thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: May 21, 2020, 12:04 pm - Lượt xem: 7 - 0.17 MB

Ngày: May 21, 2020, 12:03 pm - Lượt xem: 10 - 0.16 MB

Ngày: May 21, 2020, 12:01 pm - Lượt xem: 7 - 0.18 MB

Ngày: May 21, 2020, 12:00 pm - Lượt xem: 7 - 0.16 MB

Ngày: May 21, 2020, 11:58 am - Lượt xem: 8 - 0.16 MB
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT- LỚP 18CĐ,CT-L2 - Ngày: May 21, 2020, 11:58 am - Lượt xem: 8
 • DANH SÁCH HI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN- LỚP 18CĐ1A,B-L2 - Ngày: May 21, 2020, 11:53 am - Lượt xem: 7
 • DANH SÁCH THI LẠI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CĐHL-L2 - Ngày: May 19, 2020, 12:02 pm - Lượt xem: 13
 • DANH SÁCH THI LẠI MÔN CBĐL & TSL trong CN- LỚP 17CT1A-L2 - Ngày: May 14, 2020, 9:43 am - Lượt xem: 15
 • LỊCH THI LẠI LỚP 17CT1A- L2 - Ngày: May 11, 2020, 9:54 am - Lượt xem: 12
 • DANH SÁCH THI MÔN KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG- LỚP 17CHHL - L1 - Ngày: January 2, 2020, 4:21 pm - Lượt xem: 41
 • DANH SÁCH THI MÔN VẼ KỸ THUẬT- LỚP 17CHHL - L1 - Ngày: January 2, 2020, 4:20 pm - Lượt xem: 38
 • DANH SÁCH THI MÔN MẠNG TTCN- LỚP 17CĐ1A,B - L1 - Ngày: January 2, 2020, 4:15 pm - Lượt xem: 44
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN- LỚP 19CĐ, CT, CB - L1 - Ngày: January 2, 2020, 4:09 pm - Lượt xem: 45
 • DANH SÁCH THI MÔN CƠ ỨNG DỤNG-LỚP 19CD1A-L1 - Ngày: December 27, 2019, 10:11 am - Lượt xem: 45
 • DANH SÁCH THI MÔN CẢM BIẾN, ĐO LƯỜNG & TRUYỀN SỐ LIỆU-LỚP 17CT1A-L1 - Ngày: December 27, 2019, 10:08 am - Lượt xem: 43
 • DANH SÁCH THI MÔN TĐHQTCCN-LỚP 18CT1A-L1 - Ngày: December 27, 2019, 10:06 am - Lượt xem: 43
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐTCS-LỚP 18CT1A-L1 - Ngày: December 27, 2019, 10:05 am - Lượt xem: 44
 • DANH SÁCH THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 17CHHL-L1 - Ngày: December 26, 2019, 11:50 am - Lượt xem: 45
 • DANH SÁCH THI MÔN THỦY LỰC KHÍ NÉN- LỚP 18CĐ1A,B-L1 - Ngày: December 23, 2019, 9:53 am - Lượt xem: 49
 • DANH SÁCH THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 19TQ1A-L1 - Ngày: December 19, 2019, 10:12 am - Lượt xem: 49
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC-LỚP 18CT1A-L1 - Ngày: December 19, 2019, 10:10 am - Lượt xem: 46
 • DANH SÁCH THI MÔN VI XỬ LÝ-LỚP 18CT1A-L1 - Ngày: December 19, 2019, 10:08 am - Lượt xem: 42
 • DANH SÁCH THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 19CH,CĐ- L1 - Ngày: December 19, 2019, 10:05 am - Lượt xem: 64
 • DANH SÁCH THI MÔN VI XỬ LÝ -LỚP 18CĐ1A,B-L1 - Ngày: December 18, 2019, 4:17 pm - Lượt xem: 42
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT-LỚP 18CĐ1A,B-L1 - Ngày: December 17, 2019, 2:46 pm - Lượt xem: 43
 • DANH SÁCH THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 18CĐ1A,B-L1 - Ngày: December 10, 2019, 10:21 am - Lượt xem: 50
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN -LỚP 18CĐ1A,B - L1 - Ngày: December 5, 2019, 3:29 pm - Lượt xem: 53
 • DANH SÁCH THI LẦN 1 - 17CT1A - CCĐ - Ngày: August 21, 2019, 5:17 pm - Lượt xem: 109
 • DANH SÁCH THI LẠI LẦN 2 - 18CT - 03 MÔN - Ngày: August 21, 2019, 5:16 pm - Lượt xem: 117
 • DANH SÁCH THI LẠI LẦN 2 - VKT - 18CH HL - Ngày: August 21, 2019, 5:16 pm - Lượt xem: 93
 • DANH SÁCH THI LẠI LẦN 2 - 17CT - NLTT - Ngày: August 21, 2019, 5:15 pm - Lượt xem: 104
 • DANH SÁCH THI LẠI LẦN 2 - LTĐKTĐ 16CH HL - Ngày: August 21, 2019, 5:14 pm - Lượt xem: 72
 • DANH SÁCH HV THI LẠI MÔN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN - LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: May 13, 2019, 8:42 am - Lượt xem: 125
 • DANH SÁCH HV THI LẠI MÔN MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP - LỚP 16CT1A-L2 - Ngày: May 13, 2019, 8:40 am - Lượt xem: 107
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ IV KHÓA CĐ 2017 - LỚP 17CĐ, 17CH - Ngày: May 9, 2019, 1:09 pm - Lượt xem: 136
 • CV HƯỚNG DẪN HỌC BỔ SUNG KIẾM THỨC, PHỤ ĐẠO, PHÚC KHẢO BÀI THI - Ngày: April 8, 2019, 1:00 pm - Lượt xem: 156
 • DANH SÁCH THI MÔN TĐH QUÁ TRÌNH CÁC CÔNG NGHỆ- LỚP 17CT1A-L2 - Ngày: March 18, 2019, 2:31 pm - Lượt xem: 150
 • DANH SÁCH THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 17TQ1A-L2 - Ngày: March 18, 2019, 2:30 pm - Lượt xem: 143
 • DANH SÁCH THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 18TQ1A- LẦN 2 - Ngày: March 8, 2019, 10:08 am - Lượt xem: 148
 • DANH SÁCH THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 18TQ_ĐỢT 2- LẦN 2 - Ngày: March 8, 2019, 10:08 am - Lượt xem: 139
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ ỨNG DỤNG-LỚP 18CĐ ĐỢT 2- LẦN 2 - Ngày: March 1, 2019, 3:16 pm - Lượt xem: 178
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ ỨNG DỤNG-LỚP 18CĐ1A,B- LẦN 2 - Ngày: March 1, 2019, 3:15 pm - Lượt xem: 160
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 18CĐ, CT- LẦN 2 - Ngày: March 1, 2019, 3:15 pm - Lượt xem: 142
 • DANH SÁCH HV DỰ THI MÔN VI XỬ LÝ- LỚP 17CT1A LẦN 2 - Ngày: February 22, 2019, 10:14 am - Lượt xem: 149
 • DANH SÁCH HV DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT- LỚP 18CH,CĐ ĐỢT 2 LẦN 2 - Ngày: February 22, 2019, 10:13 am - Lượt xem: 163
 • DANH SÁCH HV DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT- LỚP 18CH, CĐ LẦN 2 - Ngày: February 22, 2019, 10:13 am - Lượt xem: 148
 • DANH SÁCH HV DỰ THI MÔN THIẾT BỊ & HTTĐ- LỚP 17CT1A LẦN 2 - Ngày: February 22, 2019, 10:12 am - Lượt xem: 142
 • DANH SÁCH HV DỰ THI MÔN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC- LỚP 17CT1A LẦN 2 - Ngày: February 22, 2019, 10:12 am - Lượt xem: 140
 • DANH SÁCH HV DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT- LỚP 17CT1A LẦN 2 - Ngày: February 22, 2019, 9:35 am - Lượt xem: 147


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 7th of June 2020 - Lượt truy cập: