Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: April 19, 2021, 9:36 am - Lượt xem: 354 - 0.36 MB

Ngày: April 19, 2021, 9:35 am - Lượt xem: 240 - 0.37 MB

Ngày: March 30, 2021, 11:45 am - Lượt xem: 318 - 0.28 MB

Ngày: March 30, 2021, 11:43 am - Lượt xem: 206 - 0.79 MB

Ngày: March 30, 2021, 11:42 am - Lượt xem: 229 - 1.2 MB
 • Điểm thi VHHTĐ lần hai lớp 18CH-HL ngày thi 09/03/2021 - Ngày: March 12, 2021, 2:34 pm - Lượt xem: 429
 • Điểm thi VHHTĐ lớp 18CH-HL lần 1 ngày thi 29/01/2021 - Ngày: February 25, 2021, 9:45 am - Lượt xem: 277
 • Điểm thi BVRL lớp 19CH1A-B lần 1 - Ngày: February 25, 2021, 9:42 am - Lượt xem: 250
 • Điểm thi NMĐ lớp 19CH1A-B lần 1 - Ngày: February 25, 2021, 9:41 am - Lượt xem: 219
 • Điểm thi QLSC lớp 19CH1A-B lần 1 - Ngày: February 25, 2021, 9:39 am - Lượt xem: 190
 • Điểm thi NLTT lớp 18CH1A-D lần 1 - Ngày: February 25, 2021, 9:37 am - Lượt xem: 195
 • Điểm thi SCADA lớp 18CH1A-D lần 1 - Ngày: February 25, 2021, 9:36 am - Lượt xem: 202
 • Điểm thi VHTBA lớp 18CH1A-D lần 2 - Ngày: February 25, 2021, 9:35 am - Lượt xem: 121
 • Điểm thi VHTBA lớp 18CT1A lần 1 - Ngày: February 25, 2021, 9:33 am - Lượt xem: 100
 • Điểm thi LĐ lớp 18CH-HL lần 1 - Ngày: January 5, 2021, 10:06 am - Lượt xem: 291
 • Điểm thi VHTBA lớp 18CH1A-B lần 1 - Ngày: November 3, 2020, 2:30 pm - Lượt xem: 383
 • Điểm thi LĐ lớp 19CH1A-B lần 2 - Ngày: October 13, 2020, 11:28 am - Lượt xem: 317
 • Điểm thi BVRL lớp 18CH-HL lần hai ngày 23/09/2020 - Ngày: October 2, 2020, 2:41 pm - Lượt xem: 260
 • Điểm thi VHTBA lớp 17CH-HL lần hai ngày 21/09/2020 - Ngày: October 2, 2020, 2:39 pm - Lượt xem: 227
 • Điểm thi LĐ lớp 19CH1A-B lần 1 - Ngày: September 22, 2020, 2:39 pm - Lượt xem: 294
 • Điểm thi LĐ lớp 19TQ1A lần 1 - Ngày: September 22, 2020, 2:38 pm - Lượt xem: 201
 • Điểm thi NMĐ lớp 19TQ1A lần 1 - Ngày: September 22, 2020, 2:36 pm - Lượt xem: 158
 • Điểm thi QLSC lớp 19TQ1A lần 1 - Ngày: September 22, 2020, 2:35 pm - Lượt xem: 156
 • Điểm thi VHHTĐ lớp 18CH1A-D lần 1 - Ngày: September 22, 2020, 2:33 pm - Lượt xem: 257
 • Điểm thi ÔĐHTĐ lớp 18CH1A-D lần 1 - Ngày: September 22, 2020, 2:32 pm - Lượt xem: 207
 • Điểm thi QLSC lớp 18CH-HL lần 1 ngày 25/8/2020 - Ngày: September 9, 2020, 11:41 am - Lượt xem: 279
 • Điểm thi NMĐ lớp 18CH-HL lần 1 ngày 24/8/2020 - Ngày: September 9, 2020, 11:40 am - Lượt xem: 275
 • Điểm thi BVRL lớp 18CH-HL lần 1 ngày 20/8/2020 - Ngày: September 9, 2020, 11:39 am - Lượt xem: 258
 • Điểm thi VHTBA lớp 17CH-HL lần 1 - Ngày: August 27, 2020, 10:24 am - Lượt xem: 236
 • Điểm thi LĐ lớp 17CH-HL lần 1 - Ngày: August 27, 2020, 10:14 am - Lượt xem: 185
 • Điểm thi VHTBA lớp 18TQ-HL lần 1 - Ngày: June 23, 2020, 10:31 am - Lượt xem: 413
 • Điểm thi BVRL lớp 18TQ-HL lần 1 - Ngày: June 23, 2020, 10:28 am - Lượt xem: 334
 • Điểm thi QLSC lớp 19SQ1A lần 1 - Ngày: June 12, 2020, 2:50 pm - Lượt xem: 251
 • Điểm thi LĐ lớp 19SQ1A lần 1 - Ngày: June 12, 2020, 2:50 pm - Lượt xem: 257
 • Điểm thi QLSC lớp 18CH1A-D lần hai - Ngày: June 12, 2020, 2:49 pm - Lượt xem: 277
 • Điểm thi NMĐ lớp 18CH1A-D lần hai - Ngày: June 12, 2020, 2:48 pm - Lượt xem: 295
 • Điểm thi BVRL lớp 18CH1A-D lần hai - Ngày: June 12, 2020, 2:47 pm - Lượt xem: 346
 • Điểm thi BVRL lớp 18TQ1A lần hai - Ngày: June 12, 2020, 11:57 am - Lượt xem: 253
 • Điểm thi VHTBA lớp 18TQ1A lần hai - Ngày: June 12, 2020, 11:56 am - Lượt xem: 243
 • Điểm thi VHTBA lớp 18TQ1A lần 1 - Ngày: June 3, 2020, 9:09 am - Lượt xem: 284
 • Điểm thi BVRL lớp 18TQ1A lần 1 - Ngày: June 3, 2020, 9:08 am - Lượt xem: 290
 • Điểm thi VHHTĐ lớp 16TH-HL lần hai - Ngày: June 3, 2020, 9:06 am - Lượt xem: 151
 • Điểm thi VHTBA lớp 17CH-HL lần hai - Ngày: June 3, 2020, 9:04 am - Lượt xem: 167
 • Điểm thi NLTT lớp 17CH1A-D lần hai - Ngày: May 19, 2020, 4:18 pm - Lượt xem: 243
 • Điểm thi VHTBA lớp 17CT1A lần hai - Ngày: May 19, 2020, 4:17 pm - Lượt xem: 190
 • Điểm thi BVRL lớp 18CH1A-D lần 1 - Ngày: February 18, 2020, 9:43 am - Lượt xem: 556
 • Điểm thi QLSC lớp 18CH1A-D Lần 1 - Ngày: February 18, 2020, 9:42 am - Lượt xem: 314
 • Điểm thi NLTT lớp 17CH1A-D lần 1 - Ngày: February 12, 2020, 9:15 am - Lượt xem: 508
 • Điểm thi VHT lớp 17CE-HL lần 1 - Ngày: February 12, 2020, 9:13 am - Lượt xem: 343
 • Điểm thi VHT lớp 17CT1A lần 1 - Ngày: February 12, 2020, 9:12 am - Lượt xem: 287


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 30th of November 2021 - Lượt truy cập: