Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

1.      Mục tiêu đào tạo

Trang bị, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong lãnh vực Đấu thầu, Quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, các Nghị định, Thông tư mới nhất của các Bộ, Ngành có liên quan.

 

2.     Đối tượng tham dự

Cán bộ lãnh đạo, quản lý điều hành các cấp, cán bộ, kỹ sư, chuyên viên, nhân viên…đang công tác tại đơn vị, doanh nghiệp cần được đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo về từng chuyên đề theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, các Nghị định, Thông tư mới nhất của các bộ, ngành có liên quan.

 

3.      Cơ sở đào tạo, địa điểm, thời gian đào tạo
      -  Trường Cao đẳng Điện lực TP HCM đào tạo và cấp chứng chỉ về Đấu thầu

      -  Trường Cao đẳng Điện lực TP HCM liên kết, phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (thuộc Bộ Xây dựng) tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ các lớp về Quản lý đầu tư xây dựng công trình.

      -  Địa điểm đào tạo: số 554 Hà Huy Giáp, Quận 12, TP HCM.

      -  Tiến độ thực hiện: Chi tiết tên lớp đào tạo, thời gian, lịch học…nêu trong Phụ lục đính kèm.

      - 
Trong quá trình thực hiện, nếu có lý do khách quan buộc phải thay đổi ngày khai giảng; Trường sẽ thông báo cho các đơn vị trước 01 tuần.

 

4.      Nội dung đào tạo:
         Theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, các Nghi định, Thông tư mới nhất có liên quan

 

5.      Đăng ký tham dự

Các đơn vị có nhu cầu đào tạo lập PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC VIÊN  theo mẫu đính kèm, gởi về Trường Cao đẳng Điện lực TP HCM trước ngày 01/3/2016, đồng thời gởi file Excel về địa chỉ mail: thomnk2008@gmail.com  để Trường tổng hợp danh sách, làm công tác chuẩn bị cho khóa học.


DANH MỤC TIẾN ĐỘ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

                                           

1. Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu:                                                 09/3 – 11/3/2016
2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:                           
28/3 – 02/4/2016
3. Đánh giá dự án đầu tư:                                                                 06/4 – 08/4/2016
4. Lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán:   
12/4 – 14/4/2016

5. Định giá xây dựng:                                                                       
18/4 – 23/4/2016

6. Giám sát thi công xây dựng công trình:                                  
16/5 – 26/5/2016

7. Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lập dự toán XDCT:  
               31/5 – 03/6/2016

8. Quản lý chất lượng công trình xây dựng:                               
08/6 – 10/6/2016

Ngày: March 22, 2016, 8:04 am - Lượt xem: 396
 • Công nhận kết quả khóa “Bồi dưỡng và thi giữ bậc, nâng bậc” - SPC - Ngày: May 23, 2017, 7:58 am - Lượt xem: 473
 • Kế hoạch triển khai đào tạo các lớp cáp ngầm 2017 - Ngày: February 22, 2017, 2:55 am - Lượt xem: 406
 • Thông báo mở lớp Kỹ thuật đấu nối và lắ đặt đầu cáp, hộp nối cáp ngầm trung thế (tháng 3/2017) - Ngày: February 20, 2017, 1:28 am - Lượt xem: 278
 • Kế hoạch chiêu sinh các lớp đào tạo chuyên đề năm 2017 - Ngày: February 10, 2017, 4:19 am - Lượt xem: 498
 • Tiến Độ Đào Tạo Các Lớp Chuyên Đề Thuộc Lĩnh Vực Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình - Ngày: November 21, 2016, 7:46 am - Lượt xem: 429
 • Thông báo mở lớp Kỹ thuật đấu nối và lắ đặt đầu cáp, hộp nối cáp ngầm trung thế (tháng 11) - Ngày: November 14, 2016, 6:59 am - Lượt xem: 361
 • Thông báo mở lớp Kỹ thuật đấu nối và lắ đặt đầu cáp, hộp nối cáp ngầm trung thế - Ngày: October 7, 2016, 2:03 am - Lượt xem: 457
 • Lễ Khai Giảng lớp Quản Trị Doanh Nghiệp cấp 3 - EVN - Ngày: October 4, 2016, 7:33 am - Lượt xem: 331
 • Lễ Khai Giảng lớp Quản Trị Doanh Nghiệp cấp 4 - Genco 1 & 2 - Ngày: October 4, 2016, 7:32 am - Lượt xem: 216
 • Lễ Khai Giảng lớp Quản Trị Doanh Nghiệp cấp 2 - EVN - Ngày: October 4, 2016, 7:31 am - Lượt xem: 215
 • Lễ khai giảng lớp Quản trị doanh nghiệp quản lý cấp 4 lớp 9 chương trình 2 - Ngày: June 13, 2016, 8:14 am - Lượt xem: 506
 • Lễ bế giảng lớp Quản trị doanh nghiệp, quản lý cấp 4 - SPCHCMC - Ngày: June 6, 2016, 8:38 am - Lượt xem: 555
 • Lễ khai giảng lớp Quản trị doanh nghiệp - Ngày: April 7, 2016, 8:45 am - Lượt xem: 563
 • Lễ khai giảng lớp Quản trị doanh nghiệp - Ngày: April 7, 2016, 8:44 am - Lượt xem: 451
 • Lễ bế giảng lớp Quản trị doanh nghiệp cho cán bộ quản lý cấp 4 - Ngày: April 7, 2016, 8:42 am - Lượt xem: 444
 • Kế hoạch triển khai đào tạo các lớp Cáp ngầm - Ngày: March 22, 2016, 8:35 am - Lượt xem: 683
 • Kế hoạch triển khai các lớp nghiệp vụ Đấu thầu và Đầu tư xây dựng năm 2016 - Ngày: March 22, 2016, 8:04 am - Lượt xem: 396
 • Chương trình đào tạo Quản trị Doanh nghiệp EVN – cấp 2 - Ngày: January 12, 2016, 1:00 am - Lượt xem: 860
 • Lễ bế giảng lớp Quản trị doanh nghiệp cho Cán bộ quản lý cấp 4 - Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh - Ngày: December 28, 2015, 3:02 am - Lượt xem: 641
 • Tiến Độ Đào Tạo Các Lớp Chuyên Đề Thuộc Lĩnh Vực Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Do Tổng Công Ty ĐLMN Tổ Chức - Ngày: Thu-May-2013 - Lượt xem: 3252


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 29th of May 2017 - Lượt truy cập: