Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: Wed-May-2013 - Lượt xem: 4909 - 0 MB

Giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý, thực hiện kế hoạch đào tạo, giảng dạy, học tập các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực Hệ thống điện. Thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ, quản lý chất lượng, cải tiến phương pháp dạy và học liên quan đến lĩnh vực Hệ thống điện.

Ngày: Sat-Feb-2013 - Lượt xem: 3537 - 0 MBLiên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Thursday, 19th of July 2018 - Lượt truy cập: