thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: November 19, 2020, 2:19 pm - Lượt xem: 5 - 0.39 MB

Ngày: October 26, 2020, 5:37 pm - Lượt xem: 10 - 0.16 MB

Ngày: October 23, 2020, 5:01 pm - Lượt xem: 46 - 0.09 MB

Ngày: October 23, 2020, 5:00 pm - Lượt xem: 11 - 0.03 MB

Ngày: October 22, 2020, 3:23 pm - Lượt xem: 13 - 0.16 MB
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN- LỚP 18CT1A -L1 - Ngày: October 19, 2020, 4:52 pm - Lượt xem: 17
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT- LỚP CĐ_HL-L2 - Ngày: September 18, 2020, 3:34 pm - Lượt xem: 30
 • DANH SÁCH THI MÔN VI XỬ LÝ- LỚP CĐ_HL-L2 - Ngày: September 18, 2020, 3:33 pm - Lượt xem: 20
 • DANH SÁCH THI MÔN TB&HTTĐ- LỚP CĐ_HL-L2 - Ngày: September 18, 2020, 3:31 pm - Lượt xem: 18
 • DANH SÁCH THI MÔN TĐHQTCN- LỚP CĐ_HL-L2 - Ngày: September 18, 2020, 3:30 pm - Lượt xem: 18
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐKLTPLC- LỚP CĐ_HL-L2 - Ngày: September 18, 2020, 3:29 pm - Lượt xem: 23
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN ĐIỀU KHIỂN LTPLC - LỚP 18CD1A,B-L1 - Ngày: August 24, 2020, 2:28 pm - Lượt xem: 26
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN VẼ ĐIỆN - LỚP 19TQ1A-L1 - Ngày: August 24, 2020, 2:26 pm - Lượt xem: 20
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN LTĐKTĐ - LỚP 18CĐ1A,B -L1 - Ngày: August 21, 2020, 4:22 pm - Lượt xem: 32
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN KỸ NĂNG MỀM - LỚP 18CD1A,B -L1 - Ngày: August 18, 2020, 4:56 pm - Lượt xem: 38
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN KỸ THUẬT NHIỆT - LỚP 18CD1A,B -L1 - Ngày: August 18, 2020, 4:53 pm - Lượt xem: 30
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN MẠNG TT CN - LỚP 18CT1A -L1 - Ngày: August 18, 2020, 4:51 pm - Lượt xem: 22
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ - LỚP 19CD1A -L1 - Ngày: August 14, 2020, 3:52 pm - Lượt xem: 28
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ - LỚP 19CT1A -L1 - Ngày: August 14, 2020, 3:51 pm - Lượt xem: 27
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN SCADA - LỚP 18CT1A -L1 - Ngày: August 14, 2020, 3:46 pm - Lượt xem: 31
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN KTAT VSCN - LỚP 18 CD1A,B -L1 - Ngày: August 14, 2020, 11:48 am - Lượt xem: 51
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN VẼ KỸ THUẬT - LỚP 19CB1A -L1 - Ngày: August 14, 2020, 11:47 am - Lượt xem: 28
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN - LỚP 19CH1A,B -L1 - Ngày: August 14, 2020, 11:47 am - Lượt xem: 23
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN CƠ ỨNG DỤNG - LỚP 19CB1A-L1 - Ngày: August 13, 2020, 5:14 pm - Lượt xem: 21
 • THÔNG TIN TUYỂN DỤNG công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác tòa nhà VNPT – PMC - Ngày: August 12, 2020, 4:17 pm - Lượt xem: 42
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO - LỚP 18CT, CĐ - L1 - Ngày: August 11, 2020, 3:31 pm - Lượt xem: 56
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ - LỚP 19CT1A - L1 - Ngày: August 11, 2020, 3:29 pm - Lượt xem: 23
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN LTĐKTĐ - LỚP 19CT1A - L1 - Ngày: August 11, 2020, 3:28 pm - Lượt xem: 23
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN - LỚP 18CĐ,CT - L1 - Ngày: August 7, 2020, 2:35 pm - Lượt xem: 85
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN TRANG BỊ ĐIỆN - LỚP 18CT1A - L1 - Ngày: August 7, 2020, 2:34 pm - Lượt xem: 49
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN VẼ ĐIỆN - LỚP 18CD1A,B - L1 - Ngày: August 7, 2020, 2:33 pm - Lượt xem: 57
 • DANH SÁCH DỰ THI MÔN VẼ ĐIỆN - LỚP 18CH1A_D - L1 - Ngày: August 7, 2020, 2:33 pm - Lượt xem: 45
 • DANH SÁCH THI MÔN THỦY LỰC & KHÍ NÉN - LỚP 18CĐ_HL-L1 - Ngày: August 3, 2020, 2:34 pm - Lượt xem: 26
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT - LỚP 18CĐ_HL-L1 - Ngày: August 3, 2020, 2:33 pm - Lượt xem: 27
 • DANH SÁCH THI MÔN VI XỬ LÝ - LỚP 18CĐ_HL-L1 - Ngày: August 3, 2020, 2:32 pm - Lượt xem: 27
 • DANH SÁCH THI MÔN THIẾT BỊ & HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG - LỚP 18CĐ_HL-L1 - Ngày: August 3, 2020, 2:31 pm - Lượt xem: 25
 • DANH SÁCH THI MÔN VẼ KỸ THUẬT - LỚP 19TC_HL-L1 - Ngày: August 3, 2020, 2:30 pm - Lượt xem: 35
 • DANH SÁCH THI MÔN VẼ KỸ THUẬT - LỚP 19CD_HL-L1 - Ngày: August 3, 2020, 2:29 pm - Lượt xem: 31
 • DANH SÁCH THI MÔN CƠ KỸ THUẬT - LỚP 19CD_HL-L1 - Ngày: August 3, 2020, 2:28 pm - Lượt xem: 24
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN - LỚP 18CĐ_HL-L1 - Ngày: July 31, 2020, 5:27 pm - Lượt xem: 28
 • DANH SÁCH THI MÔN TĐHQTCN -LỚP 18CD_HL- L1 - Ngày: July 31, 2020, 5:26 pm - Lượt xem: 25
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐKLT PLC -LỚP 18CD_HL- L1 - Ngày: July 31, 2020, 5:26 pm - Lượt xem: 47
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN- LỚP 19CĐ,CT,CB-L2 - Ngày: May 21, 2020, 12:04 pm - Lượt xem: 39
 • DANH SÁCH THI MÔN VẼ KỸ THUẬT- LỚP 19CĐ1A-L2 - Ngày: May 21, 2020, 12:03 pm - Lượt xem: 61
 • DANH SÁCH THI MÔN THỦY LỰC&KHÍ NÉN- LỚP 18CĐ1A,B-L2 - Ngày: May 21, 2020, 12:01 pm - Lượt xem: 40
 • DANH SÁCH THI MÔN VI XỬ LÝ- LỚP 18CĐ1A,B-L2 - Ngày: May 21, 2020, 12:00 pm - Lượt xem: 39
 • DANH SÁCH THI MÔN VẼ KỸ THUẬT- LỚP 19TQ-L2 - Ngày: May 21, 2020, 11:58 am - Lượt xem: 41
 • DANH SÁCH THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT- LỚP 18CĐ,CT-L2 - Ngày: May 21, 2020, 11:58 am - Lượt xem: 38
 • DANH SÁCH HI MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN- LỚP 18CĐ1A,B-L2 - Ngày: May 21, 2020, 11:53 am - Lượt xem: 37
 • DANH SÁCH THI LẠI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CĐHL-L2 - Ngày: May 19, 2020, 12:02 pm - Lượt xem: 45


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 24th of November 2020 - Lượt truy cập: