thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: January 24, 2019, 12:24 pm - Lượt xem: 157 - 0.05 MB
 • Điểm thi lần 1 môn KTTMDV lớp 16 - 17CK1A - Ngày: August 21, 2019, 5:20 pm - Lượt xem: 97
 • Điểm thi lần 1 môn KTT lớp 17CK1A - Ngày: July 29, 2019, 3:50 pm - Lượt xem: 57
 • Điểm thi lần 1 môn TKKD lớp Học lại - Ngày: July 29, 2019, 3:49 pm - Lượt xem: 55
 • Điểm thi lần 1 môn Kiểm toán lớp 17CK1A - Ngày: July 22, 2019, 10:22 am - Lượt xem: 56
 • Điểm thi lần 1 môn QTTCDN lớp CQ-HL - Ngày: July 19, 2019, 10:03 am - Lượt xem: 98
 • Điểm thi lần 1 môn TA lớp TQ-HL - Ngày: July 19, 2019, 10:02 am - Lượt xem: 44
 • Điểm thi lần 1 môn KTTCDN1, 2 lớp CQ-HL - Ngày: July 19, 2019, 10:01 am - Lượt xem: 98
 • Điểm thi lần 1 môn DLCMCS lớp CD-HL - Ngày: July 19, 2019, 10:01 am - Lượt xem: 81
 • Điểm thi lần 1 môn TA2 lớp 18CH1A-D - Ngày: July 19, 2019, 10:00 am - Lượt xem: 101
 • Điểm thi lần 1 môn KTM lớp 17CK1A - Ngày: July 18, 2019, 11:15 am - Lượt xem: 63
 • Điểm thi lần 1 môn QTSX lớp 17CK1A - Ngày: July 18, 2019, 11:14 am - Lượt xem: 54
 • Điểm thi lần 1 môn DBKD lớp 16CQ1A - Ngày: July 18, 2019, 11:14 am - Lượt xem: 48
 • Điểm thi lần 1 môn KDĐN lớp 17CK1A - Ngày: July 18, 2019, 11:13 am - Lượt xem: 40
 • Điểm thi lần 1 môn PTĐLTKD lớp 16CQ1A - Ngày: July 18, 2019, 11:12 am - Lượt xem: 38
 • Điểm thi lần 1 môn TMĐT lớp 17CK1A - Ngày: July 18, 2019, 11:12 am - Lượt xem: 35
 • Điểm thi lần 1 môn THKT lớp 17CK1A - Ngày: July 18, 2019, 11:11 am - Lượt xem: 40
 • Điểm thi lần 1 môn CT lớp 18CĐ1A-B - Ngày: July 18, 2019, 11:11 am - Lượt xem: 39
 • Điểm thi lần 1 môn PL lớp 18CH1A-D - Ngày: July 18, 2019, 11:10 am - Lượt xem: 45
 • Điểm thi lần 1 môn TTCK lớp 17CK1A - Ngày: July 18, 2019, 11:10 am - Lượt xem: 37
 • Điểm thi lần 1 môn KTTCDN2 lớp 17CK1A - Ngày: July 18, 2019, 11:09 am - Lượt xem: 42
 • Điểm thi lần 1 môn TA lớp 18CT, CĐ1A-B - Ngày: July 5, 2019, 5:38 pm - Lượt xem: 120
 • Điểm thi lần 1 môn TA lớp 18CHHL - Ngày: July 5, 2019, 5:38 pm - Lượt xem: 71
 • Điểm thi lần 1 môn PL lớp 18CHHL - Ngày: July 5, 2019, 5:37 pm - Lượt xem: 83
 • Điểm thi lần 1 môn KTQT2 lớp 17CK1A - Ngày: July 5, 2019, 5:36 pm - Lượt xem: 54
 • Điểm thi lần 1 môn VLĐC lớp 18CHHL - Ngày: July 5, 2019, 5:36 pm - Lượt xem: 52
 • Điểm thi lần 1 môn TCC lớp 18CHHL - Ngày: July 5, 2019, 5:35 pm - Lượt xem: 73
 • Điểm thi lần 1 môn TCSX lớp 17CHHL - Ngày: July 5, 2019, 5:34 pm - Lượt xem: 66
 • Điểm thi lần 2 môn TMĐT lớp 15CQ1A - Ngày: May 21, 2019, 1:10 pm - Lượt xem: 93
 • Điểm thi lần 2 môn Kế toán thuế lớp 16CQ1A - Ngày: May 21, 2019, 1:10 pm - Lượt xem: 89
 • Điểm thi lần 2 môn ĐLCM lớp 16CE1A-E - Ngày: May 21, 2019, 1:09 pm - Lượt xem: 68
 • Điểm thi lần 2 môn VLDC lớp 18 Cao đẳng_Đ1 - Ngày: March 8, 2019, 2:28 pm - Lượt xem: 160
 • Điểm thi lần 2 môn TCC lớp 18 Cao đẳng _Đ1 - Ngày: March 8, 2019, 2:24 pm - Lượt xem: 162
 • Điểm thi lần 2 môn CT lớp 18 Cao đẳng_Đ1 - Ngày: March 8, 2019, 2:23 pm - Lượt xem: 130
 • Điểm thi lần 2 môn DLCM lớp 16CĐ1A-B - Ngày: February 21, 2019, 8:35 am - Lượt xem: 150
 • Điểm thi lần 1 môn TMĐT lớp 16CQ1A - Ngày: February 21, 2019, 8:28 am - Lượt xem: 140
 • Điểm thi lần 2 môn PL lớp HOC LAI - Ngày: February 21, 2019, 8:27 am - Lượt xem: 151
 • Điểm thi lần 1 môn KT THUẾ lớp 16CK1A - Ngày: February 21, 2019, 8:27 am - Lượt xem: 164
 • Điểm thi lần 1 môn KDDN lớp 17TQ1A - Ngày: February 21, 2019, 8:25 am - Lượt xem: 119
 • Điểm thi lần 2 môn TCSX lớp 17CĐ1A-B - Ngày: February 21, 2019, 8:24 am - Lượt xem: 132
 • Điểm thi lần 1 môn QTCLg lớp 16CQ1A - Ngày: February 21, 2019, 8:23 am - Lượt xem: 116


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 21st of October 2019 - Lượt truy cập: