Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: July 6, 2022, 6:23 am - Lượt xem: 19 - 0.4 MB

Ngày: June 28, 2022, 1:36 am - Lượt xem: 43 - 0.79 MB

Ngày: June 24, 2022, 4:19 am - Lượt xem: 17 - 0.24 MB

Ngày: June 24, 2022, 1:55 am - Lượt xem: 17 - 0.18 MB

Ngày: June 24, 2022, 1:55 am - Lượt xem: 19 - 0.19 MB
 • Danh sách thi Vẽ điện lớp học lại L1 - Ngày: June 24, 2022, 1:54 am - Lượt xem: 16
 • Danh sách thi DTCB L1 Lớp 19,20CD_HL - Ngày: June 24, 2022, 1:54 am - Lượt xem: 20
 • Danh sách thi môn Điện tử số 21CD, CT L1 - Ngày: June 23, 2022, 8:44 am - Lượt xem: 20
 • Danh sách thi môn Điện tử tương tự lớp 21CT1A L1 - Ngày: June 23, 2022, 8:44 am - Lượt xem: 26
 • Danh sách thi môn Vẽ kỹ thuật lớp 21CD1A - Ngày: June 23, 2022, 8:43 am - Lượt xem: 21
 • DANH SÁCH THI MÔN LTDKTD L1 LỚP 21CT1A - Ngày: June 21, 2022, 7:36 am - Lượt xem: 20
 • DANH SÁCH THI MÔN VẼ ĐIỆN LỚP CD_HL LẦN 1 15.4.21 - Ngày: April 12, 2021, 3:14 pm - Lượt xem: 122
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ LỚP CD_HL LẦN 1 14.4.21 - Ngày: April 12, 2021, 3:13 pm - Lượt xem: 151
 • DANH SÁCH THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN LỚP CD_HL LẦN 1 14.4.21 - Ngày: April 12, 2021, 3:10 pm - Lượt xem: 127
 • DANH SÁCH THI MÔN VI XỬ LÝ LỚP CD_HL LẦN 1 15.4.21 - Ngày: April 12, 2021, 3:09 pm - Lượt xem: 124
 • DANH SÁCH THI MÔN VẼ KỸ THUẬT LỚP CD_HL LẦN 1 -13.4.21 - Ngày: April 12, 2021, 3:09 pm - Lượt xem: 126
 • DANH SÁCH THI MÔN LTDKTD LỚP CD_HL LẦN 1 14.4.21 - Ngày: April 12, 2021, 3:09 pm - Lượt xem: 119
 • DANH SÁCH THI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN LỚP 19CD L2 - Ngày: March 22, 2021, 9:15 am - Lượt xem: 137
 • DANH SÁCH THI MÔN TDH QUÁ TRÌNH CN LỚP 19CT L2 - Ngày: March 22, 2021, 9:15 am - Lượt xem: 145
 • DANH SÁCH THI MÔN LTDKTD LỚP 19CB L2 - Ngày: March 22, 2021, 9:14 am - Lượt xem: 137
 • DANH SÁCH THI MÔN THỦY LỰC KHÍ NÉN LỚP 19CD L2 - Ngày: March 22, 2021, 9:14 am - Lượt xem: 134
 • DANH SÁCH THI MÔN VI XỬ LÝ LỚP 19CD L2 - Ngày: March 22, 2021, 9:13 am - Lượt xem: 138
 • DANH SÁCH THI MÔN LTDKTD LỚP 19CD L2 - Ngày: March 22, 2021, 9:13 am - Lượt xem: 118
 • DANH SÁCH THI MÔN VẼ KỸ THUẬT LỚP 20CH1A, B L2 - Ngày: March 12, 2021, 3:02 pm - Lượt xem: 201
 • DANH SÁCH THI MÔN THIẾT BỊ ĐIỆN LỚP 20CD1A, B L2 - Ngày: March 12, 2021, 3:01 pm - Lượt xem: 124
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN K20 L2 - Ngày: March 12, 2021, 2:58 pm - Lượt xem: 131
 • DANH SÁCH THI MÔN VẼ ĐIỆN LỚP CD_HL LẦN 2 - Ngày: March 8, 2021, 5:16 pm - Lượt xem: 148
 • DANH SÁCH THI MÔN VI XỬ LÝ - LỚP 19CĐ - L1 - Ngày: January 25, 2021, 10:55 am - Lượt xem: 147
 • DANH SÁCH THI MÔN VẼ ĐIỆN LỚP CD_HL _L1 - Ngày: January 23, 2021, 1:25 pm - Lượt xem: 152
 • DANH SÁCH THI MÔN DK LTPLC LỚP CD_HL_L1 (1) - Ngày: January 22, 2021, 4:01 pm - Lượt xem: 153
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ LỚP CD_HL_L2 - Ngày: January 22, 2021, 4:00 pm - Lượt xem: 147
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN LỚP 19CB_L1 - Ngày: January 22, 2021, 4:00 pm - Lượt xem: 159
 • DANH SÁCH THI MÔN LTDKTD LỚP CD_HL_L1 - Ngày: January 22, 2021, 3:59 pm - Lượt xem: 137
 • DANH SÁCH THI MÔN KỸ THUẬT NHIỆT LỚP 19CB _L1 - Ngày: January 20, 2021, 11:32 am - Lượt xem: 131
 • DANH SÁCH THI MÔN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LỚP 19CB_L1 - Ngày: January 20, 2021, 11:31 am - Lượt xem: 158
 • DANH SÁCH THI MÔN VẼ KỸ THUẬT LỚP 20TQ1A_L1 - Ngày: January 20, 2021, 11:31 am - Lượt xem: 157
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT LỚP 19CT - L1 - Ngày: January 18, 2021, 5:07 pm - Lượt xem: 135
 • DANH SÁCH THI MÔN VI XỬ LÝ LỚP 19CT - L1 - Ngày: January 18, 2021, 5:07 pm - Lượt xem: 158
 • DANH SÁCH THI MÔN VẼ ĐIỆN LỚP 19CB - L1 - Ngày: January 18, 2021, 5:06 pm - Lượt xem: 147
 • DANH SÁCH THI MÔN TB&HTTD LỚP 19CT - L1 - Ngày: January 18, 2021, 5:06 pm - Lượt xem: 141
 • DANH SÁCH THI MÔN LTDKTD LỚP 19CB - L1 - Ngày: January 18, 2021, 5:05 pm - Lượt xem: 177
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN LỚP 19CD - L1 - Ngày: January 18, 2021, 5:05 pm - Lượt xem: 201
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT LỚP 19CD - L1 - Ngày: January 18, 2021, 5:04 pm - Lượt xem: 154
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT LỚP 19CB - L1 - Ngày: January 18, 2021, 5:04 pm - Lượt xem: 202
 • DANH SÁCH THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN LỚP 19CB - L1 - Ngày: January 18, 2021, 5:03 pm - Lượt xem: 139
 • DANH SÁCH THI MÔN MẠNG TTCN LỚP 18CD-l1 - Ngày: January 14, 2021, 9:31 am - Lượt xem: 149
 • DANH SÁCH THI MÔN THIẾT BỊ ĐIỆN LỚP 20CD1A, B-l1 - Ngày: January 14, 2021, 9:30 am - Lượt xem: 169
 • DANH SÁCH THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN LỚP 19CB-L1 - Ngày: January 14, 2021, 9:30 am - Lượt xem: 181
 • DANH SÁCH THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN LỚP 19CD1A-L1 - Ngày: January 14, 2021, 9:29 am - Lượt xem: 169
 • DANH SÁCH THI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN LỚP 19CD,CB-L1 - Ngày: January 14, 2021, 9:29 am - Lượt xem: 202


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 9th of August 2022 - Lượt truy cập: