Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: December 14, 2017, 3:41 pm - Lượt xem: 5 - 0.36 MB

Ngày: December 14, 2017, 3:38 pm - Lượt xem: 3 - 0.27 MB

Ngày: December 12, 2017, 3:41 pm - Lượt xem: 21 - 0.24 MB

Ngày: December 11, 2017, 10:11 am - Lượt xem: 35 - 0.15 MB

Ngày: December 11, 2017, 10:10 am - Lượt xem: 15 - 0.13 MB
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP PLC-LỚP 15CD1A,B-L2 - Ngày: December 11, 2017, 10:10 am - Lượt xem: 19
 • ĐIỂM MÔN VẬN HÀNH & ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN-LỚP 15CT1A - Ngày: December 7, 2017, 3:07 pm - Lượt xem: 22
 • ĐIỂM MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ-LỚP 15THHL - Ngày: December 6, 2017, 12:48 pm - Lượt xem: 17
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: December 6, 2017, 12:47 pm - Lượt xem: 28
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN -LỚP 16CD1A,B-L1 - Ngày: December 6, 2017, 12:46 pm - Lượt xem: 79
 • ĐIỂM THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 15CD1A,B-L2 - Ngày: December 1, 2017, 2:55 am - Lượt xem: 52
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT -LỚP 16THHL-L1 - Ngày: December 1, 2017, 2:55 am - Lượt xem: 37
 • ĐIỂM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CĐ1A,B-L2 - Ngày: November 29, 2017, 5:52 am - Lượt xem: 98
 • ĐIỂM MÔN MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP-LỚP 15CT1A - Ngày: November 29, 2017, 5:52 am - Lượt xem: 24
 • ĐIỂM THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 15CE1A_E-L1 - Ngày: November 28, 2017, 7:52 am - Lượt xem: 239
 • ĐIỂM THI MÔN THIẾT BỊ VÀ KHÍ CỤ ĐIỆN-LỚP 16CT1A-L1 - Ngày: November 28, 2017, 7:51 am - Lượt xem: 35
 • ĐIỂM THI MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ PLC-LỚP 15THHL-L1 - Ngày: November 28, 2017, 7:50 am - Lượt xem: 24
 • ĐIỂM THI MÔN VI XỬ LÝ -LỚP 15CĐ1A,B-L2 - Ngày: November 28, 2017, 7:49 am - Lượt xem: 27
 • ĐIỂM MÔN THIẾT BỊ VÀ KHÍ CỤ ĐIỆN-LỚP 16CT1A - Ngày: November 28, 2017, 7:48 am - Lượt xem: 36
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP NGUỘI-LỚP 16TH1A,B - Ngày: November 28, 2017, 7:47 am - Lượt xem: 27
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN-LỚP 16CD1A,B - Ngày: November 22, 2017, 5:44 am - Lượt xem: 56
 • ĐIỂM THI MÔN TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH CÁC CÔNG NGHỆ-LỚP 15CT1A-L2 - Ngày: November 22, 2017, 5:43 am - Lượt xem: 28
 • ĐIỂM MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 15CE1A_E - Ngày: November 22, 2017, 2:41 am - Lượt xem: 298
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC-LỚP 15CT1A-L2 - Ngày: November 21, 2017, 7:06 am - Lượt xem: 23
 • ĐIỂM MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CE1A_D - Ngày: November 17, 2017, 6:13 am - Lượt xem: 112
 • ĐIỂM MÔN ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 16CT1A - Ngày: November 17, 2017, 6:10 am - Lượt xem: 54
 • ĐIỂM MÔN THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CT1A - Ngày: November 17, 2017, 6:09 am - Lượt xem: 51
 • ĐIỂM MÔN VI MẠCH TƯƠNG TỰ-LỚP 16CĐ1A,B - Ngày: November 17, 2017, 6:09 am - Lượt xem: 59
 • ĐIỂM THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 15CD1A,B-L1 - Ngày: November 16, 2017, 8:11 am - Lượt xem: 52
 • ĐIỂM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN- LỚP 15CE_HL - L2 - Ngày: November 16, 2017, 6:37 am - Lượt xem: 83


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Thursday, 14th of December 2017 - Lượt truy cập: