Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: April 4, 2017, 3:27 am - Lượt xem: 186 - 0.42 MB
 • Điểm thi lần 2 môn MAR CB lớp 16CK,CQ1A - Ngày: September 8, 2017, 4:18 pm - Lượt xem: 41
 • Điểm thi lần 2 môn TKT lớp 16CK,CQ1A - Ngày: September 8, 2017, 4:17 pm - Lượt xem: 30
 • Điểm thi lần 2 môn KDĐN lớp 16TH_HL - Ngày: September 8, 2017, 4:15 pm - Lượt xem: 26
 • Điểm thi lần 2 môn TA2 lớp 16TH_HL - Ngày: September 8, 2017, 8:26 am - Lượt xem: 31
 • Điểm thi lần 1 môn CT lớp 16TN_HL - Ngày: September 8, 2017, 8:25 am - Lượt xem: 25
 • Điểm thi lần 1 môn TA1 lớp 16TN_HL - Ngày: September 8, 2017, 8:25 am - Lượt xem: 25
 • Điểm thi lần 1 môn TA2 lớp 16TN_HL - Ngày: September 8, 2017, 8:24 am - Lượt xem: 16
 • Điểm thi lần 2 môn TA2 lớp 16CK,CV,CT,CQ - Ngày: September 8, 2017, 8:24 am - Lượt xem: 20
 • Điểm thi lần 1 môn ĐTCB lớp 17CH6A - Ngày: September 8, 2017, 8:23 am - Lượt xem: 17
 • Điểm thi lần 1 môn TUDA2 lớp 16CH6A - Ngày: September 8, 2017, 8:21 am - Lượt xem: 23
 • Điểm thi lần 2 môn TCQLDN lớp 15CH2A - Ngày: September 8, 2017, 8:20 am - Lượt xem: 11
 • Điểm thi lần 2 môn TCQLDN khóa 16CE1A-E - Ngày: September 8, 2017, 8:19 am - Lượt xem: 45
 • Điểm thi lần 2 môn TA2 lớp 16CE1A-E - Ngày: September 8, 2017, 8:18 am - Lượt xem: 32
 • Điểm thi lần 2 môn PLĐC lớp 16CE1A-E - Ngày: September 8, 2017, 8:17 am - Lượt xem: 41
 • Điểm thi lần 2 môn NLCNML lớp 16CE1A-E - Ngày: September 8, 2017, 8:17 am - Lượt xem: 26
 • Điểm thi lần 2 môn TCC2 lớp 16CE1A-E - Ngày: September 8, 2017, 8:16 am - Lượt xem: 48
 • Điểm thi lần 1 môn TA1 lớp 16CĐ_HL - Ngày: August 22, 2017, 2:06 pm - Lượt xem: 79
 • Điểm thi lần 2 môn PL lớp 16TH1A,B - Ngày: August 22, 2017, 1:44 pm - Lượt xem: 71
 • Điểm thi lần 2 môn KDĐN lớp 15NQ1A-C - Ngày: August 22, 2017, 1:43 pm - Lượt xem: 67
 • Điểm thi lần 1 môn TKT lớp 16CK,CQ1A - Ngày: August 14, 2017, 10:06 am - Lượt xem: 63
 • Điểm thi lần 1 môn VLĐC lớp 16CĐ_HL - Ngày: August 14, 2017, 10:06 am - Lượt xem: 61
 • Điểm thi lần 1 môn HĐC lớp 16CĐ_HL - Ngày: August 14, 2017, 10:05 am - Lượt xem: 50
 • Điểm thi lần 1 môn TCQLDN lớp 16CE1A-E - Ngày: July 21, 2017, 7:09 am - Lượt xem: 688
 • Điểm thi lần 1 môn TCC2 lớp 16CE1A-E - Ngày: July 20, 2017, 7:05 am - Lượt xem: 638
 • Điểm thi lần 1 môn NN2 lớp 16CT1A - Ngày: July 20, 2017, 6:27 am - Lượt xem: 125
 • Điểm thi lần 1 môn NN2 lớp 16CK,CQ1A - Ngày: July 20, 2017, 6:26 am - Lượt xem: 109
 • Điểm thi lần 1 môn TCC2 lớp 16CT1A - Ngày: July 20, 2017, 6:26 am - Lượt xem: 86
 • Điểm thi lần 1 môn TTHCM lớp 16CT1A - Ngày: July 20, 2017, 6:25 am - Lượt xem: 66
 • Điểm thi lần 1 môn TTHCM lớp 16CK,CQ1A - Ngày: July 20, 2017, 6:25 am - Lượt xem: 79
 • Điểm thi lần 1 môn MAR CB lớp 16CK,CQ1A - Ngày: July 20, 2017, 6:24 am - Lượt xem: 61
 • Điểm thi lần 1 môn KTVM lớp 16CK,CQ1A - Ngày: July 20, 2017, 6:24 am - Lượt xem: 63
 • Điểm thi lần 1 môn PLKT lớp 16CK,CQ1A - Ngày: July 20, 2017, 6:23 am - Lượt xem: 77
 • Điểm thi lần 2 môn QT MAR lớp 15CQ1A - Ngày: July 20, 2017, 6:22 am - Lượt xem: 37
 • Điểm thi lần 1 môn TCC1 lớp 16CĐ_HL - Ngày: July 20, 2017, 6:22 am - Lượt xem: 74
 • Điểm thi lần 1 môn NLCNML lớp 16CE1A-E - Ngày: July 20, 2017, 6:20 am - Lượt xem: 440
 • Điểm thi lần 1 môn TA2 lớp 16CE1A-E - Ngày: July 20, 2017, 6:19 am - Lượt xem: 287
 • Điểm thi lần 1 môn PLĐC lớp 16CE1A-E - Ngày: July 20, 2017, 6:19 am - Lượt xem: 383
 • Điểm thi lần 1 môn KDĐN lớp 16TH_HL - Ngày: July 20, 2017, 6:17 am - Lượt xem: 43
 • Điểm thi lần 1 môn TA lớp 16TH_HL - Ngày: July 20, 2017, 6:16 am - Lượt xem: 48
 • Điểm thi lần 1 môn GDSDTKNL lớp 16TH1A,B - Ngày: July 20, 2017, 6:16 am - Lượt xem: 42


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 26th of September 2017 - Lượt truy cập: