Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: May 31, 2018, 7:13 am - Lượt xem: 18 - 0.28 MB
 • Điểm thi lần 1 môn CT lớp 17CĐ1A,B - Ngày: June 18, 2018, 3:33 am - Lượt xem: 20
 • Điểm thi lần 2 môn QTTCDN lớp 16CK1A - Ngày: June 18, 2018, 3:32 am - Lượt xem: 13
 • Điểm thi lần 1 môn PLĐC lớp 17CH1A-D - Ngày: June 5, 2018, 7:02 am - Lượt xem: 82
 • Điểm thi lần 1 môn TCQLDN lớp 15CĐ_HL - Ngày: June 4, 2018, 3:24 am - Lượt xem: 46
 • Điểm thi lần 2 môn CT lớp 17TQ1A - Ngày: May 31, 2018, 7:15 am - Lượt xem: 30
 • Điểm thi lần 2 môn ĐLCMĐCS lớp 15CĐ1A,B - Ngày: May 31, 2018, 7:15 am - Lượt xem: 35
 • Điểm thi lần 1 môn THUẾ lớp 16CK,CQ1A - Ngày: May 31, 2018, 7:14 am - Lượt xem: 26
 • Điểm thi lần 1 môn TLHKD lớp 16CK,CQ1A - Ngày: May 31, 2018, 7:14 am - Lượt xem: 19
 • Điểm thi lần 1 môn TCTD lớp 16CK,CQ1A - Ngày: May 31, 2018, 7:13 am - Lượt xem: 18
 • Điểm thi lần 1 môn QTTCDN lớp 16CK,CQ1A - Ngày: May 31, 2018, 7:13 am - Lượt xem: 39
 • Điểm thi lần 1 môn PTHĐKD lớp 16CK,CQ1A - Ngày: May 31, 2018, 7:13 am - Lượt xem: 20
 • Điểm thi lần 1 môn KTTCDN1 lớp 16CK,CQ1A - Ngày: May 31, 2018, 7:13 am - Lượt xem: 19
 • Điểm thi lần 1 môn TTHCM lớp 16CĐ_HL - Ngày: May 23, 2018, 9:08 am - Lượt xem: 52
 • Điểm thi lần 1 môn KDĐN lớp 16TH_HL - Ngày: May 23, 2018, 9:08 am - Lượt xem: 29
 • Điểm thi lần 1 môn ĐLCMĐCS lớp 15CĐ_HL - Ngày: May 23, 2018, 9:07 am - Lượt xem: 20
 • Điểm thi lần 1 môn KDĐN lớp 16NQ1A,B - Ngày: May 23, 2018, 9:07 am - Lượt xem: 58
 • Điểm thi lần 1 môn KTQT1 lớp 16CK,CQ1A - Ngày: May 23, 2018, 9:07 am - Lượt xem: 27
 • Điểm thi lần 1 môn HTTTQL lớp 16CK,CQ1A - Ngày: May 23, 2018, 9:06 am - Lượt xem: 36
 • Điểm thi lần 1 môn TMQT lớp 15CK1A - Ngày: May 16, 2018, 3:19 am - Lượt xem: 60
 • Điểm thi lần 1 môn KTHCSN lớp 15CK1A - Ngày: May 16, 2018, 3:14 am - Lượt xem: 42
 • Điểm thi lần 1 môn PPĐLTQL lớp 15CQ1A - Ngày: May 8, 2018, 3:29 am - Lượt xem: 63
 • Điểm thi lần 1 môn DBTKD lớp 15CQ1A - Ngày: May 7, 2018, 3:53 am - Lượt xem: 44
 • Điểm thi lần 2 môn NLKT lớp 17CK1A - Ngày: March 21, 2018, 10:56 am - Lượt xem: 200
 • Điểm thi lần 2 môn QTCLg lớp 15CQ1A - Ngày: March 21, 2018, 10:55 am - Lượt xem: 120
 • Điểm thi lần 2 môn KDĐN lớp 15CQ1A - Ngày: March 21, 2018, 10:55 am - Lượt xem: 109
 • Điểm thi lần 2 môn PLĐC lớp 17TQ1A - Ngày: March 21, 2018, 10:54 am - Lượt xem: 138
 • Điểm thi lần 2 môn KT lớp 15CK1A - Ngày: March 21, 2018, 10:54 am - Lượt xem: 137
 • Điểm thi lần 2 môn PLĐC lớp 17CK1A - Ngày: March 21, 2018, 10:53 am - Lượt xem: 141
 • Điểm thi lần 2 môn KTTMDV lớp 15CK1A - Ngày: March 21, 2018, 10:52 am - Lượt xem: 78
 • Điểm thi lần 2 môn VLĐC lớp 17CH1A-D - Ngày: March 21, 2018, 10:50 am - Lượt xem: 117
 • Điểm thi lần 2 môn TA1 lớp 17CH1A-D - Ngày: March 21, 2018, 10:49 am - Lượt xem: 188
 • Điểm thi lần 1 môn KDĐN lớp 17SQ1B - Ngày: March 21, 2018, 10:48 am - Lượt xem: 138
 • Điểm thi lần 1 môn TCSX lớp 17CH6A - Ngày: March 21, 2018, 10:47 am - Lượt xem: 63
 • Điểm thi lần 1 môn KNGT lớp 17CK1A - Ngày: February 2, 2018, 8:41 am - Lượt xem: 175
 • Điểm thi lần 1 môn QTH lớp 17CK1A - Ngày: February 2, 2018, 8:40 am - Lượt xem: 166
 • Điểm thi lần 2 môn KT VĨ MÔ lớp 16CK,CQ1A - Ngày: February 2, 2018, 8:38 am - Lượt xem: 312
 • Điểm thi lần 2 môn TKKD lớp 16CK,CQ1A - Ngày: February 2, 2018, 8:38 am - Lượt xem: 215
 • Điểm thi lần 1 môn NLKT lớp 17CK1A - Ngày: February 1, 2018, 2:59 am - Lượt xem: 266
 • Điểm thi lần 2 môn QTSX lớp 16CK,CQ1A - Ngày: February 1, 2018, 2:58 am - Lượt xem: 131
 • Điểm thi lần 2 môn QTDA lớp 16CK,CQ1A - Ngày: February 1, 2018, 2:57 am - Lượt xem: 146


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 19th of June 2018 - Lượt truy cập: