Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: June 26, 2017, 3:55 am - Lượt xem: 19 - 0 MB

Ngày: June 26, 2017, 3:53 am - Lượt xem: 96 - 0 MB

Ngày: June 22, 2017, 6:02 am - Lượt xem: 214 - 0 MB

Ngày: June 20, 2017, 6:34 am - Lượt xem: 473 - 0 MB

Ngày: June 16, 2017, 1:30 am - Lượt xem: 210 - 0 MB
 • Điểm thi máy điện 2 lớp 15TH-HL lần 1 - Ngày: June 16, 2017, 1:28 am - Lượt xem: 135
 • Điểm thi mạch điện 2 lớp 15CH-HL lần1 - Ngày: June 13, 2017, 3:16 am - Lượt xem: 267
 • Điểm quá trình TAKT lớp 15CH-HL - Ngày: June 12, 2017, 8:54 am - Lượt xem: 177
 • Điểm thi Đo lường điện lớp 15TH1A-D lần 1 - Ngày: June 12, 2017, 8:29 am - Lượt xem: 223
 • Điểm thi TAKT lớp 15CH-HL lần 1 - Ngày: June 9, 2017, 5:48 am - Lượt xem: 207
 • Điểm thi Đo lường điện lớp 15CH_HL lan1 - Ngày: June 9, 2017, 5:46 am - Lượt xem: 132
 • Điểm thi TAKT lớp 15CT1A lần 1 - Ngày: June 1, 2017, 7:25 am - Lượt xem: 99
 • Điểm thi KTCA lớp 15NQ1A-C lần 1 - Ngày: May 23, 2017, 3:08 am - Lượt xem: 217
 • Điểm thi máy điện 2 lớp 15CĐ1A,B lần 1 - Ngày: May 18, 2017, 3:46 pm - Lượt xem: 280
 • Điểm thi máy điện 2 lớp 15CE1A-E lần 1 - Ngày: May 18, 2017, 3:44 pm - Lượt xem: 459
 • Điểm quá trình mạch điện 2 lớp 15CH-HL lớp Cô Học - Ngày: May 15, 2017, 9:34 am - Lượt xem: 282
 • Điểm thi đo lường điện lớp 16TH2A lan1 - Ngày: May 9, 2017, 1:22 pm - Lượt xem: 58
 • Điểm thi máy điện lớp 16TH2A lan1 - Ngày: May 9, 2017, 1:20 pm - Lượt xem: 56
 • Diem thi KTCA lop 14CE-HL lan2 - Ngày: April 28, 2017, 5:24 am - Lượt xem: 148
 • Diem thi KTD lop 16NQ1A,B lan2 - Ngày: April 19, 2017, 2:55 am - Lượt xem: 71
 • Diem thi TAKT lop 15CH2A lan3 - Ngày: April 14, 2017, 7:16 am - Lượt xem: 80
 • Diem thi VLD lop 16NQ1A,B lan2 - Ngày: April 12, 2017, 9:06 am - Lượt xem: 116
 • Diem thi KTAT lop 16TN1A lan1 - Ngày: April 7, 2017, 6:05 am - Lượt xem: 81
 • Diem thi KTCA lop 14CE-HL lan1 - Ngày: April 7, 2017, 6:03 am - Lượt xem: 293
 • Diem thi KTD1 lop 16TH1A,B lan2 - Ngày: March 31, 2017, 8:23 am - Lượt xem: 205
 • Diem thi VLD lop 16TH1A,B lan2 - Ngày: March 28, 2017, 7:46 am - Lượt xem: 133
 • Diem thi ATD lop 14CE1A-H lan1 - Ngày: March 28, 2017, 7:44 am - Lượt xem: 768
 • Diem thi TAKT lop 15CH2A lan2 - Ngày: March 22, 2017, 12:54 am - Lượt xem: 108
 • Diem thi may dien 2 lop 15TH1A-C lan2 - Ngày: March 13, 2017, 2:57 am - Lượt xem: 192
 • Diem thi may dien 2 lop 15TH1D lan2 - Ngày: March 10, 2017, 8:25 am - Lượt xem: 114


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Thursday, 29th of June 2017 - Lượt truy cập: