Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: December 7, 2017, 10:01 am - Lượt xem: 61 - 0.12 MB
 • Điểm thi lần 1 môn KNGT lớp 17CK1A - Ngày: February 2, 2018, 8:41 am - Lượt xem: 92
 • Điểm thi lần 1 môn QTH lớp 17CK1A - Ngày: February 2, 2018, 8:40 am - Lượt xem: 84
 • Điểm thi lần 2 môn KT VĨ MÔ lớp 16CK,CQ1A - Ngày: February 2, 2018, 8:38 am - Lượt xem: 147
 • Điểm thi lần 2 môn TKKD lớp 16CK,CQ1A - Ngày: February 2, 2018, 8:38 am - Lượt xem: 136
 • Điểm thi lần 1 môn NLKT lớp 17CK1A - Ngày: February 1, 2018, 2:59 am - Lượt xem: 122
 • Điểm thi lần 2 môn QTSX lớp 16CK,CQ1A - Ngày: February 1, 2018, 2:58 am - Lượt xem: 74
 • Điểm thi lần 2 môn QTDA lớp 16CK,CQ1A - Ngày: February 1, 2018, 2:57 am - Lượt xem: 74
 • Điểm thi lần 2 môn NLKT lớp 16CK,CQ1A - Ngày: February 1, 2018, 2:57 am - Lượt xem: 128
 • Điểm thi lần 1 môn KTQT1 lớp 15CK_HL - Ngày: February 1, 2018, 2:56 am - Lượt xem: 65
 • Điểm thi lần 1 môn KTTCDN1 lớp 15CK_HL - Ngày: February 1, 2018, 2:56 am - Lượt xem: 136
 • Điểm thi lần 1 môn VLĐC lớp 17CT1A - Ngày: February 1, 2018, 2:55 am - Lượt xem: 50
 • Điểm thi lần 1 môn VLĐC lớp 17CĐ1A,B - Ngày: February 1, 2018, 2:55 am - Lượt xem: 63
 • Điểm thi lần 1 môn VLĐC lớp 17CH1A-D - Ngày: February 1, 2018, 2:54 am - Lượt xem: 212
 • Điểm thi lần 1 môn ĐLCMĐCS lớp 15CĐ1A,B - Ngày: January 25, 2018, 3:04 pm - Lượt xem: 130
 • Điểm thi lần 1 môn TA1 lớp 17CH1A-D - Ngày: January 25, 2018, 3:03 pm - Lượt xem: 281
 • Điểm thi lần 1 môn TCC lớp 17CĐ1A,B - Ngày: January 25, 2018, 3:02 pm - Lượt xem: 121
 • Điểm thi lần 1 môn TCC lớp 17CH1A-D - Ngày: January 25, 2018, 3:02 pm - Lượt xem: 344
 • Điểm thi lần 1 môn CT lớp 17CK1A - Ngày: January 25, 2018, 3:01 pm - Lượt xem: 90
 • Điểm thi lần 1 môn TCC lớp 17CT1A - Ngày: January 25, 2018, 2:39 pm - Lượt xem: 61
 • Điểm thi lần 1 môn CT lớp 17CH1A-D - Ngày: January 25, 2018, 8:51 am - Lượt xem: 276
 • Điểm thi lần 1 môn CT lớp 17TQ1A - Ngày: January 25, 2018, 8:51 am - Lượt xem: 65
 • Điểm thi lần 1 môn PLĐC lớp 17TQ1A - Ngày: January 25, 2018, 8:50 am - Lượt xem: 87
 • Điểm thi lần 1 môn PLĐC lớp 17CT1A - Ngày: January 25, 2018, 8:50 am - Lượt xem: 66
 • Điểm thi lần 1 môn PLĐC lớp 17CK1A - Ngày: January 25, 2018, 8:49 am - Lượt xem: 72
 • Điểm thi lần 2 môn TTHCM lớp 16CE1A-D - Ngày: January 25, 2018, 8:49 am - Lượt xem: 64
 • Điểm thi lần 2 môn TTHCM lớp 16CĐ1A,B - Ngày: January 25, 2018, 8:48 am - Lượt xem: 41
 • Điểm thi lần 2 môn TATM lớp 16CK,CQ1A - Ngày: January 25, 2018, 8:47 am - Lượt xem: 53
 • Điểm thi lần 1 môn THUẾ lớp 15CK_HL - Ngày: January 25, 2018, 8:46 am - Lượt xem: 57
 • Điểm thi lần 1 môn TA2 lớp 16CĐ_HL - Ngày: January 17, 2018, 10:41 am - Lượt xem: 152
 • Điểm thi lần 1 môn NLCNML lớp 16CĐ_HL - Ngày: January 17, 2018, 10:40 am - Lượt xem: 92
 • Điểm thi lần 1 môn PLĐC lớp 16CĐ_HL - Ngày: January 17, 2018, 10:39 am - Lượt xem: 87
 • Điểm thi lần 1 môn TCC2 lớp 16CĐ_HL - Ngày: January 17, 2018, 10:39 am - Lượt xem: 109
 • Điểm thi lần 1 môn TCQLDN lớp 16CĐ_HL - Ngày: January 17, 2018, 10:38 am - Lượt xem: 117
 • Điểm thi lần 2 môn ĐLCMĐCS lớp 16CK,CQ1A - Ngày: January 17, 2018, 10:38 am - Lượt xem: 66
 • Điểm thi lần 1 môn CT lớp 16TH1A,B - Ngày: January 12, 2018, 9:34 am - Lượt xem: 127
 • Điểm thi lần 1 môn PLĐC lớp 17CĐ1A,B - Ngày: January 9, 2018, 8:20 am - Lượt xem: 152
 • Điểm thi lần 2 môn TCQLDN lớp 15CE1A-E - Ngày: January 9, 2018, 8:20 am - Lượt xem: 254
 • Điểm thi lần 1 môn QTSX lớp 16CK,CQ1A - Ngày: January 4, 2018, 11:15 am - Lượt xem: 116
 • Điểm thi lần 1 môn TA1 lớp 17CĐ1A,B - Ngày: December 28, 2017, 2:55 pm - Lượt xem: 192
 • Điểm thi lần 2 môn ĐLCMĐCS lớp 15CE1A-E - Ngày: December 28, 2017, 2:54 pm - Lượt xem: 164


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 18th of March 2018 - Lượt truy cập: