Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: April 3, 2017, 7:09 am - Lượt xem: 112 - 0.14 MB
 • Điểm thi lần 2 môn PTHĐKD lớp 15CQ1A - Ngày: December 8, 2017, 3:23 pm - Lượt xem: 14
 • Điểm thi lần 1 môn GDSDNLTK&HQ lớp 16TH_HL - Ngày: December 7, 2017, 10:05 am - Lượt xem: 28
 • Điểm thi lần 1 môn PL lớp 16TH_HL - Ngày: December 7, 2017, 10:05 am - Lượt xem: 15
 • Điểm thi lần 1 môn NN2 lớp 16TH_HL - Ngày: December 7, 2017, 10:04 am - Lượt xem: 11
 • Điểm thi lần 1 môn NN lớp 16TH6A - Ngày: December 7, 2017, 10:04 am - Lượt xem: 6
 • Điểm thi lần 1 môn KDĐN lớp 17SQ1A - Ngày: December 7, 2017, 10:03 am - Lượt xem: 6
 • Điểm thi lần 1 môn VLĐC lớp 17CH6A - Ngày: December 7, 2017, 10:03 am - Lượt xem: 19
 • Điểm thi lần 2 môn QTDA lớp 15CQ1A - Ngày: December 7, 2017, 10:02 am - Lượt xem: 9
 • Điểm thi lần 2 môn PPNCTKD lớp 15CQ1A - Ngày: December 7, 2017, 10:02 am - Lượt xem: 20
 • Điểm thi lần 2 môn QTCLc lớp 15CQ1A - Ngày: December 7, 2017, 10:01 am - Lượt xem: 8
 • Điểm thi lần 2 môn QTTC lớp 15CQ1A - Ngày: December 7, 2017, 10:01 am - Lượt xem: 16
 • Điểm thi lần 2 môn THUẾ lớp 15CQ1A - Ngày: December 7, 2017, 10:00 am - Lượt xem: 7
 • Điểm thi lần 2 môn KTTCDN2 lớp 15CQ1A - Ngày: December 7, 2017, 10:00 am - Lượt xem: 11
 • Điểm thi lần 2 môn TTCK lớp 15CQ1A - Ngày: December 7, 2017, 9:59 am - Lượt xem: 8
 • Điểm thi lần 2 môn TTCK lớp 15CK1A - Ngày: December 7, 2017, 9:58 am - Lượt xem: 9
 • Điểm thi lần 2 môn THKT lớp 15CK1A - Ngày: December 7, 2017, 9:57 am - Lượt xem: 5
 • Điểm thi lần 2 môn KTQT2 lớp 15CK1A - Ngày: December 7, 2017, 9:56 am - Lượt xem: 7
 • Điểm thi lần 2 môn THUẾ lớp 15CK1A - Ngày: December 7, 2017, 9:55 am - Lượt xem: 4
 • Điểm thi lần 2 môn KTTCDN2 lớp 15CK1A - Ngày: December 7, 2017, 9:55 am - Lượt xem: 10
 • Điểm thi lần 2 môn PTHĐKD lớp 15CK1A - Ngày: December 7, 2017, 9:52 am - Lượt xem: 18
 • Điểm thi lần 2 môn KT MỸ lớp 15CK1A - Ngày: December 7, 2017, 9:51 am - Lượt xem: 8
 • Điểm phúc khảo môn TCQLDN lớp 15CE, CĐ - Ngày: December 1, 2017, 3:49 am - Lượt xem: 84
 • Điểm thi lần 1 môn TA lớp 17CH6A - Ngày: November 22, 2017, 7:08 am - Lượt xem: 38
 • Điểm thi lần 1 môn ĐLCMĐCS lớp 15CE1A-E - Ngày: November 22, 2017, 7:06 am - Lượt xem: 341
 • Điểm thi lần 1 môn TCQLDN lớp 15CE1A-E - Ngày: November 22, 2017, 7:05 am - Lượt xem: 372
 • Điểm thi lần 1 môn TTHCM - ĐLCMĐCS lớp 16CH6A - Ngày: November 7, 2017, 7:57 am - Lượt xem: 65
 • Điểm thi lần 1 môn CT lớp 15TH_HL - Ngày: November 7, 2017, 7:56 am - Lượt xem: 53
 • Điểm thi lần 1 môn THKT lớp 15CK1A - Ngày: November 7, 2017, 7:56 am - Lượt xem: 58
 • Điểm thi lần 1 môn TCQLDN lớp 15CĐ1A,B - Ngày: November 6, 2017, 1:46 am - Lượt xem: 115
 • Điểm thi lần 1 môn PPNCKH lớp 15CQ1A - Ngày: October 31, 2017, 7:23 am - Lượt xem: 62
 • Điểm thi lần 1 môn QTTC lớp 15CQ1A - Ngày: October 31, 2017, 7:23 am - Lượt xem: 46
 • Điểm thi lần 1 môn QTDA lớp 15CQ1A - Ngày: October 31, 2017, 7:22 am - Lượt xem: 55
 • Điểm thi lần 1 môn QTCLc lớp 15CQ1A - Ngày: October 31, 2017, 7:22 am - Lượt xem: 38
 • Điểm thi lần 1 môn KTTCDN2 lớp 15CQ1A - Ngày: October 31, 2017, 7:22 am - Lượt xem: 55
 • Điểm thi lần 1 môn THUẾ lớp 15CQ1A - Ngày: October 31, 2017, 7:21 am - Lượt xem: 53
 • Điểm thi lần 1 môn PTHĐKD lớp 15CQ1A - Ngày: October 31, 2017, 7:21 am - Lượt xem: 51
 • Điểm thi lần 1 môn TTCK lớp 15CQ1A - Ngày: October 31, 2017, 7:20 am - Lượt xem: 44
 • Điểm thi lần 1 môn KTQT2 lớp 15CK1A - Ngày: October 31, 2017, 7:04 am - Lượt xem: 60
 • Điểm thi lần 1 môn PTHĐKD lớp 15CK1A - Ngày: October 31, 2017, 7:04 am - Lượt xem: 64
 • Điểm thi lần 1 môn TTCK lớp 15CK1A - Ngày: October 31, 2017, 7:04 am - Lượt xem: 42


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 12th of December 2017 - Lượt truy cập: