Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: September 8, 2017, 8:24 am - Lượt xem: 96 - 0.12 MB
 • Điểm thi lần 1 môn TA2 lớp 16CĐ_HL - Ngày: January 17, 2018, 10:41 am - Lượt xem: 60
 • Điểm thi lần 1 môn NLCNML lớp 16CĐ_HL - Ngày: January 17, 2018, 10:40 am - Lượt xem: 33
 • Điểm thi lần 1 môn PLĐC lớp 16CĐ_HL - Ngày: January 17, 2018, 10:39 am - Lượt xem: 28
 • Điểm thi lần 1 môn TCC2 lớp 16CĐ_HL - Ngày: January 17, 2018, 10:39 am - Lượt xem: 51
 • Điểm thi lần 1 môn TCQLDN lớp 16CĐ_HL - Ngày: January 17, 2018, 10:38 am - Lượt xem: 41
 • Điểm thi lần 2 môn ĐLCMĐCS lớp 16CK,CQ1A - Ngày: January 17, 2018, 10:38 am - Lượt xem: 18
 • Điểm thi lần 1 môn CT lớp 16TH1A,B - Ngày: January 12, 2018, 9:34 am - Lượt xem: 77
 • Điểm thi lần 1 môn PLĐC lớp 17CĐ1A,B - Ngày: January 9, 2018, 8:20 am - Lượt xem: 87
 • Điểm thi lần 2 môn TCQLDN lớp 15CE1A-E - Ngày: January 9, 2018, 8:20 am - Lượt xem: 196
 • Điểm thi lần 1 môn QTSX lớp 16CK,CQ1A - Ngày: January 4, 2018, 11:15 am - Lượt xem: 55
 • Điểm thi lần 1 môn TA1 lớp 17CĐ1A,B - Ngày: December 28, 2017, 2:55 pm - Lượt xem: 139
 • Điểm thi lần 2 môn ĐLCMĐCS lớp 15CE1A-E - Ngày: December 28, 2017, 2:54 pm - Lượt xem: 116
 • Điểm thi lần 1 môn KT lớp 15CK1A - Ngày: December 28, 2017, 2:54 pm - Lượt xem: 41
 • Điểm thi lần 1 môn QTCLg lớp 15CQ1A - Ngày: December 28, 2017, 2:53 pm - Lượt xem: 30
 • Điểm thi lần 1 môn TKKD lớp 16CK,CQ1A - Ngày: December 28, 2017, 2:53 pm - Lượt xem: 43
 • Điểm thi lần 1 môn KT Vĩ mô lớp 16CK,CQ1A - Ngày: December 28, 2017, 2:52 pm - Lượt xem: 53
 • Điểm thi lần 1 môn QTNS lớp 16CK,CQ1A - Ngày: December 28, 2017, 2:51 pm - Lượt xem: 36
 • Điểm thi lần 1 môn QTDA lớp 16CK,CQ1A - Ngày: December 28, 2017, 2:51 pm - Lượt xem: 26
 • Điểm thi lần 1 môn ĐLCMĐCS lớp 16CK,CQ1A - Ngày: December 25, 2017, 10:14 am - Lượt xem: 87
 • Điểm thi lần 1 môn TTHCM lớp 16CE1A-E - Ngày: December 22, 2017, 2:44 pm - Lượt xem: 231
 • Điểm thi lần 1 môn TTHCM lớp 16CĐ1A,B - Ngày: December 22, 2017, 2:43 pm - Lượt xem: 61
 • Điểm thi lần 2 môn TCQLDN lớp 15CĐ1A,B - Ngày: December 22, 2017, 2:42 pm - Lượt xem: 85
 • Điểm thi lần 1 môn NLKT lớp 16CK,CQ1A - Ngày: December 22, 2017, 2:41 pm - Lượt xem: 94
 • Điểm thi lần 1 môn TATM lớp 16CK,CQ1A - Ngày: December 22, 2017, 2:41 pm - Lượt xem: 52
 • Điểm thi lần 1 môn CT lớp 17CH6A - Ngày: December 22, 2017, 2:40 pm - Lượt xem: 61
 • Điểm thi lần 1 môn KT THUẾ lớp 15CK1A - Ngày: December 22, 2017, 2:40 pm - Lượt xem: 33
 • Điểm thi lần 1 môn KTTMDV lớp 15CK1A - Ngày: December 22, 2017, 2:39 pm - Lượt xem: 38
 • Điểm thi lần 1 môn TCTD lớp 15CQ1A - Ngày: December 22, 2017, 2:39 pm - Lượt xem: 41
 • Điểm thi lần 1 môn KDĐN lớp 15CQ1A - Ngày: December 22, 2017, 2:38 pm - Lượt xem: 26
 • Điểm thi lần 2 môn PTHĐKD lớp 15CQ1A - Ngày: December 8, 2017, 3:23 pm - Lượt xem: 89
 • Điểm thi lần 1 môn GDSDNLTK&HQ lớp 16TH_HL - Ngày: December 7, 2017, 10:05 am - Lượt xem: 72
 • Điểm thi lần 1 môn PL lớp 16TH_HL - Ngày: December 7, 2017, 10:05 am - Lượt xem: 65
 • Điểm thi lần 1 môn NN2 lớp 16TH_HL - Ngày: December 7, 2017, 10:04 am - Lượt xem: 50
 • Điểm thi lần 1 môn NN lớp 16TH6A - Ngày: December 7, 2017, 10:04 am - Lượt xem: 41
 • Điểm thi lần 1 môn KDĐN lớp 17SQ1A - Ngày: December 7, 2017, 10:03 am - Lượt xem: 34
 • Điểm thi lần 1 môn VLĐC lớp 17CH6A - Ngày: December 7, 2017, 10:03 am - Lượt xem: 64
 • Điểm thi lần 2 môn QTDA lớp 15CQ1A - Ngày: December 7, 2017, 10:02 am - Lượt xem: 44
 • Điểm thi lần 2 môn PPNCTKD lớp 15CQ1A - Ngày: December 7, 2017, 10:02 am - Lượt xem: 49
 • Điểm thi lần 2 môn QTCLc lớp 15CQ1A - Ngày: December 7, 2017, 10:01 am - Lượt xem: 44
 • Điểm thi lần 2 môn QTTC lớp 15CQ1A - Ngày: December 7, 2017, 10:01 am - Lượt xem: 41


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 21st of January 2018 - Lượt truy cập: