Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Tuyển sinh từ năm 2013. Để có Giới thiệu chi tiết về ngành Tự động Hóa của trường CĐ ĐL Tp.HCM xin gửi yêu cầu về điạ chỉ Cuonggan@yahoo.com

Ngày: Wed-Apr-2013 - Lượt xem: 1827
  • Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử Viễn thông - Ngày: August 2, 2016, 5:42 am - Lượt xem: 888
  • Kế hoạch tham quan thực tế - Ngày: June 13, 2013, 2:17 am - Lượt xem: 1371
  • Quảng bá khoa Công nghệ Điện tử-Tự động hóa - Ngày: June 11, 2013, 4:58 am - Lượt xem: 1534
  • Ngành Tự Động hóa - Ngày: Wed-Apr-2013 - Lượt xem: 1827
  • Giới thiệu về khoa Công nghệ Điện tử - Tự động hóa - Ngày: Fri-Feb-2013 - Lượt xem: 2759


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Monday, 18th of June 2018 - Lượt truy cập: