Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: June 27, 2017, 8:07 am - Lượt xem: 7 - 0.11 MB

Ngày: June 27, 2017, 8:04 am - Lượt xem: 48 - 0.86 MB

Ngày: June 27, 2017, 1:03 am - Lượt xem: 33 - 2.17 MB

Ngày: June 26, 2017, 4:28 am - Lượt xem: 42 - 0.54 MB

Ngày: June 23, 2017, 6:29 am - Lượt xem: 29 - 0.22 MB
 • ĐIỂM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN- 15CE1A_E - L2 - Ngày: June 22, 2017, 5:44 am - Lượt xem: 125
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ KỸ THUẬT_LỚP 16TH1A,B - Ngày: June 19, 2017, 5:58 am - Lượt xem: 74
 • 15CĐ1A,B- ĐIỂM THI KHÍ CỤ ĐIỆN_L1 - Ngày: June 6, 2017, 8:21 am - Lượt xem: 102
 • 15CD1A- ĐIỂM ATVS &ATLĐ - Ngày: June 5, 2017, 3:46 am - Lượt xem: 68
 • 15CD1B- ĐIỂM ATVS &ATLĐ - Ngày: June 5, 2017, 3:44 am - Lượt xem: 74
 • 15CĐ1A,B- ĐIỂM THI KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP_L1 - Ngày: June 5, 2017, 3:41 am - Lượt xem: 168
 • 15CT1A- ĐIỂM THI TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN- L1 - Ngày: June 5, 2017, 3:38 am - Lượt xem: 30
 • 17NQ_TP- ĐIỂM THI VẼ KỸ THUẬT-L1 - Ngày: June 5, 2017, 3:35 am - Lượt xem: 191
 • 15TH1_HL -ĐIỂM THỰC TẬP ĐCN_HK3 - Ngày: June 2, 2017, 2:33 am - Lượt xem: 97
 • 15CE1- ĐIỂM PHÚC KHẢO MÔN CUNG CẤP ĐIỆN_ THI L1 - Ngày: May 30, 2017, 6:10 am - Lượt xem: 80
 • ĐHVLVH_PHIẾU ĐIỂM THỰC TẬP NGUỘI - Ngày: May 30, 2017, 6:05 am - Lượt xem: 34
 • 16TN1A-ĐIỂM THI TUABIN-L2 - Ngày: May 29, 2017, 8:52 am - Lượt xem: 39
 • THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC - Ngày: May 29, 2017, 6:00 am - Lượt xem: 75
 • 15CĐ1A,B- ĐIỂM THI ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT_L1 - Ngày: May 29, 2017, 3:56 am - Lượt xem: 75
 • 16TN1A-ĐIỂM THI XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ CHẤT THẢI-L1 - Ngày: May 29, 2017, 3:47 am - Lượt xem: 34
 • 17NQ_TP-ĐIỂM QUÁ TRÌNH VẼ KỸ THUẬT - Ngày: May 29, 2017, 1:20 am - Lượt xem: 126
 • 16TN1A-Điểm thi LÒ HƠI- L2 - Ngày: May 26, 2017, 6:17 am - Lượt xem: 33
 • 16TN1A-Điểm thi TĐH NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN-L2 - Ngày: May 26, 2017, 6:14 am - Lượt xem: 41
 • 16TN1A-Điểm thi THỦY LỰC HỌC-L2 - Ngày: May 26, 2017, 6:12 am - Lượt xem: 36
 • 16TN1A-Điểm thi XLN &LSH-L2 - Ngày: May 26, 2017, 6:09 am - Lượt xem: 27
 • 14CĐ1A- ĐIỂM THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - Ngày: May 24, 2017, 6:02 am - Lượt xem: 98
 • 14CĐ1B_ĐIỂM THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - Ngày: May 24, 2017, 5:59 am - Lượt xem: 47
 • 16SH1B-ĐIỂM THI PLC-L2 - Ngày: May 23, 2017, 4:25 am - Lượt xem: 38
 • 16SH1B-KỸ THUẬT AN TOÀN-L2 - Ngày: May 18, 2017, 11:29 am - Lượt xem: 47
 • 14CE1A,K- KỸ NĂNG MỀM-L2 - Ngày: May 18, 2017, 11:27 am - Lượt xem: 48


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Thursday, 29th of June 2017 - Lượt truy cập: