Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: July 20, 2017, 6:26 am - Lượt xem: 70 - 0.26 MB
 • Điểm thi lần 1 môn TA1 lớp 16CĐ_HL - Ngày: August 22, 2017, 2:06 pm - Lượt xem: 8
 • Điểm thi lần 2 môn PL lớp 16TH1A,B - Ngày: August 22, 2017, 1:44 pm - Lượt xem: 5
 • Điểm thi lần 2 môn KDĐN lớp 15NQ1A-C - Ngày: August 22, 2017, 1:43 pm - Lượt xem: 29
 • Điểm thi lần 1 môn TKT lớp 16CK,CQ1A - Ngày: August 14, 2017, 10:06 am - Lượt xem: 40
 • Điểm thi lần 1 môn VLĐC lớp 16CĐ_HL - Ngày: August 14, 2017, 10:06 am - Lượt xem: 37
 • Điểm thi lần 1 môn HĐC lớp 16CĐ_HL - Ngày: August 14, 2017, 10:05 am - Lượt xem: 21
 • Điểm thi lần 1 môn TCQLDN lớp 16CE1A-E - Ngày: July 21, 2017, 7:09 am - Lượt xem: 637
 • Điểm thi lần 1 môn TCC2 lớp 16CE1A-E - Ngày: July 20, 2017, 7:05 am - Lượt xem: 607
 • Điểm thi lần 1 môn NN2 lớp 16CT1A - Ngày: July 20, 2017, 6:27 am - Lượt xem: 105
 • Điểm thi lần 1 môn NN2 lớp 16CK,CQ1A - Ngày: July 20, 2017, 6:26 am - Lượt xem: 85
 • Điểm thi lần 1 môn TCC2 lớp 16CT1A - Ngày: July 20, 2017, 6:26 am - Lượt xem: 70
 • Điểm thi lần 1 môn TTHCM lớp 16CT1A - Ngày: July 20, 2017, 6:25 am - Lượt xem: 59
 • Điểm thi lần 1 môn TTHCM lớp 16CK,CQ1A - Ngày: July 20, 2017, 6:25 am - Lượt xem: 67
 • Điểm thi lần 1 môn MAR CB lớp 16CK,CQ1A - Ngày: July 20, 2017, 6:24 am - Lượt xem: 48
 • Điểm thi lần 1 môn KTVM lớp 16CK,CQ1A - Ngày: July 20, 2017, 6:24 am - Lượt xem: 49
 • Điểm thi lần 1 môn PLKT lớp 16CK,CQ1A - Ngày: July 20, 2017, 6:23 am - Lượt xem: 57
 • Điểm thi lần 2 môn QT MAR lớp 15CQ1A - Ngày: July 20, 2017, 6:22 am - Lượt xem: 27
 • Điểm thi lần 1 môn TCC1 lớp 16CĐ_HL - Ngày: July 20, 2017, 6:22 am - Lượt xem: 57
 • Điểm thi lần 1 môn NLCNML lớp 16CE1A-E - Ngày: July 20, 2017, 6:20 am - Lượt xem: 427
 • Điểm thi lần 1 môn TA2 lớp 16CE1A-E - Ngày: July 20, 2017, 6:19 am - Lượt xem: 277
 • Điểm thi lần 1 môn PLĐC lớp 16CE1A-E - Ngày: July 20, 2017, 6:19 am - Lượt xem: 369
 • Điểm thi lần 1 môn KDĐN lớp 16TH_HL - Ngày: July 20, 2017, 6:17 am - Lượt xem: 35
 • Điểm thi lần 1 môn TA lớp 16TH_HL - Ngày: July 20, 2017, 6:16 am - Lượt xem: 37
 • Điểm thi lần 1 môn GDSDTKNL lớp 16TH1A,B - Ngày: July 20, 2017, 6:16 am - Lượt xem: 32
 • Điểm thi lần 2 môn QTSX lớp 15CQ1A - Ngày: July 11, 2017, 3:19 am - Lượt xem: 42
 • Điểm thi lần 2 môn KTQTCP lớp 15CQ1A - Ngày: July 11, 2017, 3:19 am - Lượt xem: 44
 • Điểm thi lần 2 môn KTTCDN1 lớp 15CQ1A - Ngày: July 11, 2017, 3:18 am - Lượt xem: 54
 • Điểm thi lần 2 môn QTNS lớp 15CQ1A - Ngày: July 11, 2017, 3:18 am - Lượt xem: 28
 • Điểm thi lần 2 môn HTTTQL lớp 15CQ1A - Ngày: July 11, 2017, 3:17 am - Lượt xem: 38
 • Điểm thi lần 2 môn TMQT lớp 15CQ1A - Ngày: July 11, 2017, 3:16 am - Lượt xem: 28
 • Điểm thi lần 2 môn HTTTQL lớp 15CK1A - Ngày: July 11, 2017, 3:16 am - Lượt xem: 31
 • Điểm thi lần 2 môn KTTCDN1 lớp 15CK1A - Ngày: July 11, 2017, 3:15 am - Lượt xem: 46
 • Điểm thi lần 2 môn QTTC lớp 15CK1A - Ngày: July 11, 2017, 3:15 am - Lượt xem: 40
 • Điểm thi lần 2 môn QTSX lớp 15CK1A - Ngày: July 11, 2017, 3:14 am - Lượt xem: 43
 • Điểm thi lần 2 môn KTQT1 lớp 15CK1A - Ngày: July 11, 2017, 3:13 am - Lượt xem: 32
 • Điểm thi lần 1 môn KDĐN lớp 15NQ1D - Ngày: July 11, 2017, 3:12 am - Lượt xem: 65
 • Điểm thi lần 1 môn TA2 lớp 16TH1A,B - Ngày: July 11, 2017, 3:11 am - Lượt xem: 45
 • Điểm thi lần 2 môn TA1 lớp 16TH2A - Ngày: July 11, 2017, 3:08 am - Lượt xem: 24
 • Điểm thi lần 2 môn CT lớp 16TH2A - Ngày: July 4, 2017, 8:30 am - Lượt xem: 44
 • Điểm thi lần 1 môn PLĐC lớp 16TH1A,B - Ngày: July 4, 2017, 8:29 am - Lượt xem: 80


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 23rd of August 2017 - Lượt truy cập: