
 • Điểm thi lần 1 môn TTHCM lớp 16CT1A - Ngày: July 20, 2017, 6:25 am - Lượt xem: 55
 • Điểm thi lần 1 môn TTHCM lớp 16CK,CQ1A - Ngày: July 20, 2017, 6:25 am - Lượt xem: 65
 • Điểm thi lần 1 môn MAR CB lớp 16CK,CQ1A - Ngày: July 20, 2017, 6:24 am - Lượt xem: 46
 • Điểm thi lần 1 môn KTVM lớp 16CK,CQ1A - Ngày: July 20, 2017, 6:24 am - Lượt xem: 48
 • Điểm thi lần 1 môn PLKT lớp 16CK,CQ1A - Ngày: July 20, 2017, 6:23 am - Lượt xem: 55
 • Điểm thi lần 2 môn QT MAR lớp 15CQ1A - Ngày: July 20, 2017, 6:22 am - Lượt xem: 27
 • Điểm thi lần 1 môn TCC1 lớp 16CĐ_HL - Ngày: July 20, 2017, 6:22 am - Lượt xem: 54
 • Điểm thi lần 1 môn NLCNML lớp 16CE1A-E - Ngày: July 20, 2017, 6:20 am - Lượt xem: 427
 • Điểm thi lần 1 môn TA2 lớp 16CE1A-E - Ngày: July 20, 2017, 6:19 am - Lượt xem: 277
 • Điểm thi lần 1 môn PLĐC lớp 16CE1A-E - Ngày: July 20, 2017, 6:19 am - Lượt xem: 368
 • Điểm thi lần 1 môn KDĐN lớp 16TH_HL - Ngày: July 20, 2017, 6:17 am - Lượt xem: 35
 • Điểm thi lần 1 môn TA lớp 16TH_HL - Ngày: July 20, 2017, 6:16 am - Lượt xem: 34
 • Điểm thi lần 1 môn GDSDTKNL lớp 16TH1A,B - Ngày: July 20, 2017, 6:16 am - Lượt xem: 32
 • Điểm thi lần 2 môn QTSX lớp 15CQ1A - Ngày: July 11, 2017, 3:19 am - Lượt xem: 40
 • Điểm thi lần 2 môn KTQTCP lớp 15CQ1A - Ngày: July 11, 2017, 3:19 am - Lượt xem: 43
 • Điểm thi lần 2 môn KTTCDN1 lớp 15CQ1A - Ngày: July 11, 2017, 3:18 am - Lượt xem: 51
 • Điểm thi lần 2 môn QTNS lớp 15CQ1A - Ngày: July 11, 2017, 3:18 am - Lượt xem: 26
 • Điểm thi lần 2 môn HTTTQL lớp 15CQ1A - Ngày: July 11, 2017, 3:17 am - Lượt xem: 34
 • Điểm thi lần 2 môn TMQT lớp 15CQ1A - Ngày: July 11, 2017, 3:16 am - Lượt xem: 25
 • Điểm thi lần 2 môn HTTTQL lớp 15CK1A - Ngày: July 11, 2017, 3:16 am - Lượt xem: 26
 • Điểm thi lần 2 môn KTTCDN1 lớp 15CK1A - Ngày: July 11, 2017, 3:15 am - Lượt xem: 43
 • Điểm thi lần 2 môn QTTC lớp 15CK1A - Ngày: July 11, 2017, 3:15 am - Lượt xem: 37
 • Điểm thi lần 2 môn QTSX lớp 15CK1A - Ngày: July 11, 2017, 3:14 am - Lượt xem: 39
 • Điểm thi lần 2 môn KTQT1 lớp 15CK1A - Ngày: July 11, 2017, 3:13 am - Lượt xem: 28
 • Điểm thi lần 1 môn KDĐN lớp 15NQ1D - Ngày: July 11, 2017, 3:12 am - Lượt xem: 60
 • Điểm thi lần 1 môn TA2 lớp 16TH1A,B - Ngày: July 11, 2017, 3:11 am - Lượt xem: 43
 • Điểm thi lần 2 môn TA1 lớp 16TH2A - Ngày: July 11, 2017, 3:08 am - Lượt xem: 20
 • Điểm thi lần 2 môn CT lớp 16TH2A - Ngày: July 4, 2017, 8:30 am - Lượt xem: 43
 • Điểm thi lần 1 môn PLĐC lớp 16TH1A,B - Ngày: July 4, 2017, 8:29 am - Lượt xem: 77
 • Điểm thi lần 1 môn TUDA1 lớp 16CH6A - Ngày: July 4, 2017, 8:29 am - Lượt xem: 27
 • Điểm thi lần 2 môn TKKD lớp 15CQ1A - Ngày: June 26, 2017, 9:32 am - Lượt xem: 58
 • Điểm thi lần 2 môn QTDA lớp 15CK1A - Ngày: June 26, 2017, 9:32 am - Lượt xem: 48


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 18th of August 2017 - Lượt truy cập: