Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

1.      Mục tiêu đào tạo

Trang bị, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong lãnh vực Đấu thầu, Quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, các Nghị định, Thông tư mới nhất của các Bộ, Ngành có liên quan.

 

2.     Đối tượng tham dự

Cán bộ lãnh đạo, quản lý điều hành các cấp, cán bộ, kỹ sư, chuyên viên, nhân viên…đang công tác tại đơn vị, doanh nghiệp cần được đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo về từng chuyên đề theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, các Nghị định, Thông tư mới nhất của các bộ, ngành có liên quan.

 

3.      Cơ sở đào tạo, địa điểm, thời gian đào tạo
      -  Trường Cao đẳng Điện lực TP HCM đào tạo và cấp chứng chỉ về Đấu thầu

      -  Trường Cao đẳng Điện lực TP HCM liên kết, phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (thuộc Bộ Xây dựng) tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ các lớp về Quản lý đầu tư xây dựng công trình.

      -  Địa điểm đào tạo: số 554 Hà Huy Giáp, Quận 12, TP HCM.

      -  Tiến độ thực hiện: Chi tiết tên lớp đào tạo, thời gian, lịch học…nêu trong Phụ lục đính kèm.

      - 
Trong quá trình thực hiện, nếu có lý do khách quan buộc phải thay đổi ngày khai giảng; Trường sẽ thông báo cho các đơn vị trước 01 tuần.

 

4.      Nội dung đào tạo:
         Theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, các Nghi định, Thông tư mới nhất có liên quan

 

5.      Đăng ký tham dự

Các đơn vị có nhu cầu đào tạo lập PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC VIÊN  theo mẫu đính kèm, gởi về Trường Cao đẳng Điện lực TP HCM trước ngày 01/3/2016, đồng thời gởi file Excel về địa chỉ mail: thomnk2008@gmail.com  để Trường tổng hợp danh sách, làm công tác chuẩn bị cho khóa học.


DANH MỤC TIẾN ĐỘ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

                                           

1. Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu:                                                 09/3 – 11/3/2016
2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:                           
28/3 – 02/4/2016
3. Đánh giá dự án đầu tư:                                                                 06/4 – 08/4/2016
4. Lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán:   
12/4 – 14/4/2016

5. Định giá xây dựng:                                                                       
18/4 – 23/4/2016

6. Giám sát thi công xây dựng công trình:                                  
16/5 – 26/5/2016

7. Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lập dự toán XDCT:  
               31/5 – 03/6/2016

8. Quản lý chất lượng công trình xây dựng:                               
08/6 – 10/6/2016

Ngày: March 22, 2016, 8:04 am - Lượt xem: 444
 • Công nhận kết quả khóa "Bồi dưỡng và thi giữ bậc, nâng bậc" - các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam - Ngày: July 26, 2017, 4:13 pm - Lượt xem: 330
 • Công nhận kết quả khóa "Huấn luyện An toàn lao động - vệ sinh lao động" - Công ty Điện lực Tân Bình - Ngày: July 26, 2017, 4:02 pm - Lượt xem: 9
 • Công nhận kết quả khóa "Đào tạo đấu nối cáp ngầm 22kV" - Lớp 7- Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Ngày: July 26, 2017, 3:49 pm - Lượt xem: 32
 • Công nhận kết quả khóa "Bồi dưỡng và thi giữ bậc, nâng bậc" - Đợt 4 - các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam - Ngày: July 21, 2017, 4:16 am - Lượt xem: 656
 • Công nhận kết quả khóa - Ngày: July 12, 2017, 2:45 am - Lượt xem: 106
 • Công nhận kết quả khóa - Ngày: July 12, 2017, 2:30 am - Lượt xem: 821
 • Công nhận kết quả khóa "Bồi dưỡng và thi giữ bậc, nâng bậc" - các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam (Vũng Tàu 4, Thí nghiệm điện) - Ngày: July 12, 2017, 2:16 am - Lượt xem: 248
 • Công nhận kết quả khóa - Ngày: June 30, 2017, 9:16 am - Lượt xem: 88
 • Công nhận kết quả khóa "Huấn luyện An toàn lao động - vệ sinh lao động" - Công ty Điện lực Thủ Đức - Ngày: June 29, 2017, 7:01 am - Lượt xem: 47
 • Công nhận kết quả khóa "Đào tạo đấu nối cáp ngầm 22kV" - Lớp 2 - Tổng Công ty Điện lực TP. HCM - Ngày: June 28, 2017, 7:10 am - Lượt xem: 86
 • Công nhận kết quả khóa "Đào tạo đấu nối cáp ngầm 22kV" - Lớp 3, 4 - Tổng Công ty Điện lực TP. HCM - Ngày: June 28, 2017, 7:01 am - Lượt xem: 64
 • Công nhận kết quả Kỳ thi nâng bậc lương cho chuyên viên - kỹ sư năm 2017 - Công ty Điện lực Thủ Thiêm - Ngày: June 28, 2017, 6:49 am - Lượt xem: 224
 • Công nhận kết quả học tập khóa đào tạo "Bồi dưỡng kiến thức về chì niêm hệ thống đo đếm" - Công ty Điện lực Tân Thuận - Ngày: June 28, 2017, 6:41 am - Lượt xem: 58
 • Công nhận kết quả khóa đào tạo "Vận hành trạm biến áp 220kV" - Công ty Lưới điện Cao thế miền Nam - Ngày: June 26, 2017, 6:55 am - Lượt xem: 61
 • Công nhận kết quả khóa "Thi công hộp đấu nối cáp ngầm, đầu cáp ngầm" - Công ty cổ phần Chiếu Sáng Công Cộng TP. HCM - Ngày: June 22, 2017, 9:46 am - Lượt xem: 73
 • Công nhận kết quả khóa "Thi công đường dây trung hạ thế và trạm biến áp" - Công ty cổ phần Chiếu Sáng Công Cộng TP. HCM - Ngày: June 22, 2017, 9:41 am - Lượt xem: 50
 • Công nhận kết quả khóa "Bồi dưỡng và thi giữ bậc, nâng bậc" các Đơn vị thuộc Tổng CT ĐL miền Nam - Ngày: June 21, 2017, 6:48 am - Lượt xem: 1106
 • Công nhận kết quả khóa "Bồi dưỡng và thi giữ bậc, nâng bậc" năm 2017 - Đợt 1 của Tổng CT ĐL TP.HCM - Ngày: June 20, 2017, 9:40 am - Lượt xem: 649
 • Công nhận kết quả khóa "Huấn luyện An toàn và Thi công Hệ thống Lưới điện Hạ thế" - CT CP Điện nước An Giang - Ngày: June 14, 2017, 9:42 am - Lượt xem: 101
 • Công nhận kết quả khóa "Huấn luyện An toàn lao động - vệ sinh lao động" - CT Thủy Điện Trị An - Ngày: June 14, 2017, 9:38 am - Lượt xem: 68
 • Công nhân kết quả khóa "Đào tạo đấu nối cáp ngầm 22kv" - Lớp 1 - Tổng CT ĐL TP.HCM - Ngày: June 14, 2017, 9:29 am - Lượt xem: 106
 • Công nhận kết quả khóa "Bồi dưỡng và thi giữ bậc, nâng bậc"- Tổng CT ĐL miền Nam - Ngày: June 14, 2017, 9:12 am - Lượt xem: 747
 • Công nhận kết quả khóa “Huấn luyện ATLD - VSLĐ” - CT CP TB PM - Ngày: June 9, 2017, 9:16 am - Lượt xem: 50
 • Công nhận kết quả khóa “Huấn luyện ATLD - VSLĐ” - PC Tân Bình - Ngày: June 8, 2017, 7:46 am - Lượt xem: 62
 • Công nhận kết quả khóa “Bồi dưỡng và thi giữ bậc, nâng bậc” - SPC - Ngày: May 23, 2017, 7:58 am - Lượt xem: 1322
 • Kế hoạch triển khai đào tạo các lớp cáp ngầm 2017 - Ngày: February 22, 2017, 2:55 am - Lượt xem: 509
 • Thông báo mở lớp Kỹ thuật đấu nối và lắ đặt đầu cáp, hộp nối cáp ngầm trung thế (tháng 3/2017) - Ngày: February 20, 2017, 1:28 am - Lượt xem: 352
 • Kế hoạch chiêu sinh các lớp đào tạo chuyên đề năm 2017 - Ngày: February 10, 2017, 4:19 am - Lượt xem: 591
 • Tiến Độ Đào Tạo Các Lớp Chuyên Đề Thuộc Lĩnh Vực Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình - Ngày: November 21, 2016, 7:46 am - Lượt xem: 474
 • Thông báo mở lớp Kỹ thuật đấu nối và lắ đặt đầu cáp, hộp nối cáp ngầm trung thế (tháng 11) - Ngày: November 14, 2016, 6:59 am - Lượt xem: 414
 • Thông báo mở lớp Kỹ thuật đấu nối và lắ đặt đầu cáp, hộp nối cáp ngầm trung thế - Ngày: October 7, 2016, 2:03 am - Lượt xem: 523
 • Lễ Khai Giảng lớp Quản Trị Doanh Nghiệp cấp 3 - EVN - Ngày: October 4, 2016, 7:33 am - Lượt xem: 389
 • Lễ Khai Giảng lớp Quản Trị Doanh Nghiệp cấp 4 - Genco 1 & 2 - Ngày: October 4, 2016, 7:32 am - Lượt xem: 269
 • Lễ Khai Giảng lớp Quản Trị Doanh Nghiệp cấp 2 - EVN - Ngày: October 4, 2016, 7:31 am - Lượt xem: 250
 • Lễ khai giảng lớp Quản trị doanh nghiệp quản lý cấp 4 lớp 9 chương trình 2 - Ngày: June 13, 2016, 8:14 am - Lượt xem: 551
 • Lễ bế giảng lớp Quản trị doanh nghiệp, quản lý cấp 4 - SPCHCMC - Ngày: June 6, 2016, 8:38 am - Lượt xem: 617
 • Lễ khai giảng lớp Quản trị doanh nghiệp - Ngày: April 7, 2016, 8:45 am - Lượt xem: 604
 • Lễ khai giảng lớp Quản trị doanh nghiệp - Ngày: April 7, 2016, 8:44 am - Lượt xem: 492
 • Lễ bế giảng lớp Quản trị doanh nghiệp cho cán bộ quản lý cấp 4 - Ngày: April 7, 2016, 8:42 am - Lượt xem: 488
 • Kế hoạch triển khai đào tạo các lớp Cáp ngầm - Ngày: March 22, 2016, 8:35 am - Lượt xem: 764


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 28th of July 2017 - Lượt truy cập: