Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: July 11, 2017, 3:17 am - Lượt xem: 53 - 0.18 MB
 • Điểm thi lần 1 môn TTHCM - ĐLCMĐCS lớp 16CH6A - Ngày: November 7, 2017, 7:57 am - Lượt xem: 31
 • Điểm thi lần 1 môn CT lớp 15TH_HL - Ngày: November 7, 2017, 7:56 am - Lượt xem: 21
 • Điểm thi lần 1 môn THKT lớp 15CK1A - Ngày: November 7, 2017, 7:56 am - Lượt xem: 30
 • Điểm thi lần 1 môn TCQLDN lớp 15CĐ1A,B - Ngày: November 6, 2017, 1:46 am - Lượt xem: 95
 • Điểm thi lần 1 môn PPNCKH lớp 15CQ1A - Ngày: October 31, 2017, 7:23 am - Lượt xem: 42
 • Điểm thi lần 1 môn QTTC lớp 15CQ1A - Ngày: October 31, 2017, 7:23 am - Lượt xem: 33
 • Điểm thi lần 1 môn QTDA lớp 15CQ1A - Ngày: October 31, 2017, 7:22 am - Lượt xem: 45
 • Điểm thi lần 1 môn QTCLc lớp 15CQ1A - Ngày: October 31, 2017, 7:22 am - Lượt xem: 26
 • Điểm thi lần 1 môn KTTCDN2 lớp 15CQ1A - Ngày: October 31, 2017, 7:22 am - Lượt xem: 43
 • Điểm thi lần 1 môn THUẾ lớp 15CQ1A - Ngày: October 31, 2017, 7:21 am - Lượt xem: 44
 • Điểm thi lần 1 môn PTHĐKD lớp 15CQ1A - Ngày: October 31, 2017, 7:21 am - Lượt xem: 42
 • Điểm thi lần 1 môn TTCK lớp 15CQ1A - Ngày: October 31, 2017, 7:20 am - Lượt xem: 33
 • Điểm thi lần 1 môn KTQT2 lớp 15CK1A - Ngày: October 31, 2017, 7:04 am - Lượt xem: 45
 • Điểm thi lần 1 môn PTHĐKD lớp 15CK1A - Ngày: October 31, 2017, 7:04 am - Lượt xem: 51
 • Điểm thi lần 1 môn TTCK lớp 15CK1A - Ngày: October 31, 2017, 7:04 am - Lượt xem: 28
 • Điểm thi lần 1 môn THUẾ lớp 15CK1A - Ngày: October 31, 2017, 7:03 am - Lượt xem: 31
 • Điểm thi lần 1 môn KT MỸ lớp 15CK1A - Ngày: October 31, 2017, 7:03 am - Lượt xem: 29
 • Điểm thi lần 1 môn KTTCDN2 lớp 15CK1A - Ngày: October 31, 2017, 7:03 am - Lượt xem: 41
 • Điểm thi lần 1 môn TCQLDN lớp 15CT1A - Ngày: October 31, 2017, 7:01 am - Lượt xem: 12
 • Điểm thi lần 1 môn TA1 lớp 15CH2A_HL - Ngày: October 31, 2017, 6:57 am - Lượt xem: 11
 • Điểm thi lần 1 môn GDSDNLTK&HQ lớp 17TH6A - Ngày: October 31, 2017, 6:55 am - Lượt xem: 14
 • Điểm thi lần 1 môn TCC lớp 17CH6A - Ngày: October 31, 2017, 6:54 am - Lượt xem: 13
 • Điểm thi lần 2 môn PL lớp 17NQTP - Ngày: October 24, 2017, 1:56 pm - Lượt xem: 16
 • Điểm thi lần 2 môn TA lớp 17NQTP - Ngày: October 24, 2017, 1:54 pm - Lượt xem: 17
 • Điểm thi lần 1 môn KĐDN lớp 15NQ_HL - Ngày: October 24, 2017, 1:52 pm - Lượt xem: 40
 • Điểm thi lần 2 môn MAR CB lớp 16CK,CQ1A - Ngày: September 8, 2017, 4:18 pm - Lượt xem: 90
 • Điểm thi lần 2 môn TKT lớp 16CK,CQ1A - Ngày: September 8, 2017, 4:17 pm - Lượt xem: 75
 • Điểm thi lần 2 môn KDĐN lớp 16TH_HL - Ngày: September 8, 2017, 4:15 pm - Lượt xem: 65
 • Điểm thi lần 2 môn TA2 lớp 16TH_HL - Ngày: September 8, 2017, 8:26 am - Lượt xem: 71
 • Điểm thi lần 1 môn CT lớp 16TN_HL - Ngày: September 8, 2017, 8:25 am - Lượt xem: 73
 • Điểm thi lần 1 môn TA1 lớp 16TN_HL - Ngày: September 8, 2017, 8:25 am - Lượt xem: 72
 • Điểm thi lần 1 môn TA2 lớp 16TN_HL - Ngày: September 8, 2017, 8:24 am - Lượt xem: 59
 • Điểm thi lần 2 môn TA2 lớp 16CK,CV,CT,CQ - Ngày: September 8, 2017, 8:24 am - Lượt xem: 54
 • Điểm thi lần 1 môn ĐTCB lớp 17CH6A - Ngày: September 8, 2017, 8:23 am - Lượt xem: 54
 • Điểm thi lần 1 môn TUDA2 lớp 16CH6A - Ngày: September 8, 2017, 8:21 am - Lượt xem: 70
 • Điểm thi lần 2 môn TCQLDN lớp 15CH2A - Ngày: September 8, 2017, 8:20 am - Lượt xem: 40
 • Điểm thi lần 2 môn TCQLDN khóa 16CE1A-E - Ngày: September 8, 2017, 8:19 am - Lượt xem: 76
 • Điểm thi lần 2 môn TA2 lớp 16CE1A-E - Ngày: September 8, 2017, 8:18 am - Lượt xem: 66
 • Điểm thi lần 2 môn PLĐC lớp 16CE1A-E - Ngày: September 8, 2017, 8:17 am - Lượt xem: 70
 • Điểm thi lần 2 môn NLCNML lớp 16CE1A-E - Ngày: September 8, 2017, 8:17 am - Lượt xem: 56


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 19th of November 2017 - Lượt truy cập: