Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: March 17, 2017, 7:45 am - Lượt xem: 63 - 0.16 MB
 • Điểm thi lần 1 môn TCCTKT lớp 15CK1A - Ngày: May 23, 2017, 7:18 am - Lượt xem: 39
 • Điểm thi lần 1 môn KTTCDN1 lớp 15CK1A - Ngày: May 23, 2017, 7:17 am - Lượt xem: 49
 • Điểm thi lần 1 môn QTDA lớp 15CK1A - Ngày: May 23, 2017, 7:17 am - Lượt xem: 32
 • Điểm thi lần 1 môn QTNS lớp 15CQ1A - Ngày: May 23, 2017, 7:16 am - Lượt xem: 19
 • Điểm thi lần 1 môn TKKD lớp 15CQ1A - Ngày: May 23, 2017, 7:16 am - Lượt xem: 15
 • Điểm thi lần 1 môn KDĐN lớp 16TH2A - Ngày: May 23, 2017, 7:15 am - Lượt xem: 15
 • Điểm thi lần 1 môn KDĐN lớp 15NQ1A-C - Ngày: May 23, 2017, 7:15 am - Lượt xem: 76
 • Điểm thi lần 1 môn KT THUẾ lớp 14CĐ_HL - Ngày: May 23, 2017, 7:14 am - Lượt xem: 14
 • Điểm thi lần 1 môn ĐLCMĐCS lớp 15CT1A - Ngày: May 23, 2017, 7:13 am - Lượt xem: 7
 • Điểm thi lần 1 môn NN lớp 16CH6A - Ngày: May 23, 2017, 2:35 am - Lượt xem: 10
 • Điểm thi lần 1 môn HĐC lớp 16CH6A - Ngày: May 23, 2017, 2:34 am - Lượt xem: 4
 • Điểm thi lần 1 môn TCQLDN lớp 15CH2A - Ngày: May 8, 2017, 1:58 pm - Lượt xem: 44
 • Điểm QT môn QTTC lớp 15CK1A - Ngày: May 8, 2017, 9:12 am - Lượt xem: 56
 • Điểm QT môn QTSX lớp 15CQ1A - Ngày: May 8, 2017, 9:12 am - Lượt xem: 24
 • Điểm QT môn QTSX lớp 15CK1A - Ngày: May 8, 2017, 9:11 am - Lượt xem: 37
 • Điểm thi lần 2 môn PL lớp 16NQ1A,B - Ngày: April 25, 2017, 8:00 am - Lượt xem: 38
 • Điểm thi lần 2 môn NN lớp 16NQ1A,B - Ngày: April 25, 2017, 7:59 am - Lượt xem: 40
 • Điểm thi lần 2 môn CT lớp 16NQ1A,B - Ngày: April 25, 2017, 7:59 am - Lượt xem: 55
 • Điểm thi lần 1 môn TA1 lớp 16TH6A - Ngày: April 14, 2017, 7:56 am - Lượt xem: 60
 • Điểm thi lần 1 môn GDSDNLTKHQ lớp 16TN1A - Ngày: April 14, 2017, 7:55 am - Lượt xem: 60
 • Điểm thi lần 2 môn TMQT lớp 14CK1A - Ngày: April 14, 2017, 7:54 am - Lượt xem: 60
 • Điểm thi lần 2 môn KTTMDV lớp 14CK1A - Ngày: April 14, 2017, 7:54 am - Lượt xem: 41
 • Kết quả phúc khảo điểm thi lần 2 môn KDĐN lớp 16TH1A,B - Ngày: April 10, 2017, 6:53 am - Lượt xem: 84
 • Điểm thi lần 2 môn KDĐN lớp 16TH1A,B - Ngày: April 4, 2017, 3:27 am - Lượt xem: 125
 • Điểm thi lần 2 môn KT THUẾ lớp 14CK1A - Ngày: April 4, 2017, 3:26 am - Lượt xem: 47
 • Điểm thi lần 1 môn TCQLDN lớp 14CĐ_HL - Ngày: April 3, 2017, 7:10 am - Lượt xem: 98
 • Điểm thi lần 1 môn ĐLCMĐCS lớp 14CĐ_HL - Ngày: April 3, 2017, 7:09 am - Lượt xem: 78
 • Điểm thi lần 2 môn KTHCSN lớp 14CK1A - Ngày: April 3, 2017, 7:09 am - Lượt xem: 47
 • Điểm thi lần 2 môn QTDA lớp 14CQ1A - Ngày: April 3, 2017, 7:08 am - Lượt xem: 42
 • Điểm thi lần 2 môn PPĐLTQL lớp 14CQ1A - Ngày: April 3, 2017, 7:08 am - Lượt xem: 38
 • Điểm thi lần 2 môn QTCLg lớp 14CQ1A - Ngày: April 3, 2017, 7:07 am - Lượt xem: 44
 • Điểm thi lần 2 môn HĐC lớp 16CE1A-E - Ngày: March 31, 2017, 9:23 am - Lượt xem: 89
 • Điểm thi lần 2 môn TA1 lớp 16TH1A,B - Ngày: March 31, 2017, 6:46 am - Lượt xem: 97
 • Điểm thi lần 1 môn PLĐC lớp 17NQTP - Ngày: March 31, 2017, 6:43 am - Lượt xem: 52
 • Điểm thi lần 2 môn KDĐN lớp 14CQ1A - Ngày: March 31, 2017, 6:42 am - Lượt xem: 44
 • Điểm thi lần 2 môn QTH lớp 16CK,CQ1A - Ngày: March 31, 2017, 6:41 am - Lượt xem: 43
 • Điểm thi lần 2 môn TCC1 lớp 16CE1A-E - Ngày: March 31, 2017, 6:40 am - Lượt xem: 108
 • Điểm thi lần 2 môn CT lớp 15TH1D - Ngày: March 31, 2017, 6:38 am - Lượt xem: 32
 • Điểm thi lần 2 môn CT lớp 15TH1A-C - Ngày: March 27, 2017, 7:05 am - Lượt xem: 66
 • Điểm thi lần 1 môn PLĐC lớp 16CK,CQ1A - Ngày: March 23, 2017, 8:05 am - Lượt xem: 84


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Thursday, 25th of May 2017 - Lượt truy cập: