Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: April 12, 2021, 3:14 pm - Lượt xem: 50 - 0.25 MB

Ngày: April 12, 2021, 3:13 pm - Lượt xem: 63 - 0.21 MB

Ngày: April 12, 2021, 3:10 pm - Lượt xem: 51 - 0.23 MB

Ngày: April 12, 2021, 3:09 pm - Lượt xem: 52 - 0.22 MB

Ngày: April 12, 2021, 3:09 pm - Lượt xem: 45 - 0.33 MB
 • DANH SÁCH THI MÔN LTDKTD LỚP CD_HL LẦN 1 14.4.21 - Ngày: April 12, 2021, 3:09 pm - Lượt xem: 45
 • DANH SÁCH THI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN LỚP 19CD L2 - Ngày: March 22, 2021, 9:15 am - Lượt xem: 64
 • DANH SÁCH THI MÔN TDH QUÁ TRÌNH CN LỚP 19CT L2 - Ngày: March 22, 2021, 9:15 am - Lượt xem: 72
 • DANH SÁCH THI MÔN LTDKTD LỚP 19CB L2 - Ngày: March 22, 2021, 9:14 am - Lượt xem: 63
 • DANH SÁCH THI MÔN THỦY LỰC KHÍ NÉN LỚP 19CD L2 - Ngày: March 22, 2021, 9:14 am - Lượt xem: 51
 • DANH SÁCH THI MÔN VI XỬ LÝ LỚP 19CD L2 - Ngày: March 22, 2021, 9:13 am - Lượt xem: 55
 • DANH SÁCH THI MÔN LTDKTD LỚP 19CD L2 - Ngày: March 22, 2021, 9:13 am - Lượt xem: 48
 • DANH SÁCH THI MÔN VẼ KỸ THUẬT LỚP 20CH1A, B L2 - Ngày: March 12, 2021, 3:02 pm - Lượt xem: 87
 • DANH SÁCH THI MÔN THIẾT BỊ ĐIỆN LỚP 20CD1A, B L2 - Ngày: March 12, 2021, 3:01 pm - Lượt xem: 52
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN K20 L2 - Ngày: March 12, 2021, 2:58 pm - Lượt xem: 62
 • DANH SÁCH THI MÔN VẼ ĐIỆN LỚP CD_HL LẦN 2 - Ngày: March 8, 2021, 5:16 pm - Lượt xem: 71
 • DANH SÁCH THI MÔN VI XỬ LÝ - LỚP 19CĐ - L1 - Ngày: January 25, 2021, 10:55 am - Lượt xem: 70
 • DANH SÁCH THI MÔN VẼ ĐIỆN LỚP CD_HL _L1 - Ngày: January 23, 2021, 1:25 pm - Lượt xem: 80
 • DANH SÁCH THI MÔN DK LTPLC LỚP CD_HL_L1 (1) - Ngày: January 22, 2021, 4:01 pm - Lượt xem: 72
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ LỚP CD_HL_L2 - Ngày: January 22, 2021, 4:00 pm - Lượt xem: 68
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN LỚP 19CB_L1 - Ngày: January 22, 2021, 4:00 pm - Lượt xem: 81
 • DANH SÁCH THI MÔN LTDKTD LỚP CD_HL_L1 - Ngày: January 22, 2021, 3:59 pm - Lượt xem: 65
 • DANH SÁCH THI MÔN KỸ THUẬT NHIỆT LỚP 19CB _L1 - Ngày: January 20, 2021, 11:32 am - Lượt xem: 61
 • DANH SÁCH THI MÔN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LỚP 19CB_L1 - Ngày: January 20, 2021, 11:31 am - Lượt xem: 68
 • DANH SÁCH THI MÔN VẼ KỸ THUẬT LỚP 20TQ1A_L1 - Ngày: January 20, 2021, 11:31 am - Lượt xem: 83
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT LỚP 19CT - L1 - Ngày: January 18, 2021, 5:07 pm - Lượt xem: 63
 • DANH SÁCH THI MÔN VI XỬ LÝ LỚP 19CT - L1 - Ngày: January 18, 2021, 5:07 pm - Lượt xem: 82
 • DANH SÁCH THI MÔN VẼ ĐIỆN LỚP 19CB - L1 - Ngày: January 18, 2021, 5:06 pm - Lượt xem: 63
 • DANH SÁCH THI MÔN TB&HTTD LỚP 19CT - L1 - Ngày: January 18, 2021, 5:06 pm - Lượt xem: 66
 • DANH SÁCH THI MÔN LTDKTD LỚP 19CB - L1 - Ngày: January 18, 2021, 5:05 pm - Lượt xem: 93
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN LỚP 19CD - L1 - Ngày: January 18, 2021, 5:05 pm - Lượt xem: 109
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT LỚP 19CD - L1 - Ngày: January 18, 2021, 5:04 pm - Lượt xem: 70
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT LỚP 19CB - L1 - Ngày: January 18, 2021, 5:04 pm - Lượt xem: 106
 • DANH SÁCH THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN LỚP 19CB - L1 - Ngày: January 18, 2021, 5:03 pm - Lượt xem: 66
 • DANH SÁCH THI MÔN MẠNG TTCN LỚP 18CD-l1 - Ngày: January 14, 2021, 9:31 am - Lượt xem: 74
 • DANH SÁCH THI MÔN THIẾT BỊ ĐIỆN LỚP 20CD1A, B-l1 - Ngày: January 14, 2021, 9:30 am - Lượt xem: 88
 • DANH SÁCH THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN LỚP 19CB-L1 - Ngày: January 14, 2021, 9:30 am - Lượt xem: 99
 • DANH SÁCH THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN LỚP 19CD1A-L1 - Ngày: January 14, 2021, 9:29 am - Lượt xem: 96
 • DANH SÁCH THI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN LỚP 19CD,CB-L1 - Ngày: January 14, 2021, 9:29 am - Lượt xem: 120
 • DANH SÁCH THI MÔN LTDKTD LỚP 19CB-L1 - Ngày: January 14, 2021, 9:28 am - Lượt xem: 102
 • DANH SÁCH THI MÔN VẼ KỸ THUẬT - LỚP 20CH1A,B - L1 - Ngày: January 8, 2021, 9:09 am - Lượt xem: 105
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN - LỚP 20CĐ1A,B-L1 - Ngày: January 4, 2021, 7:46 pm - Lượt xem: 95
 • DANH SÁCH THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN - LỚP 19TQ1A-L1 - Ngày: November 19, 2020, 2:19 pm - Lượt xem: 118
 • DANH SÁCH THI MÔN TB& HTTĐ - LỚP 18CĐ -L1 - Ngày: October 26, 2020, 5:37 pm - Lượt xem: 87
 • DANH SÁCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LỚP 18CĐ1A,B - Ngày: October 23, 2020, 5:01 pm - Lượt xem: 115
 • DANH SÁCH THỰC TẬP LỚP 18CT1A - Ngày: October 23, 2020, 5:00 pm - Lượt xem: 119
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG 18CĐ1A,B-L1 - Ngày: October 22, 2020, 3:23 pm - Lượt xem: 85
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN- LỚP 18CT1A -L1 - Ngày: October 19, 2020, 4:52 pm - Lượt xem: 116
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT- LỚP CĐ_HL-L2 - Ngày: September 18, 2020, 3:34 pm - Lượt xem: 96
 • DANH SÁCH THI MÔN VI XỬ LÝ- LỚP CĐ_HL-L2 - Ngày: September 18, 2020, 3:33 pm - Lượt xem: 85


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 26th of October 2021 - Lượt truy cập: