Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: April 4, 2017, 3:27 am - Lượt xem: 231 - 0.42 MB
 • Điểm thi lần 1 môn KNGT lớp 17CK1A - Ngày: February 2, 2018, 8:41 am - Lượt xem: 53
 • Điểm thi lần 1 môn QTH lớp 17CK1A - Ngày: February 2, 2018, 8:40 am - Lượt xem: 43
 • Điểm thi lần 2 môn KT VĨ MÔ lớp 16CK,CQ1A - Ngày: February 2, 2018, 8:38 am - Lượt xem: 73
 • Điểm thi lần 2 môn TKKD lớp 16CK,CQ1A - Ngày: February 2, 2018, 8:38 am - Lượt xem: 61
 • Điểm thi lần 1 môn NLKT lớp 17CK1A - Ngày: February 1, 2018, 2:59 am - Lượt xem: 57
 • Điểm thi lần 2 môn QTSX lớp 16CK,CQ1A - Ngày: February 1, 2018, 2:58 am - Lượt xem: 43
 • Điểm thi lần 2 môn QTDA lớp 16CK,CQ1A - Ngày: February 1, 2018, 2:57 am - Lượt xem: 41
 • Điểm thi lần 2 môn NLKT lớp 16CK,CQ1A - Ngày: February 1, 2018, 2:57 am - Lượt xem: 48
 • Điểm thi lần 1 môn KTQT1 lớp 15CK_HL - Ngày: February 1, 2018, 2:56 am - Lượt xem: 34
 • Điểm thi lần 1 môn KTTCDN1 lớp 15CK_HL - Ngày: February 1, 2018, 2:56 am - Lượt xem: 36
 • Điểm thi lần 1 môn VLĐC lớp 17CT1A - Ngày: February 1, 2018, 2:55 am - Lượt xem: 35
 • Điểm thi lần 1 môn VLĐC lớp 17CĐ1A,B - Ngày: February 1, 2018, 2:55 am - Lượt xem: 49
 • Điểm thi lần 1 môn VLĐC lớp 17CH1A-D - Ngày: February 1, 2018, 2:54 am - Lượt xem: 151
 • Điểm thi lần 1 môn ĐLCMĐCS lớp 15CĐ1A,B - Ngày: January 25, 2018, 3:04 pm - Lượt xem: 110
 • Điểm thi lần 1 môn TA1 lớp 17CH1A-D - Ngày: January 25, 2018, 3:03 pm - Lượt xem: 250
 • Điểm thi lần 1 môn TCC lớp 17CĐ1A,B - Ngày: January 25, 2018, 3:02 pm - Lượt xem: 105
 • Điểm thi lần 1 môn TCC lớp 17CH1A-D - Ngày: January 25, 2018, 3:02 pm - Lượt xem: 275
 • Điểm thi lần 1 môn CT lớp 17CK1A - Ngày: January 25, 2018, 3:01 pm - Lượt xem: 69
 • Điểm thi lần 1 môn TCC lớp 17CT1A - Ngày: January 25, 2018, 2:39 pm - Lượt xem: 44
 • Điểm thi lần 1 môn CT lớp 17CH1A-D - Ngày: January 25, 2018, 8:51 am - Lượt xem: 232
 • Điểm thi lần 1 môn CT lớp 17TQ1A - Ngày: January 25, 2018, 8:51 am - Lượt xem: 47
 • Điểm thi lần 1 môn PLĐC lớp 17TQ1A - Ngày: January 25, 2018, 8:50 am - Lượt xem: 43
 • Điểm thi lần 1 môn PLĐC lớp 17CT1A - Ngày: January 25, 2018, 8:50 am - Lượt xem: 42
 • Điểm thi lần 1 môn PLĐC lớp 17CK1A - Ngày: January 25, 2018, 8:49 am - Lượt xem: 49
 • Điểm thi lần 2 môn TTHCM lớp 16CE1A-D - Ngày: January 25, 2018, 8:49 am - Lượt xem: 46
 • Điểm thi lần 2 môn TTHCM lớp 16CĐ1A,B - Ngày: January 25, 2018, 8:48 am - Lượt xem: 20
 • Điểm thi lần 2 môn TATM lớp 16CK,CQ1A - Ngày: January 25, 2018, 8:47 am - Lượt xem: 32
 • Điểm thi lần 1 môn THUẾ lớp 15CK_HL - Ngày: January 25, 2018, 8:46 am - Lượt xem: 33
 • Điểm thi lần 1 môn TA2 lớp 16CĐ_HL - Ngày: January 17, 2018, 10:41 am - Lượt xem: 126
 • Điểm thi lần 1 môn NLCNML lớp 16CĐ_HL - Ngày: January 17, 2018, 10:40 am - Lượt xem: 71
 • Điểm thi lần 1 môn PLĐC lớp 16CĐ_HL - Ngày: January 17, 2018, 10:39 am - Lượt xem: 65
 • Điểm thi lần 1 môn TCC2 lớp 16CĐ_HL - Ngày: January 17, 2018, 10:39 am - Lượt xem: 87
 • Điểm thi lần 1 môn TCQLDN lớp 16CĐ_HL - Ngày: January 17, 2018, 10:38 am - Lượt xem: 95
 • Điểm thi lần 2 môn ĐLCMĐCS lớp 16CK,CQ1A - Ngày: January 17, 2018, 10:38 am - Lượt xem: 46
 • Điểm thi lần 1 môn CT lớp 16TH1A,B - Ngày: January 12, 2018, 9:34 am - Lượt xem: 108
 • Điểm thi lần 1 môn PLĐC lớp 17CĐ1A,B - Ngày: January 9, 2018, 8:20 am - Lượt xem: 136
 • Điểm thi lần 2 môn TCQLDN lớp 15CE1A-E - Ngày: January 9, 2018, 8:20 am - Lượt xem: 234
 • Điểm thi lần 1 môn QTSX lớp 16CK,CQ1A - Ngày: January 4, 2018, 11:15 am - Lượt xem: 88
 • Điểm thi lần 1 môn TA1 lớp 17CĐ1A,B - Ngày: December 28, 2017, 2:55 pm - Lượt xem: 174
 • Điểm thi lần 2 môn ĐLCMĐCS lớp 15CE1A-E - Ngày: December 28, 2017, 2:54 pm - Lượt xem: 147


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 25th of February 2018 - Lượt truy cập: