Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: May 8, 2017, 9:12 am - Lượt xem: 74 - 0.33 MB
 • Điểm thi lần 1 môn QT MAR lớp 15CQ1A - Ngày: June 5, 2017, 7:14 am - Lượt xem: 42
 • Điểm thi lần 1 môn TMQT lớp 15CQ1A - Ngày: June 5, 2017, 7:13 am - Lượt xem: 32
 • Điểm thi lần 1 môn QTTC lớp 15CQ1A - Ngày: June 5, 2017, 7:12 am - Lượt xem: 42
 • Điểm thi lần 1 môn PLĐC lớp 16TH2A - Ngày: June 1, 2017, 2:27 am - Lượt xem: 28
 • Điểm thi lần 1 môn NN lớp 17NQTP - Ngày: May 29, 2017, 6:50 am - Lượt xem: 53
 • Điểm thi lần 1 môn VLĐC lớp 16CH6A - Ngày: May 29, 2017, 6:49 am - Lượt xem: 42
 • Điểm thi lần 1 môn KTTCDN1 lớp 15CQ1A - Ngày: May 29, 2017, 6:49 am - Lượt xem: 52
 • Điểm thi lần 1 môn KTQTCP lớp 15CQ1A - Ngày: May 29, 2017, 6:48 am - Lượt xem: 32
 • Điểm thi lần 1 môn QTSX lớp 15CQ1A - Ngày: May 29, 2017, 6:47 am - Lượt xem: 46
 • Điểm thi lần 1 môn QTSX lớp 15CK1A - Ngày: May 29, 2017, 6:47 am - Lượt xem: 53
 • Điểm thi lần 1 môn KTQT1 lớp 15CK1A - Ngày: May 29, 2017, 6:46 am - Lượt xem: 44
 • Điểm QT và thi lần 1 môn HTTTQL lớp 15CQ1A - Ngày: May 29, 2017, 6:46 am - Lượt xem: 70
 • Điểm QT và thi lần 1 môn HTTTQL lớp 15CK1A - Ngày: May 29, 2017, 6:45 am - Lượt xem: 122
 • Điểm thi lần 1 môn TCCTKT lớp 15CK1A - Ngày: May 23, 2017, 7:18 am - Lượt xem: 60
 • Điểm thi lần 1 môn KTTCDN1 lớp 15CK1A - Ngày: May 23, 2017, 7:17 am - Lượt xem: 76
 • Điểm thi lần 1 môn QTDA lớp 15CK1A - Ngày: May 23, 2017, 7:17 am - Lượt xem: 67
 • Điểm thi lần 1 môn QTNS lớp 15CQ1A - Ngày: May 23, 2017, 7:16 am - Lượt xem: 40
 • Điểm thi lần 1 môn TKKD lớp 15CQ1A - Ngày: May 23, 2017, 7:16 am - Lượt xem: 34
 • Điểm thi lần 1 môn KDĐN lớp 16TH2A - Ngày: May 23, 2017, 7:15 am - Lượt xem: 28
 • Điểm thi lần 1 môn KDĐN lớp 15NQ1A-C - Ngày: May 23, 2017, 7:15 am - Lượt xem: 117
 • Điểm thi lần 1 môn KT THUẾ lớp 14CĐ_HL - Ngày: May 23, 2017, 7:14 am - Lượt xem: 27
 • Điểm thi lần 1 môn ĐLCMĐCS lớp 15CT1A - Ngày: May 23, 2017, 7:13 am - Lượt xem: 18
 • Điểm thi lần 1 môn NN lớp 16CH6A - Ngày: May 23, 2017, 2:35 am - Lượt xem: 35
 • Điểm thi lần 1 môn HĐC lớp 16CH6A - Ngày: May 23, 2017, 2:34 am - Lượt xem: 31
 • Điểm thi lần 1 môn TCQLDN lớp 15CH2A - Ngày: May 8, 2017, 1:58 pm - Lượt xem: 55
 • Điểm QT môn QTTC lớp 15CK1A - Ngày: May 8, 2017, 9:12 am - Lượt xem: 74
 • Điểm QT môn QTSX lớp 15CQ1A - Ngày: May 8, 2017, 9:12 am - Lượt xem: 40
 • Điểm QT môn QTSX lớp 15CK1A - Ngày: May 8, 2017, 9:11 am - Lượt xem: 49
 • Điểm thi lần 2 môn PL lớp 16NQ1A,B - Ngày: April 25, 2017, 8:00 am - Lượt xem: 54
 • Điểm thi lần 2 môn NN lớp 16NQ1A,B - Ngày: April 25, 2017, 7:59 am - Lượt xem: 59
 • Điểm thi lần 2 môn CT lớp 16NQ1A,B - Ngày: April 25, 2017, 7:59 am - Lượt xem: 67
 • Điểm thi lần 1 môn TA1 lớp 16TH6A - Ngày: April 14, 2017, 7:56 am - Lượt xem: 87
 • Điểm thi lần 1 môn GDSDNLTKHQ lớp 16TN1A - Ngày: April 14, 2017, 7:55 am - Lượt xem: 85
 • Điểm thi lần 2 môn TMQT lớp 14CK1A - Ngày: April 14, 2017, 7:54 am - Lượt xem: 75
 • Điểm thi lần 2 môn KTTMDV lớp 14CK1A - Ngày: April 14, 2017, 7:54 am - Lượt xem: 61
 • Kết quả phúc khảo điểm thi lần 2 môn KDĐN lớp 16TH1A,B - Ngày: April 10, 2017, 6:53 am - Lượt xem: 96
 • Điểm thi lần 2 môn KDĐN lớp 16TH1A,B - Ngày: April 4, 2017, 3:27 am - Lượt xem: 147
 • Điểm thi lần 2 môn KT THUẾ lớp 14CK1A - Ngày: April 4, 2017, 3:26 am - Lượt xem: 64
 • Điểm thi lần 1 môn TCQLDN lớp 14CĐ_HL - Ngày: April 3, 2017, 7:10 am - Lượt xem: 120
 • Điểm thi lần 1 môn ĐLCMĐCS lớp 14CĐ_HL - Ngày: April 3, 2017, 7:09 am - Lượt xem: 101


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 23rd of June 2017 - Lượt truy cập: