thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: May 31, 2018, 7:15 am - Lượt xem: 119 - 0.14 MB
 • Điểm quá trình môn PL lớp Ban đêm 17CH1A-D - Ngày: December 13, 2018, 1:04 pm - Lượt xem: 10
 • Điểm thi lần 1 môn QT Maketng lớp 16CQ1A - Ngày: December 3, 2018, 4:14 pm - Lượt xem: 17
 • Điểm thi lần 1 môn KTM lớp 16CK1A - Ngày: December 3, 2018, 4:13 pm - Lượt xem: 6
 • Điểm thi lần 1 môn Kiểm tóan lớp 16CK1A - Ngày: December 3, 2018, 4:13 pm - Lượt xem: 4
 • Điểm thi lần 1 môn TTCK lớp 16CQ_CK1A - Ngày: December 2, 2018, 10:36 am - Lượt xem: 37
 • Điểm thi lần 1 môn TMQT lớp 16CQ_CK1A - Ngày: December 2, 2018, 10:35 am - Lượt xem: 38
 • Điểm thi lần 1 môn TIN HỌC KT lớp 16CK1A - Ngày: December 2, 2018, 10:35 am - Lượt xem: 33
 • Điểm thi lần 1 môn THUD lớp 16CQ1A - Ngày: December 2, 2018, 10:34 am - Lượt xem: 18
 • Điểm thi lần 1 môn TH KT lớp 16CK1A - Ngày: December 2, 2018, 10:33 am - Lượt xem: 33
 • Điểm thi lần 1 môn TC&QLDN lớp 16CT1A - Ngày: December 2, 2018, 10:33 am - Lượt xem: 8
 • Điểm thi lần 1 môn QTCL lớp 16CQ1A - Ngày: December 2, 2018, 10:32 am - Lượt xem: 23
 • Điểm thi lần 1 môn PPNC lớp 16CQ1A - Ngày: December 2, 2018, 10:31 am - Lượt xem: 16
 • Điểm thi lần 1 môn KTTCDN2 lớp 16CQ1A - Ngày: December 2, 2018, 10:30 am - Lượt xem: 18
 • Điểm thi lần 1 môn KTTCDN2 lớp 16CK1A - Ngày: December 2, 2018, 10:30 am - Lượt xem: 29
 • Điểm thi lần 1 môn KDĐN lớp 16CQ_CK1A - Ngày: December 2, 2018, 10:28 am - Lượt xem: 32
 • Điểm thi lần 2 môn DLCM lớp HL - Ngày: November 13, 2018, 9:55 am - Lượt xem: 53
 • Điểm thi lần 2 môn PLDC lớp HL - Ngày: November 13, 2018, 9:51 am - Lượt xem: 43
 • Điểm thi lần 2 môn TTHCM lớp HL - Ngày: November 13, 2018, 9:51 am - Lượt xem: 40
 • Điểm thi lần 2 môn NLCN lớp HL - Ngày: November 13, 2018, 9:50 am - Lượt xem: 32
 • Điểm thi lần 2 môn KDDN lớp HL - Ngày: November 13, 2018, 9:49 am - Lượt xem: 39
 • Điểm thi lần 1 môn DLCM lớp 16CE1A-E - Ngày: November 13, 2018, 9:48 am - Lượt xem: 184
 • Điểm thi lần 2 môn TA1 lớp Học lại - Ngày: October 16, 2018, 9:26 am - Lượt xem: 79
 • Điểm thi lần 1 môn TKT lớp 17CK1A - Ngày: July 17, 2018, 1:53 pm - Lượt xem: 198
 • Điểm thi lần 1 môn TKKD lớp 17CK1A - Ngày: July 17, 2018, 1:53 pm - Lượt xem: 148
 • Điểm thi lần 1 môn TLHKD lớp 17CK1A - Ngày: July 17, 2018, 1:52 pm - Lượt xem: 133
 • Điểm thi lần 1 môn PLKT lớp 17CK1A - Ngày: July 17, 2018, 1:52 pm - Lượt xem: 101
 • Điểm thi lần 1 môn MAR CB lớp 17CK1A - Ngày: July 17, 2018, 1:51 pm - Lượt xem: 111
 • Điểm thi lần 1 môn KTVM lớp 17CK1A - Ngày: July 17, 2018, 1:50 pm - Lượt xem: 113
 • Điểm thi lần 2 môn THUẾ lớp 16CK,CQ1A - Ngày: July 4, 2018, 7:15 am - Lượt xem: 121
 • Điểm thi lần 2 môn TLHKD lớp 16CK,CQ1A - Ngày: June 29, 2018, 6:39 am - Lượt xem: 121
 • Điểm thi lần 2 môn TCTD lớp 16CK,CQ1A - Ngày: June 29, 2018, 6:39 am - Lượt xem: 149
 • Điểm thi lần 2 môn KTTCDN1 lớp 16CK,CQ1A - Ngày: June 29, 2018, 6:38 am - Lượt xem: 104
 • Điểm thi lần 2 môn KTQT1 lớp 16CK,CQ1A - Ngày: June 29, 2018, 6:38 am - Lượt xem: 122
 • Điểm thi lần 2 môn TCQLDN lớp 15CĐ_HL - Ngày: June 20, 2018, 9:02 am - Lượt xem: 124
 • Điểm thi lần 1 môn HTTTQL lớp 17CK1A - Ngày: June 20, 2018, 9:01 am - Lượt xem: 161
 • Điểm thi lần 2 môn HTTTQL lớp 16CK,CQ1A - Ngày: June 20, 2018, 9:01 am - Lượt xem: 152
 • Điểm thi lần 2 môn TTHCM lớp 16CĐ_HL - Ngày: June 20, 2018, 7:20 am - Lượt xem: 128
 • Điểm thi lần 2 môn CT lớp 16TH_HL - Ngày: June 20, 2018, 7:20 am - Lượt xem: 108
 • Điểm thi lần 1 môn TA lớp 17TQ_HL - Ngày: June 20, 2018, 7:19 am - Lượt xem: 128
 • Điểm thi lần 2 môn TMQT lớp 15CK1A - Ngày: June 20, 2018, 7:19 am - Lượt xem: 112


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Thursday, 13th of December 2018 - Lượt truy cập: