thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: January 18, 2019, 11:17 am - Lượt xem: 21 - 0.38 MB

Ngày: January 18, 2019, 11:16 am - Lượt xem: 21 - 0.39 MB

Ngày: January 11, 2019, 9:17 am - Lượt xem: 27 - 0.14 MB

Ngày: January 11, 2019, 9:16 am - Lượt xem: 38 - 0.15 MB
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN THỦY LỰC & KHÍ NÉN-LỚP 17CĐ1A,B-L2 - Ngày: January 11, 2019, 9:16 am - Lượt xem: 26
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN-LỚP 17CĐ1A,B-L2 - Ngày: January 11, 2019, 9:06 am - Lượt xem: 23
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN ĐO LƯỜNG & CẢM BIẾN-LỚP 17CĐ1A,B-L2 - Ngày: January 11, 2019, 9:06 am - Lượt xem: 27
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT-LỚP 17CĐ1A,B-L2 - Ngày: January 11, 2019, 9:05 am - Lượt xem: 25
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 17CĐ1A,B-L2 - Ngày: January 11, 2019, 8:56 am - Lượt xem: 21
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 18TQ1A-L1 - Ngày: January 3, 2019, 4:19 pm - Lượt xem: 41
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 18CĐ1A,8 - 18CH1A_D - L1 - Ngày: January 3, 2019, 4:19 pm - Lượt xem: 78
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN TRANG BỊ ĐIỆN-LỚP 15CTHL-L1 - Ngày: January 3, 2019, 4:18 pm - Lượt xem: 32
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PLC-LỚP 16THHL-L1 - Ngày: January 3, 2019, 4:18 pm - Lượt xem: 38
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN-LỚP 16NQHL-L1 - Ngày: January 3, 2019, 4:18 pm - Lượt xem: 26
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT-LỚP 15CTHL-L1 - Ngày: January 3, 2019, 4:17 pm - Lượt xem: 29
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP-LỚP 16NQHL-L1 - Ngày: January 3, 2019, 4:17 pm - Lượt xem: 27
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 15CTHL-L1 - Ngày: January 3, 2019, 4:16 pm - Lượt xem: 27
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT - LỚP 18CĐ ĐỢT 2-L1 - Ngày: December 27, 2018, 9:22 am - Lượt xem: 50
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH CÁC CÔNG NGHỆ- LỚP 17CT1A-L1 - Ngày: December 27, 2018, 9:22 am - Lượt xem: 54
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN THIẾT BỊ & HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG - LỚP 17CT1A-L1 - Ngày: December 27, 2018, 9:21 am - Lượt xem: 40
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT - LỚP 17CT1A-L1 - Ngày: December 27, 2018, 9:21 am - Lượt xem: 41
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN - LỚP 18CĐA,B-18CT1A - L1 - Ngày: December 27, 2018, 9:20 am - Lượt xem: 54
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT - LỚP 18CĐ1A,B-L1 - Ngày: December 27, 2018, 9:20 am - Lượt xem: 44
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN- LỚP 18CD,CT ĐỢT 2 -L1 - Ngày: December 25, 2018, 8:23 am - Lượt xem: 37
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VI XỬ LÝ -LỚP 16CĐ1A,B - L2 - Ngày: December 21, 2018, 3:13 pm - Lượt xem: 28
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH CÁC CÔNG NGHỆ-LỚP 16CT1A - L2 - Ngày: December 21, 2018, 3:13 pm - Lượt xem: 43
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN TTHIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG-LỚP 16CT1A - L2 - Ngày: December 21, 2018, 3:12 pm - Lượt xem: 31
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN TRANG BỊ ĐIỆN-LỚP 16CT1A - L2 - Ngày: December 21, 2018, 3:12 pm - Lượt xem: 41
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN THỦY LỰC & KHÍ NÉN -LỚP 16CĐ1A,B - L2 - Ngày: December 21, 2018, 3:11 pm - Lượt xem: 34
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 16CĐ1A,B - L2 - Ngày: December 21, 2018, 3:11 pm - Lượt xem: 33
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐO LƯỜNG & CẢM BIẾN-LỚP 16CĐ1A,B - L2 - Ngày: December 21, 2018, 3:11 pm - Lượt xem: 41
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC-LỚP 17C1A - L1 - Ngày: December 21, 2018, 3:10 pm - Lượt xem: 32
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC-LỚP 16CT1A - L2 - Ngày: December 21, 2018, 3:10 pm - Lượt xem: 35
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 16CĐ1A,B - L2 - Ngày: December 21, 2018, 3:10 pm - Lượt xem: 35
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 18CĐ ĐỢT 2 - L1 - Ngày: December 21, 2018, 3:09 pm - Lượt xem: 32
 • THÔNG BÁO THI LẠI MÔN THỰC TẬP MÁY ĐIỆN-LỚP 16CĐ1A,B - Ngày: December 21, 2018, 10:35 am - Lượt xem: 36
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP ÔN THI HỌC KỲ I KHÓA 2018 - Ngày: December 18, 2018, 2:00 pm - Lượt xem: 42
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA 2016 - Ngày: December 17, 2018, 4:16 pm - Lượt xem: 42
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 17CHHL-L1 - Ngày: December 13, 2018, 9:45 am - Lượt xem: 34
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG - LỚP 16CE1A_D -L2 - Ngày: November 28, 2018, 3:32 pm - Lượt xem: 60
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN THỦY LỰC & KHÍ NÉN - LỚP 17CĐ1A,B - L1 - Ngày: November 22, 2018, 8:57 am - Lượt xem: 52
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN - LỚP 16CE_HL - L2 - Ngày: November 22, 2018, 8:57 am - Lượt xem: 68
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VI XỬ LÝ-LỚP 17CĐ1A,B-L1 - Ngày: November 21, 2018, 10:33 am - Lượt xem: 52
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 17CĐ1A,B-L1 - Ngày: November 7, 2018, 1:46 pm - Lượt xem: 63
 • DANH SÁCH HỌC VIỆN DỰ THI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN-LỚP 17CĐ1A,B-L1 - Ngày: November 7, 2018, 1:45 pm - Lượt xem: 54
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17NQTP_HL-L2 - Ngày: October 31, 2018, 9:12 am - Lượt xem: 60
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN TRANG BỊ ĐIỆN-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: October 26, 2018, 8:15 am - Lượt xem: 67
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN THỦY LỰC & KHÍ NÉN-LỚP 16CĐ1A,B-L1 - Ngày: October 26, 2018, 8:15 am - Lượt xem: 63
 • DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI MÔN THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: October 26, 2018, 8:14 am - Lượt xem: 68


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 18th of February 2019 - Lượt truy cập: