thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn


Ngày: October 3, 2019, 9:19 am - Lượt xem: 69 - 0 MB


Ngày: October 3, 2019, 9:18 am - Lượt xem: 65 - 0 MB


Ngày: October 3, 2019, 9:16 am - Lượt xem: 36 - 0 MB


Ngày: September 26, 2019, 9:39 am - Lượt xem: 39 - 0 MB


Ngày: September 26, 2019, 9:38 am - Lượt xem: 29 - 0 MB
 • Điểm thi TAKT lớp 17CH-HL lần2 - Ngày: September 6, 2019, 10:30 am - Lượt xem: 120
 • Điểm thi mạch điện lớp 18CE-HL lần2 - Ngày: September 5, 2019, 9:13 am - Lượt xem: 97
 • Điểm thi máy điện lớp 18CD1A,B lần2 - Ngày: September 3, 2019, 10:01 am - Lượt xem: 89
 • Điểm thi máy điện lớp 18CT1A lần2 - Ngày: September 3, 2019, 10:00 am - Lượt xem: 50
 • Điểm thi KTAT lớp 18CH1A-D lần2 - Ngày: September 3, 2019, 9:59 am - Lượt xem: 81
 • Điểm thi đo lường điện lớp 18CD1A,B lần2 - Ngày: September 3, 2019, 9:57 am - Lượt xem: 47
 • Điểm thi KTCA lớp 17CH-HL lần2 - Ngày: September 3, 2019, 9:55 am - Lượt xem: 47
 • Điểm thi máy điện lớp 18CH1A-D lần2 - Ngày: September 3, 2019, 9:54 am - Lượt xem: 91
 • Đo lường điện lớp 18CH1A-D lần2 - Ngày: September 3, 2019, 9:52 am - Lượt xem: 43
 • Điểm thi KCĐ lớp 17CH-HL lần2 - Ngày: August 20, 2019, 2:57 pm - Lượt xem: 49
 • Điểm thi TAKT lớp 17CH-HL lần1 - Ngày: August 9, 2019, 3:26 pm - Lượt xem: 169
 • Điểm thi KTCA lớp 17CH-HL lần1 - Ngày: August 5, 2019, 2:27 pm - Lượt xem: 162
 • Điểm thi máy điện lớp 18CH1A-D lần1 - Ngày: July 24, 2019, 10:29 am - Lượt xem: 145
 • Điểm thi Đo lường điện lớp 18CH1A-D lần1 - Ngày: July 24, 2019, 10:27 am - Lượt xem: 78
 • Điểm thi KTCA lớp 18TQ1A lần1 - Ngày: July 24, 2019, 10:25 am - Lượt xem: 41
 • Điểm thi mạch điện lớp 18TQ-HL lần1 - Ngày: July 24, 2019, 10:23 am - Lượt xem: 57
 • Điểm thi KTAT lớp 18TQ-HL lần1 - Ngày: July 24, 2019, 10:21 am - Lượt xem: 45
 • Điểm quá trình TAKT lớp 17CH-HL - Ngày: July 17, 2019, 2:13 pm - Lượt xem: 236
 • Điểm thi máy điện lớp 18CT1A lần1 - Ngày: July 15, 2019, 10:58 am - Lượt xem: 107
 • Điểm thi máy điện lớp 18CD1A,B lần1 - Ngày: July 15, 2019, 10:56 am - Lượt xem: 130
 • Điểm thi đo lường điện lớp 18CD1A,B lần1 - Ngày: July 15, 2019, 10:54 am - Lượt xem: 115
 • Điểm thi KTAT lớp 18CE1A-D lần1 - Ngày: July 15, 2019, 10:53 am - Lượt xem: 75
 • Điểm thi đo lường điện lớp 18TQ-HL lần1 - Ngày: July 15, 2019, 10:51 am - Lượt xem: 62
 • Điểm thi mạch điện lớp 18CH-HL lần1 - Ngày: July 15, 2019, 10:48 am - Lượt xem: 155
 • Điểm thi khí cụ điện lớp 17CH-HL lần1 - Ngày: June 13, 2019, 10:57 am - Lượt xem: 118
 • Điểm quá trình môn mạch điện lớp 18CH-HL thầy Kim - Ngày: June 11, 2019, 3:25 pm - Lượt xem: 269
 • Điểm quá trình môn mạch điện lớp 18CH-HL thầy Uy - Ngày: June 10, 2019, 3:04 pm - Lượt xem: 258
 • Điểm thi ATD lop 16CE1A-D lần2 - Ngày: May 27, 2019, 7:42 am - Lượt xem: 86
 • Điểm thi KTAT lớp 17TQ-HL lần1 - Ngày: April 3, 2019, 9:51 am - Lượt xem: 114
 • Điểm thi máy điện lớp 18TQ1A lần2 - Ngày: March 22, 2019, 9:08 am - Lượt xem: 134
 • Điểm thi TAKT lớp 17CH6A-HL lần2 - Ngày: March 18, 2019, 10:24 am - Lượt xem: 172
 • Điểm thi KTAT lớp 18TQ1A lần2 - Ngày: March 18, 2019, 10:22 am - Lượt xem: 144
 • Điểm thi mạch điện lớp 18TQ1A lần2 - Ngày: March 15, 2019, 8:57 am - Lượt xem: 164
 • Điểm thi đo lường điện lớp 18TQ1A lần2 - Ngày: March 15, 2019, 8:55 am - Lượt xem: 131
 • Điểm thi mạch điện lớp 18 cao dẳng lần2 - Ngày: March 11, 2019, 9:20 am - Lượt xem: 260
 • Điểm thi TAKT lớp 17CT1A lần2 - Ngày: March 7, 2019, 9:14 am - Lượt xem: 114
 • Điểm thi mạch điện lớp 18TQ1A lần1 - Ngày: February 21, 2019, 7:57 am - Lượt xem: 145
 • Điểm thi TAKT lớp 17CHA-HL lần1 - Ngày: February 19, 2019, 2:24 pm - Lượt xem: 214
 • Điểm thi TAKT lớp 17CH1A-D lần2 - Ngày: February 19, 2019, 2:21 pm - Lượt xem: 260
 • Điểm thi ATD lớp 16CEA-D lần1 - Ngày: February 19, 2019, 2:17 pm - Lượt xem: 312
 • Điểm thi mạch điện lớp 18CH,CD,CT lần1 - Ngày: January 22, 2019, 3:10 pm - Lượt xem: 475
 • Điểm thi Đo lường điện lớp 18TQ1A lần1 - Ngày: January 21, 2019, 9:53 am - Lượt xem: 191
 • Điểm thi KTAT lớp 17CT1A lần1 - Ngày: January 21, 2019, 9:51 am - Lượt xem: 200
 • Điểm thi máy điện lớp 18TQ1A lần1 - Ngày: January 21, 2019, 9:50 am - Lượt xem: 206
 • Điểm thi KCĐ lớp 17CH1A-D lần2 - Ngày: January 21, 2019, 9:47 am - Lượt xem: 211


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 21st of October 2019 - Lượt truy cập: