Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: December 7, 2017, 10:05 am - Lượt xem: 139 - 0.14 MB
 • Điểm thi lần 1 môn TKT lớp 17CK1A - Ngày: July 17, 2018, 1:53 pm - Lượt xem: 0
 • Điểm thi lần 1 môn TKKD lớp 17CK1A - Ngày: July 17, 2018, 1:53 pm - Lượt xem: 0
 • Điểm thi lần 1 môn TLHKD lớp 17CK1A - Ngày: July 17, 2018, 1:52 pm - Lượt xem: 0
 • Điểm thi lần 1 môn PLKT lớp 17CK1A - Ngày: July 17, 2018, 1:52 pm - Lượt xem: 0
 • Điểm thi lần 1 môn MAR CB lớp 17CK1A - Ngày: July 17, 2018, 1:51 pm - Lượt xem: 0
 • Điểm thi lần 1 môn KTVM lớp 17CK1A - Ngày: July 17, 2018, 1:50 pm - Lượt xem: 0
 • Điểm thi lần 2 môn THUẾ lớp 16CK,CQ1A - Ngày: July 4, 2018, 7:15 am - Lượt xem: 16
 • Điểm thi lần 2 môn TLHKD lớp 16CK,CQ1A - Ngày: June 29, 2018, 6:39 am - Lượt xem: 32
 • Điểm thi lần 2 môn TCTD lớp 16CK,CQ1A - Ngày: June 29, 2018, 6:39 am - Lượt xem: 36
 • Điểm thi lần 2 môn KTTCDN1 lớp 16CK,CQ1A - Ngày: June 29, 2018, 6:38 am - Lượt xem: 22
 • Điểm thi lần 2 môn KTQT1 lớp 16CK,CQ1A - Ngày: June 29, 2018, 6:38 am - Lượt xem: 43
 • Điểm thi lần 2 môn TCQLDN lớp 15CĐ_HL - Ngày: June 20, 2018, 9:02 am - Lượt xem: 39
 • Điểm thi lần 1 môn HTTTQL lớp 17CK1A - Ngày: June 20, 2018, 9:01 am - Lượt xem: 66
 • Điểm thi lần 2 môn HTTTQL lớp 16CK,CQ1A - Ngày: June 20, 2018, 9:01 am - Lượt xem: 64
 • Điểm thi lần 2 môn TTHCM lớp 16CĐ_HL - Ngày: June 20, 2018, 7:20 am - Lượt xem: 29
 • Điểm thi lần 2 môn CT lớp 16TH_HL - Ngày: June 20, 2018, 7:20 am - Lượt xem: 29
 • Điểm thi lần 1 môn TA lớp 17TQ_HL - Ngày: June 20, 2018, 7:19 am - Lượt xem: 33
 • Điểm thi lần 2 môn TMQT lớp 15CK1A - Ngày: June 20, 2018, 7:19 am - Lượt xem: 23
 • Điểm thi lần 2 môn DBTKD lớp 15CQ1A - Ngày: June 20, 2018, 7:18 am - Lượt xem: 24
 • Điểm thi lần 2 môn PTHĐKD lớp 16CK,CQ1A - Ngày: June 20, 2018, 7:18 am - Lượt xem: 26
 • Điểm thi lần 1 môn CT lớp 17CT1A - Ngày: June 20, 2018, 7:17 am - Lượt xem: 17
 • Điểm thi lần 1 môn CT lớp 17CĐ1A,B - Ngày: June 18, 2018, 3:33 am - Lượt xem: 41
 • Điểm thi lần 2 môn QTTCDN lớp 16CK1A - Ngày: June 18, 2018, 3:32 am - Lượt xem: 32
 • Điểm thi lần 1 môn PLĐC lớp 17CH1A-D - Ngày: June 5, 2018, 7:02 am - Lượt xem: 96
 • Điểm thi lần 1 môn TCQLDN lớp 15CĐ_HL - Ngày: June 4, 2018, 3:24 am - Lượt xem: 59
 • Điểm thi lần 2 môn CT lớp 17TQ1A - Ngày: May 31, 2018, 7:15 am - Lượt xem: 45
 • Điểm thi lần 2 môn ĐLCMĐCS lớp 15CĐ1A,B - Ngày: May 31, 2018, 7:15 am - Lượt xem: 47
 • Điểm thi lần 1 môn THUẾ lớp 16CK,CQ1A - Ngày: May 31, 2018, 7:14 am - Lượt xem: 40
 • Điểm thi lần 1 môn TLHKD lớp 16CK,CQ1A - Ngày: May 31, 2018, 7:14 am - Lượt xem: 35
 • Điểm thi lần 1 môn TCTD lớp 16CK,CQ1A - Ngày: May 31, 2018, 7:13 am - Lượt xem: 31
 • Điểm thi lần 1 môn QTTCDN lớp 16CK,CQ1A - Ngày: May 31, 2018, 7:13 am - Lượt xem: 54
 • Điểm thi lần 1 môn PTHĐKD lớp 16CK,CQ1A - Ngày: May 31, 2018, 7:13 am - Lượt xem: 35
 • Điểm thi lần 1 môn KTTCDN1 lớp 16CK,CQ1A - Ngày: May 31, 2018, 7:13 am - Lượt xem: 37
 • Điểm thi lần 1 môn TTHCM lớp 16CĐ_HL - Ngày: May 23, 2018, 9:08 am - Lượt xem: 62
 • Điểm thi lần 1 môn KDĐN lớp 16TH_HL - Ngày: May 23, 2018, 9:08 am - Lượt xem: 42
 • Điểm thi lần 1 môn ĐLCMĐCS lớp 15CĐ_HL - Ngày: May 23, 2018, 9:07 am - Lượt xem: 31
 • Điểm thi lần 1 môn KDĐN lớp 16NQ1A,B - Ngày: May 23, 2018, 9:07 am - Lượt xem: 67
 • Điểm thi lần 1 môn KTQT1 lớp 16CK,CQ1A - Ngày: May 23, 2018, 9:07 am - Lượt xem: 36
 • Điểm thi lần 1 môn HTTTQL lớp 16CK,CQ1A - Ngày: May 23, 2018, 9:06 am - Lượt xem: 45
 • Điểm thi lần 1 môn TMQT lớp 15CK1A - Ngày: May 16, 2018, 3:19 am - Lượt xem: 73


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 17th of July 2018 - Lượt truy cập: