Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Các chương trình đào tạo ngắn hạn

+ Vận hành trạm biến áp GIS

+ Tổ trưởng sản xuất

+ Tổ trưởng kinh doanh

+ Quản trị điều hành doanh nghiệp

+ Tài chính doanh nghiệp

+ Quản lý dự án đầu tư

+ Quản lý đấu thầu

Đội ngũ nhân sự

Trần Nguyên Châu – Thạc sỹ,Trưởng Khoa

Nguyễn Kim Thơm – Thạc sỹ, Phó Khoa

Trần Quốc Anh – Kỹ sư

Nguyễn Thị Mai Y - Kỹ sư

 

Trưởng khoa

 

Trần Nguyên Châu

Ngày: Wed-Feb-2013 - Lượt xem: 2149 - 0.3 MB
  • Giới thiệu về khoa ĐTNC - Ngày: Wed-Feb-2013 - Lượt xem: 2149


  • Liên kết website
    Một số địa chỉ website:
    Hôm nay: Saturday, 23rd of June 2018 - Lượt truy cập: