Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: June 22, 2018, 1:27 am - Lượt xem: 2 - 0.44 MB

Ngày: June 22, 2018, 1:27 am - Lượt xem: 7 - 0.44 MB

Ngày: June 15, 2018, 1:04 am - Lượt xem: 14 - 0.14 MB

Ngày: June 15, 2018, 1:04 am - Lượt xem: 12 - 0.14 MB
 • THÔNG BÁO THI LẠI MÔN THỰC TẬP MÁY ĐIỆN-LỚP 15CĐHL - Ngày: June 11, 2018, 6:13 am - Lượt xem: 14
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VI MẠCH SỐ-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 8, 2018, 1:18 am - Lượt xem: 13
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17TQ_HL-L1 - Ngày: June 8, 2018, 1:17 am - Lượt xem: 13
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ ĐIỆN-LỚP 15CĐ1A,B-L2 (2) - Ngày: June 8, 2018, 1:17 am - Lượt xem: 19
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 16CT1A-L2 - Ngày: June 8, 2018, 1:17 am - Lượt xem: 13
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG-LỚP 15CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 8, 2018, 1:16 am - Lượt xem: 16
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KỸ THUẬT AN TOÀN VỆ SINH CÔNG NGHIỆP-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 8, 2018, 1:15 am - Lượt xem: 15
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KỸ NĂNG MỀM-LỚP 15CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 8, 2018, 1:15 am - Lượt xem: 16
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 8, 2018, 1:15 am - Lượt xem: 10
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 8, 2018, 1:14 am - Lượt xem: 8
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 15CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 8, 2018, 1:14 am - Lượt xem: 10
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT-LỚP 16CT1A-L2 - Ngày: June 8, 2018, 1:13 am - Lượt xem: 10
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 8, 2018, 1:13 am - Lượt xem: 8
 • THÔNG BÁO THI LẠI MÔN THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ-LỚP 16CT1A - Ngày: June 7, 2018, 2:45 am - Lượt xem: 9
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ-LỚP 17CT1A-L1 - Ngày: May 31, 2018, 7:41 am - Lượt xem: 21
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP-LỚP 16NQHL-L2 - Ngày: May 31, 2018, 7:40 am - Lượt xem: 21
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CEHL2-L2 - Ngày: May 31, 2018, 7:40 am - Lượt xem: 11
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 16THHL2-L2 - Ngày: May 31, 2018, 7:39 am - Lượt xem: 11
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP KHỐI SƠ CẤP 2017- 17SN1A - Ngày: May 31, 2018, 7:28 am - Lượt xem: 9
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VI XỬ LÝ-LỚP 15CĐ_HL-L1 - Ngày: May 24, 2018, 1:39 pm - Lượt xem: 20
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN THỦY LỰC KHÍ NÉN-LỚP 15CĐ_HL-L1 - Ngày: May 24, 2018, 1:39 pm - Lượt xem: 15
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG -LỚP 15CĐ_HL-L1 - Ngày: May 24, 2018, 1:38 pm - Lượt xem: 15
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN-LỚP 15CĐ_HL-L1 - Ngày: May 24, 2018, 1:38 pm - Lượt xem: 15
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 17CĐ1A,B-L1 - Ngày: May 24, 2018, 1:38 pm - Lượt xem: 19
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CĐ_HL-L1 - Ngày: May 24, 2018, 1:26 pm - Lượt xem: 13


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 24th of June 2018 - Lượt truy cập: