Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: February 2, 2018, 8:13 am - Lượt xem: 40 - 0.21 MB

Ngày: February 2, 2018, 7:45 am - Lượt xem: 22 - 0.26 MB

Ngày: February 2, 2018, 7:45 am - Lượt xem: 40 - 0.27 MB

Ngày: February 2, 2018, 7:44 am - Lượt xem: 42 - 0.26 MB

Ngày: February 2, 2018, 7:43 am - Lượt xem: 31 - 1.38 MB
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP-LỚP 16NQ1A,B-L1 - Ngày: February 2, 2018, 7:42 am - Lượt xem: 60
 • ĐIỂM THI MÔN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN-LỚP 15CĐ1A,B-L1 - Ngày: February 2, 2018, 7:41 am - Lượt xem: 57
 • ĐIỂM THI MÔN VI MẠCH TƯƠNG TỰ-LỚP 16CĐ1A,B-L2 - Ngày: February 2, 2018, 7:41 am - Lượt xem: 23
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ ỨNG DỤNG -LỚP 16CHHL-L2 - Ngày: January 31, 2018, 8:32 am - Lượt xem: 100
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CH1A_D-L1 - Ngày: January 31, 2018, 8:32 am - Lượt xem: 217
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CĐ1A,B-L1 - Ngày: January 31, 2018, 8:31 am - Lượt xem: 45
 • ĐIỂM THI MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17TQ1A-L1 - Ngày: January 24, 2018, 1:35 pm - Lượt xem: 110
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 17CĐ1A,B-L1 - Ngày: January 24, 2018, 1:34 pm - Lượt xem: 90
 • ĐIỂM THI MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 17CT1A-L1 - Ngày: January 24, 2018, 1:32 pm - Lượt xem: 75
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ-LỚP 16CT1A-L2 - Ngày: January 24, 2018, 1:22 pm - Lượt xem: 40
 • ĐIỂM THI LẠI MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN-LỚP 16CE1A_D - Ngày: January 22, 2018, 11:20 am - Lượt xem: 53
 • ĐIỂM THI MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 17CT1A-L1 - Ngày: January 10, 2018, 3:38 pm - Lượt xem: 105
 • ĐIỂM MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP-LỚP 16NQ1A,B - Ngày: January 10, 2018, 3:37 pm - Lượt xem: 103
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ ỨNG DỤNG-LỚP 16CHHL-L1 - Ngày: January 10, 2018, 3:36 pm - Lượt xem: 192
 • ĐIỂM THI MÔN CƠ ỨNG DỤNG-LỚP 17CD1A,B-L1 - Ngày: January 10, 2018, 3:36 pm - Lượt xem: 143
 • ĐIỂM MÔN TT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH-LỚP 15CD1A,B - Ngày: January 9, 2018, 10:03 am - Lượt xem: 127
 • ĐIỂM MÔN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN-LỚP 15CD1A,B - Ngày: January 9, 2018, 10:02 am - Lượt xem: 123
 • ĐIỂM MÔN TT ĐIỆN CƠ BẢN-LỚP 16TH6A - Ngày: January 8, 2018, 10:12 am - Lượt xem: 42
 • ĐIỂM MÔN LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG-LỚP 17CT1A - Ngày: January 8, 2018, 9:15 am - Lượt xem: 88
 • ĐIỂM THI MÔN KỸ THUẬT NHIỆT-LỚP 16CĐ1A,B-L1 - Ngày: January 4, 2018, 2:31 pm - Lượt xem: 85
 • ĐIỂM MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 17CĐ1A,B - Ngày: January 4, 2018, 10:10 am - Lượt xem: 156
 • ĐIỂM THI MÔN VI MẠCH TƯƠNG TỰ-LỚP 16CĐ1A,B-L1 - Ngày: December 28, 2017, 12:54 pm - Lượt xem: 117
 • ĐIỂM MÔN VẼ KỸ THUẬT-LỚP 17CD1A,B - Ngày: December 28, 2017, 12:50 pm - Lượt xem: 138
 • ĐIỂM MÔN ĐIỆN TỬ CƠ BẢN-LỚP 17CT1A - Ngày: December 28, 2017, 12:45 pm - Lượt xem: 98
 • ĐIỂM MÔN CƠ ỨNG DỤNG-LỚP 17CD1A,B - Ngày: December 28, 2017, 12:43 pm - Lượt xem: 119


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 25th of February 2018 - Lượt truy cập: