Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: June 22, 2018, 6:00 am - Lượt xem: 11 - 0.25 MB

Ngày: June 22, 2018, 6:00 am - Lượt xem: 4 - 0.16 MB

Ngày: June 22, 2018, 5:59 am - Lượt xem: 20 - 0.2 MB

Ngày: June 22, 2018, 5:59 am - Lượt xem: 8 - 0.17 MB

Ngày: June 20, 2018, 3:40 am - Lượt xem: 24 - 0.16 MB
 • ĐIỂM THI MÔN THỦY LỰC & KHÍ NÉN-LỚP 15CĐ_HL-L2 - Ngày: June 20, 2018, 3:40 am - Lượt xem: 10
 • ĐIỂM THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 16CT1A-L2 - Ngày: June 20, 2018, 3:40 am - Lượt xem: 19
 • ĐIỂM THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 15CĐ_HL-L2 - Ngày: June 20, 2018, 3:39 am - Lượt xem: 12
 • ĐIỂM THI MÔN KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG-LỚP 15CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 20, 2018, 3:39 am - Lượt xem: 13
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT-LỚP 16CT1A-L2 - Ngày: June 20, 2018, 3:38 am - Lượt xem: 11
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP-LỚP 16NQ_HL-L1 - Ngày: June 20, 2018, 3:38 am - Lượt xem: 10
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 16CEHL-L2 - Ngày: June 20, 2018, 3:38 am - Lượt xem: 5
 • ĐIỂM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CĐHL-L2 - Ngày: June 20, 2018, 3:37 am - Lượt xem: 8
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ KỸ THUẬT-LỚP 16THHL-L2 - Ngày: June 20, 2018, 3:37 am - Lượt xem: 6
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN VẼ ĐIỆN-LỚP 17TQ1A - Ngày: June 19, 2018, 1:41 am - Lượt xem: 20
 • ĐIỂM KIỂM TRA LẠI MÔN THỰC TẬP MÁY ĐIỆN-LỚP 15CĐ_HL - Ngày: June 18, 2018, 6:13 am - Lượt xem: 28
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN -LỚP 17CH1A_D-L1 - Ngày: June 14, 2018, 3:20 am - Lượt xem: 103
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ-LỚP 17CT1A-L1 - Ngày: June 14, 2018, 3:19 am - Lượt xem: 20
 • ĐIỂM THI AN TOÀN VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: June 14, 2018, 3:19 am - Lượt xem: 21
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN KHÍ CỤ ĐIỆN-LỚP 17TQ1A - Ngày: June 13, 2018, 6:12 am - Lượt xem: 27
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP-LỚP 16NQHL - Ngày: June 13, 2018, 6:12 am - Lượt xem: 17
 • ĐIỂM THI LẠI MÔN THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ-LỚP 16CT1A - Ngày: June 13, 2018, 6:11 am - Lượt xem: 19
 • ĐIỂM THI MÔN CUNG CẤP ĐIỆN-LỚP 15CĐHL-L1 - Ngày: June 11, 2018, 6:06 am - Lượt xem: 76
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 17CĐ1A,B-L1 - Ngày: June 7, 2018, 4:07 am - Lượt xem: 97
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP MÁY ĐIỆN-LỚP 15CĐ_HL - Ngày: June 7, 2018, 2:49 am - Lượt xem: 62
 • ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 17CT1A - Ngày: June 6, 2018, 6:24 am - Lượt xem: 40
 • ĐIỂM THI MÔN ĐO LƯỜNG & CẢM BIẾN -LỚP 15CĐ_HL-L1 - Ngày: June 6, 2018, 6:24 am - Lượt xem: 33
 • ĐIỂM MÔN THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 17CT1A - Ngày: June 5, 2018, 6:08 am - Lượt xem: 27
 • ĐIỂM MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN -LỚP 17CĐ1A,B - Ngày: June 5, 2018, 6:08 am - Lượt xem: 61
 • ĐIỂM THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 15CĐ_HL-L1 - Ngày: June 5, 2018, 2:18 am - Lượt xem: 35


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 23rd of June 2018 - Lượt truy cập: