Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: info@hepc.edu.vn

Ngày: March 8, 2017, 7:07 am - Lượt xem: 60 - 0.1 MB
 • Diem ket thuc mon THDTS - lop 15CT1A - Ngày: March 23, 2017, 3:04 am - Lượt xem: 7
 • Diem ket thuc mon DACN - lop 14CT1A - Ngày: March 23, 2017, 3:03 am - Lượt xem: 11
 • Diem ket thuc mon TTTN - lop 14CV1A - Ngày: March 13, 2017, 2:05 am - Lượt xem: 25
 • Diem ket thuc mon NLTT - lop 14CT1A - Ngày: March 8, 2017, 7:07 am - Lượt xem: 60
 • Diem ket thuc mon DL&CB - lop 14CT1A - Ngày: March 8, 2017, 7:06 am - Lượt xem: 41
 • Diem ket thuc mon MTTCN - lop 14CT1A - Ngày: March 8, 2017, 7:05 am - Lượt xem: 40
 • Diem ket thuc mon DTCN - lop 15NQ1A-C - Ngày: March 8, 2017, 7:04 am - Lượt xem: 120
 • Diem qua trinh mon DL&CB - lop 14CT1A - Ngày: February 28, 2017, 6:12 am - Lượt xem: 42
 • Diem qua trinh mon NLTT - lop 14CT1A - Ngày: February 28, 2017, 6:12 am - Lượt xem: 41
 • Diem ket thuc mon THDC - lop 16CH6A - Ngày: February 28, 2017, 6:11 am - Lượt xem: 24
 • Diem ket thuc mon THUD - khoa 14CE, CD - Ngày: February 28, 2017, 6:10 am - Lượt xem: 74
 • Diem ket thuc mon ĐTS - lop 15CT1A - lan 2 - Ngày: February 23, 2017, 3:34 am - Lượt xem: 29
 • Diem ket thuc mon KTDDT- PLC - lop 16TH1A, B - Ngày: February 23, 2017, 3:33 am - Lượt xem: 120
 • Diem ket thuc mon ĐLĐ & TBĐ - lop 15CT1A - lan 2 - Ngày: February 23, 2017, 3:31 am - Lượt xem: 35
 • Diem ket thuc mon DTTT - lop 15CT1A - E - lan 2 - Ngày: February 23, 2017, 3:30 am - Lượt xem: 22
 • Diem ket thuc mon DTCB - lop 15CE1A - E - lan 2 - Ngày: February 23, 2017, 3:27 am - Lượt xem: 41
 • Diem ket thuc mon VMTT - lop 15CĐ1A, B - lan 2 - Ngày: February 23, 2017, 3:24 am - Lượt xem: 29
 • Diem ket thuc mon KTCM - lop 14CV1A - lan 2 - Ngày: February 23, 2017, 3:21 am - Lượt xem: 21
 • Diem ket thuc mon DTCB - lop 15CĐ1A, B - lan 2 - Ngày: February 23, 2017, 3:19 am - Lượt xem: 26
 • Diem ket thuc mon KTTSL - lop 14CV1A - lan 2 - Ngày: February 23, 2017, 3:18 am - Lượt xem: 20
 • Diem ket thuc mon THĐKLTPLC - lop 14CT1A - Ngày: February 23, 2017, 3:15 am - Lượt xem: 41
 • Diem qua trinh mon MTTCN - lop 14CT1A - Ngày: February 23, 2017, 3:14 am - Lượt xem: 29
 • Diem qua trinh mon ĐTCN - lop 15NQ1A, B, C - Ngày: February 23, 2017, 3:11 am - Lượt xem: 27
 • Diem qua trinh mon Tin hoc - Lop 16CT1A - Ngày: January 19, 2017, 6:23 am - Lượt xem: 92
 • Diem qua trinh mon KTDT - lop 16TH1A, B - Ngày: January 11, 2017, 2:31 am - Lượt xem: 96
 • Diem qua trinh va ket thuc mon Tin hoc - lop 16CE1A - E - Ngày: December 28, 2016, 7:20 am - Lượt xem: 152
 • Diem qua trinh mon Tin hoc - Lop 16TH1A - B - Ngày: December 26, 2016, 7:35 am - Lượt xem: 100
 • Diem ket thuc mon DLD & TBD - lop 15CT1A - Ngày: December 26, 2016, 7:33 am - Lượt xem: 69
 • Diem ket thuc mon DTS - Lop 15CT1A - Ngày: December 26, 2016, 7:31 am - Lượt xem: 62
 • Diem ket thuc mon DTTT - Lop 15CT1A - Ngày: December 26, 2016, 7:30 am - Lượt xem: 55
 • Diem ket thuc mon VMTT - Lop 15CE1A - E - Ngày: December 26, 2016, 7:29 am - Lượt xem: 200
 • Diem ket thuc mon DTCB - lop 15CE1A - E - Ngày: December 26, 2016, 7:22 am - Lượt xem: 333
 • Diem ket thuc mon DKLT PLC - lop 14CT1A - Ngày: December 23, 2016, 3:19 am - Lượt xem: 105
 • Diem ket thuc mon Ky thuat chuyen mach- lop 14CV1A - Ngày: December 12, 2016, 8:30 am - Lượt xem: 86
 • Diem ket thuc mon TDH qua trinh cac cong nghe - lop 14CT1A - lan 2 - Ngày: December 12, 2016, 8:29 am - Lượt xem: 86
 • Diem ket thuc mon Ky thuat truyen so lieu - lop 14CV1A - Ngày: December 12, 2016, 8:28 am - Lượt xem: 62
 • Diem ket thuc mon Dien tu co ban - lop 15CE1A - E - Ngày: December 12, 2016, 8:27 am - Lượt xem: 406
 • Diem ket thuc mon He thong vien thong - lop 14CV1A - lan 2 - Ngày: December 12, 2016, 8:26 am - Lượt xem: 41
 • Diem ket thuc mon Ghep kenh tin hieu so - lop 14CV1A - lan 2 - Ngày: December 12, 2016, 8:26 am - Lượt xem: 44
 • Diem qua trinh mon Tin hoc - lop 16TH2A - Ngày: December 12, 2016, 8:23 am - Lượt xem: 39


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 28th of March 2017 - Lượt truy cập:

  4 nữ sinh Nigeria làm nhiều người bất ngờ khi giới thiệu chiếc máy phát điện chạy bằng nước tiểu tại Lagos, miền Nam Nigeria.

  Sử dụng khí thải trong chăn nuôi để tạo ra nguồn điện là sáng kiến của anh Bùi Minh Thế ở ấp Long Thạn, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Chúng tôi đến nhà anh Thế khi anh đang miệt mài hoàn chỉnh máy phát điện. Anh cho biết, đây là máy phát điện thứ 200 của anh.

  Viện Fraunhofer CHLB Đức đang thử nghiệm thả lên trời những chiếc diều để nghiên cứu hiệu quả sinh ra điện.