thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: July 18, 2019, 11:12 am - Lượt xem: 163 - 0.04 MB
 • Diem thi mon TCC lan 2 lop Hoc lai 220920 - Ngày: September 29, 2020, 5:02 pm - Lượt xem: 66
 • Diem thi mon TA1 lan 2 lop Hoc lai 220920 - Ngày: September 29, 2020, 5:02 pm - Lượt xem: 52
 • Diem thi mon CT lan 2 lop Hoc lai 220920 - Ngày: September 29, 2020, 5:01 pm - Lượt xem: 36
 • Diem thi mon HDC lan 1 lop Hoc lai 040920 - Ngày: September 10, 2020, 12:06 pm - Lượt xem: 39
 • Diem thi mon PL lan 1 lop 19CH1A-B 140820 - Ngày: September 10, 2020, 12:05 pm - Lượt xem: 55
 • Diem thi mon TCSX lan 1 lop Hoc lai 180820 - Ngày: August 31, 2020, 1:59 pm - Lượt xem: 60
 • Diem thi mon TCSX lan 1 lop 19CB1A 240820 - Ngày: August 31, 2020, 1:58 pm - Lượt xem: 52
 • Diem thi mon CT lan 1 lop 19CD1A 140820 - Ngày: August 31, 2020, 1:51 pm - Lượt xem: 47
 • Điểm thi môn VLDC lớp HL 030820 - Ngày: August 11, 2020, 8:36 pm - Lượt xem: 62
 • Điểm thi môn TCC lớp HL 030820 - Ngày: August 11, 2020, 8:35 pm - Lượt xem: 64
 • Điểm thi môn Tiếng anh 070820 - Ngày: August 11, 2020, 8:35 pm - Lượt xem: 80
 • Điểm thi môn Pháp luật 040820 - Ngày: August 11, 2020, 8:34 pm - Lượt xem: 83
 • Điểm thi môn Chính trị lớp HL 030820 - Ngày: August 11, 2020, 8:34 pm - Lượt xem: 51
 • Điểm quá trình môn VLĐC lớp Ban đêm - Ngày: August 4, 2020, 3:29 pm - Lượt xem: 46
 • Điểm quá trình môn PL lớp Ban đêm - Ngày: August 4, 2020, 3:29 pm - Lượt xem: 70
 • Điểm thi lần 1 môn CT lớp 18TQ_HỌC LẠI - Ngày: June 22, 2020, 9:52 am - Lượt xem: 60
 • Điểm thi lần 1 môn AV lớp 18TQ_HỌC LẠI - Ngày: June 22, 2020, 9:51 am - Lượt xem: 52
 • Điểm thi lần 2 môn TCC lớp 19CH,CĐ,CT - Ngày: June 10, 2020, 1:11 pm - Lượt xem: 75
 • Điểm thi lần 2 môn CT lớp 19CH - Ngày: June 10, 2020, 1:10 pm - Lượt xem: 54
 • Điểm thi lần 2 môn TCSX lớp 18CH,CĐ - Ngày: June 8, 2020, 3:18 pm - Lượt xem: 65
 • Điểm thi lần 2 môn VLĐC lớp 19CH, CB, CT - Ngày: June 2, 2020, 7:04 pm - Lượt xem: 72
 • Điểm thi lần 2 môn PL lớp 19CĐ-CT - Ngày: June 2, 2020, 7:02 pm - Lượt xem: 60
 • Điểm thi lần 2 môn TA1 lớp 19CĐ-CT - Ngày: June 2, 2020, 7:00 pm - Lượt xem: 93
 • Điểm thi lần 1 môn TCSX lớp 18CH1A-D_CĐ1A-B - Ngày: February 10, 2020, 11:16 am - Lượt xem: 170
 • Điểm thi lần 1 môn CT lớp 19CH1A-B - Ngày: January 14, 2020, 12:17 pm - Lượt xem: 156
 • Điểm thi lần 1 môn CT lớp 19TQ1A - Ngày: January 14, 2020, 12:16 pm - Lượt xem: 114
 • Điểm thi lần 1 môn DBTKD lớp 17CK1A - Ngày: January 14, 2020, 12:16 pm - Lượt xem: 123
 • Điểm thi lần 1 môn CT lớp 19CB-CT - Ngày: January 14, 2020, 12:15 pm - Lượt xem: 113
 • Điểm thi lần 1 môn TMQT lớp 17CK1A - Ngày: January 9, 2020, 1:48 pm - Lượt xem: 111
 • Điểm quá trình môn PL lớp HỌC LẠI - Ngày: January 9, 2020, 1:36 pm - Lượt xem: 124
 • Điểm quá trình môn TA2 lớp HỌC LẠI - Ngày: January 9, 2020, 1:35 pm - Lượt xem: 121
 • Điểm thi lần 1 môn KDDN lớp HỌC LẠI - Ngày: January 9, 2020, 1:34 pm - Lượt xem: 99
 • Điểm quá trình môn TMQT lớp 17CK1A - Ngày: January 9, 2020, 10:42 am - Lượt xem: 111
 • Điểm thi lần 1 môn TA2 lớp HỌC LẠI - Ngày: January 9, 2020, 10:37 am - Lượt xem: 118
 • Điểm thi lần 1 môn PL lớp HỌC LẠI - Ngày: January 9, 2020, 10:36 am - Lượt xem: 109
 • Điểm quá trình môn AV2 lớp Ban đêm - Ngày: January 9, 2020, 10:35 am - Lượt xem: 109
 • Điểm thi lần 1 môn AV2 lớp HỌC LẠI - Ngày: January 9, 2020, 10:34 am - Lượt xem: 104
 • Điểm thi lần 1 môn VLDC lớp 19CB-CĐ-CH-CT - Ngày: January 9, 2020, 10:33 am - Lượt xem: 134
 • Điểm thi lần 1 môn PL lớp 19CB-CĐ-CT - Ngày: January 9, 2020, 10:32 am - Lượt xem: 105
 • Điểm thi lần 1 môn TCC lớp 19CB-CĐ-CT - Ngày: January 9, 2020, 10:31 am - Lượt xem: 147


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Thursday, 21st of January 2021 - Lượt truy cập: