thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: September 16, 2020, 11:02 am - Lượt xem: 33 - 1.28 MB

Ngày: September 16, 2020, 11:01 am - Lượt xem: 75 - 1.26 MB

Ngày: September 16, 2020, 11:01 am - Lượt xem: 16 - 0.47 MB

Ngày: September 16, 2020, 11:00 am - Lượt xem: 16 - 0.43 MB

Ngày: September 16, 2020, 11:00 am - Lượt xem: 25 - 0.23 MB
 • ĐIỂM THI MÔN SCADA TRONG HTĐ - LỚP 18CT1A- L1 - Ngày: September 16, 2020, 11:00 am - Lượt xem: 40
 • ĐIỂM THI MÔN MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP - LỚP 18CT1A- L1 - Ngày: September 16, 2020, 10:59 am - Lượt xem: 29
 • ĐIỂM THI MÔN KỸ THUẬT NHIỆT - LỚP 18CD1A,B- L1 - Ngày: September 16, 2020, 10:59 am - Lượt xem: 65
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ ĐIỆN- LỚP 18CH1A_D-L1 - Ngày: September 7, 2020, 5:13 pm - Lượt xem: 142
 • ĐIỂM THI MÔN KTAT&VSCN- LỚP 18CĐ1A,B-L1 - Ngày: September 7, 2020, 5:10 pm - Lượt xem: 74
 • ĐIỂM THI MÔN KỸ NĂNG MỀM- LỚP 18CĐ1A,B-L1 - Ngày: September 7, 2020, 4:59 pm - Lượt xem: 58
 • ĐIỂM THI MÔN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO- LỚP 18CĐ, CT-L1 - Ngày: September 7, 2020, 4:53 pm - Lượt xem: 110
 • ĐIỂM THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG- LỚP 18CĐ1A,B-L1 - Ngày: September 7, 2020, 4:48 pm - Lượt xem: 84
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỀU KHIỂN LT PLC - LỚP 18CĐ1A,B-L1 - Ngày: September 7, 2020, 4:45 pm - Lượt xem: 87
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ ĐIỆN- LỚP 18CĐT1A,B-L1 - Ngày: September 7, 2020, 4:42 pm - Lượt xem: 51
 • ĐIỂM THI MÔN LTĐKTĐ- LỚP 19CBT1A-L1 - Ngày: September 7, 2020, 4:40 pm - Lượt xem: 21
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ ỨNG DỤNG- LỚP 19CB1A-L1 - Ngày: September 7, 2020, 4:38 pm - Lượt xem: 16
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ- LỚP 19CT1A-L1 - Ngày: September 7, 2020, 4:35 pm - Lượt xem: 15
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT- LỚP 19CB1A-L1 - Ngày: September 7, 2020, 4:33 pm - Lượt xem: 10
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT- LỚP TC_HL - L1 - Ngày: September 4, 2020, 5:32 pm - Lượt xem: 28
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT- LỚP CĐ_HL - L1 - Ngày: September 4, 2020, 5:31 pm - Lượt xem: 54
 • ĐIỂM THI MÔN TĐHQTCCN- LỚP CĐ_HL - L1 - Ngày: September 4, 2020, 5:30 pm - Lượt xem: 20
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ KỸ THUẬT- LỚP CĐ_HL - L1 - Ngày: September 4, 2020, 5:29 pm - Lượt xem: 30
 • ĐIỂM THI MÔN TB&HTTĐ- LỚP CĐ_HL - L1 - Ngày: September 4, 2020, 5:28 pm - Lượt xem: 26
 • ĐIỂM THI MÔN THỦY LỰC & KHÍ NÉN - LỚP CĐ_HL - L1 - Ngày: September 4, 2020, 5:27 pm - Lượt xem: 16
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN- LỚP 19CH1A,B - Ngày: August 24, 2020, 3:52 pm - Lượt xem: 57
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH KỸ THUẬT NHIỆT- LỚP 18CD1A,B - Ngày: August 24, 2020, 3:48 pm - Lượt xem: 52
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH KTATVSCN- LỚP 18CD1A,B - Ngày: August 24, 2020, 3:46 pm - Lượt xem: 32
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN LT ĐKTĐ - LỚP 19CT1A - Ngày: August 24, 2020, 3:44 pm - Lượt xem: 26
 • ĐIỂM MÔN TTĐCN - LỚP 19TQ1A - Ngày: August 24, 2020, 3:42 pm - Lượt xem: 20
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP - LỚP 18CT1A - Ngày: August 24, 2020, 3:36 pm - Lượt xem: 26
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN CƠ ỨNG DỤNG - LỚP 19CB1A - Ngày: August 24, 2020, 3:34 pm - Lượt xem: 10
 • ĐIỂM THI MÔN TRANG BỊ ĐIỆN - LỚP 18CT1A-L1 - Ngày: August 24, 2020, 3:32 pm - Lượt xem: 31
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC - LỚP 18CĐ_HL-L1 - Ngày: August 24, 2020, 3:31 pm - Lượt xem: 49
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT - LỚP 18CĐ_HL-L1 - Ngày: August 24, 2020, 3:30 pm - Lượt xem: 24
 • ĐIỂM THI MÔN VI XỬ LÝ - LỚP 18CĐ_HL-L1 - Ngày: August 24, 2020, 3:29 pm - Lượt xem: 15
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN - LỚP 18CĐ_HL-L1 - Ngày: August 24, 2020, 3:27 pm - Lượt xem: 25
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN KỸ NĂNG MỀM - LỚP 18CD1A,B - Ngày: August 24, 2020, 3:25 pm - Lượt xem: 13
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO - LỚP 18CD1A,B - Ngày: August 24, 2020, 3:19 pm - Lượt xem: 39
 • ĐIỂM MÔN TTĐTCB - LỚP 19CB1A - Ngày: August 24, 2020, 3:15 pm - Lượt xem: 23
 • ĐIỂM MÔN TTĐCN - LỚP 18CĐ1A,B - Ngày: August 24, 2020, 3:13 pm - Lượt xem: 25
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN SCADA - LỚP 18CT1A - Ngày: August 13, 2020, 11:49 am - Lượt xem: 62
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN - LỚP 19CH1B - Ngày: August 13, 2020, 11:47 am - Lượt xem: 20
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN - LỚP 18CD_HL - Ngày: August 13, 2020, 11:45 am - Lượt xem: 27
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN MẠNG TTCN - LỚP 18CT1A - Ngày: August 13, 2020, 11:45 am - Lượt xem: 28
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH VI XỬ LÝ - LỚP 18CD_HL - Ngày: August 13, 2020, 11:43 am - Lượt xem: 24
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN CƠ ỨNG DỤNG - LỚP 19CB1A - Ngày: August 13, 2020, 10:19 am - Lượt xem: 24
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐIỆN TỬ SỐ - LỚP 19CT1A - Ngày: August 13, 2020, 10:19 am - Lượt xem: 21
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN KỸ THUẬT NHIỆT - LỚP 18CĐ1A,B - Ngày: August 13, 2020, 10:18 am - Lượt xem: 93
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐIỆN TỬ SỐ - LỚP 19CĐ1A - Ngày: August 13, 2020, 10:17 am - Lượt xem: 22


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Thursday, 24th of September 2020 - Lượt truy cập: