Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn


Ngày: December 13, 2017, 3:28 pm - Lượt xem: 74 - 0 MB


Ngày: December 11, 2017, 9:34 am - Lượt xem: 178 - 0 MB


Ngày: December 8, 2017, 12:46 pm - Lượt xem: 193 - 0 MB


Ngày: December 8, 2017, 12:37 pm - Lượt xem: 77 - 0 MB


Ngày: December 8, 2017, 12:36 pm - Lượt xem: 146 - 0 MB
 • Điểm thi vật liệu điện lớp 16CE1A-D lần1 - Ngày: December 8, 2017, 12:31 pm - Lượt xem: 273
 • Điểm thi Khí cụ điện lớp 16TH-HL lần1 - Ngày: November 29, 2017, 6:04 am - Lượt xem: 61
 • Điểm thi KTAT lớp 16TH-HL lần1 - Ngày: November 29, 2017, 6:02 am - Lượt xem: 51
 • Điểm thi KTD2 lớp 16TH-HL lần1 - Ngày: November 29, 2017, 6:00 am - Lượt xem: 33
 • Điểm thi máy điện 1 lớp 16TH-HL lần1 - Ngày: November 29, 2017, 1:01 am - Lượt xem: 65
 • Điểm thi máy điện 2 lớp 15CH-HL lần2 - Ngày: November 27, 2017, 4:05 am - Lượt xem: 56
 • Điểm thi KTCA lớp 15TH-HL lần1 - Ngày: November 7, 2017, 12:49 am - Lượt xem: 144
 • Điểm thi KTCA lớp 15CE1A-E lần1 - Ngày: November 7, 2017, 12:48 am - Lượt xem: 361
 • Điểm thi máy điện 2 lớp 15TH-Hl lần1 - Ngày: November 6, 2017, 6:53 am - Lượt xem: 94
 • Điểm thi Đo lường điện lớp 15TH-HL lần1 - Ngày: November 6, 2017, 3:06 am - Lượt xem: 60
 • Điểm thi TAKT lớp 15CH2A-HL lần1 - Ngày: November 6, 2017, 3:04 am - Lượt xem: 36
 • Điểm thi máy điện 2 lớp 15CE-HL lần1 - Ngày: October 24, 2017, 2:15 pm - Lượt xem: 225
 • Điểm thi KTCA lớp 15NQ-HL lần1 - Ngày: October 19, 2017, 1:30 pm - Lượt xem: 129
 • Điểm thi KTCA lớp 16TH2A lần1 - Ngày: October 17, 2017, 2:02 pm - Lượt xem: 67
 • Điểm thi vật liệu điện lớp 17NQ-Tp lần2 - Ngày: October 17, 2017, 9:56 am - Lượt xem: 79
 • Điểm qu1 trình máy điện 2 lớp 15CE-HL - Ngày: October 16, 2017, 10:58 am - Lượt xem: 139
 • Điểm thi KTAT lớp 16NQ1A,B lần 2 - Ngày: September 28, 2017, 7:53 am - Lượt xem: 116
 • Điểm thi Đo lường điện lớp 16NQ1A,B lần2 - Ngày: September 26, 2017, 10:00 am - Lượt xem: 154
 • Điểm thi máy điện lớp 16NQ1A,B lần2 - Ngày: September 25, 2017, 8:00 am - Lượt xem: 139
 • Điểm thi vật liệu điện lớp 16NQ-HL lần1 - Ngày: September 20, 2017, 8:09 am - Lượt xem: 87
 • Điểm thi Kỹ Thuật Điện lớp 16NQ-HL lần1 - Ngày: September 12, 2017, 6:56 am - Lượt xem: 110
 • Điểm thi KTĐ lớp 17NQTP lần1 - Ngày: September 5, 2017, 12:58 pm - Lượt xem: 144
 • Điểm thi mạch điện 1 lớp 16CE1A-E lần2 - Ngày: August 31, 2017, 8:57 am - Lượt xem: 481
 • Điểm thi ATĐ lớp 14CE-HL lần1 - Ngày: August 31, 2017, 8:55 am - Lượt xem: 160
 • Điểm thi máy điện 1 lớp 16TH1A,B lần2 - Ngày: August 24, 2017, 9:51 am - Lượt xem: 147


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Thursday, 14th of December 2017 - Lượt truy cập: