thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: August 15, 2019, 3:22 pm - Lượt xem: 35 - 0.04 MB

Ngày: August 15, 2019, 3:21 pm - Lượt xem: 26 - 0.02 MB

Ngày: August 15, 2019, 3:21 pm - Lượt xem: 32 - 0.07 MB

Ngày: August 12, 2019, 11:35 am - Lượt xem: 35 - 0.02 MB

Ngày: July 3, 2019, 9:31 am - Lượt xem: 43 - 0.02 MB
 • Danh sách thi lần 1 môn TA lớp 18TQ_HL - Ngày: July 3, 2019, 9:30 am - Lượt xem: 43
 • Danh sách thi lần 1 môn KTTCDN1,2 lớp 17CK_HL - Ngày: July 3, 2019, 9:29 am - Lượt xem: 45
 • Danh sách thi lần 1 môn TKTKD lớp 17CK_HL - Ngày: July 3, 2019, 9:28 am - Lượt xem: 43
 • Danh sách thi lần 1 môn ĐLCMĐCS lớp 16CE_HL - Ngày: July 3, 2019, 9:27 am - Lượt xem: 45
 • Danh sách thi lần 1 môn TA2 lớp 18CH1A-D - Ngày: July 3, 2019, 9:25 am - Lượt xem: 69
 • Danh sách thi lần 1 môn Kế toán Mỹ lớp 17CK1A - Ngày: June 21, 2019, 10:27 am - Lượt xem: 50
 • Danh sách thi lần 1 môn QTSX lớp 17CK1A - Ngày: June 21, 2019, 10:26 am - Lượt xem: 50
 • Danh sách thi lần 1 môn DBTKD lớp 16CQ1A - Ngày: June 21, 2019, 10:25 am - Lượt xem: 55
 • Danh sách thi lần 1 môn KDDN lớp 17CK1A - Ngày: June 21, 2019, 10:24 am - Lượt xem: 48
 • Danh sách thi lần 1 môn PTDLTKD lớp 16CQ1A - Ngày: June 21, 2019, 10:24 am - Lượt xem: 48
 • Danh sách thi lần 1 môn TMĐT lớp 17CK1A - Ngày: June 21, 2019, 10:23 am - Lượt xem: 45
 • Danh sách thi lần 1 môn TA2 lớp 18CT, CĐ1A-B - Ngày: June 21, 2019, 10:22 am - Lượt xem: 100
 • Danh sách thi lần 1 môn Kiểm toán lớp 17CK1A - Ngày: June 21, 2019, 10:21 am - Lượt xem: 49
 • Danh sách thi lần 1 môn Tin học kế toán lớp 17CK1A - Ngày: June 21, 2019, 10:20 am - Lượt xem: 49
 • Danh sách thi lần 1 môn CT lớp 18CĐ1A-B - Ngày: June 21, 2019, 10:20 am - Lượt xem: 69
 • Danh sách thi lần 1 môn PL lớp 18CH1A-D - Ngày: June 21, 2019, 10:17 am - Lượt xem: 110
 • Danh sách thi lần 1 môn TTCK lớp 17CK1A - Ngày: June 21, 2019, 10:16 am - Lượt xem: 49
 • Danh sách thi môn Kế toán thuế lớp 17CK1A - Ngày: June 20, 2019, 4:46 pm - Lượt xem: 47
 • Danh sách thi lần 2 môn ĐLCM lớp 16CE1A-E - Ngày: May 10, 2019, 3:25 pm - Lượt xem: 60
 • Danh sách thi lần 2 môn Kế toán thuế lớp 16CQ1A - Ngày: May 10, 2019, 3:24 pm - Lượt xem: 64
 • Danh sách thi lần 2 môn TMĐT lớp 15CQ1A - Ngày: May 10, 2019, 3:23 pm - Lượt xem: 61
 • Danh sách thi môn QTDA lớp 15CQ, CK học lại - Ngày: May 3, 2019, 4:31 pm - Lượt xem: 72
 • Danh sách thi lần 2 môn PL lớp 18TQ1A - Ngày: March 8, 2019, 8:47 am - Lượt xem: 97
 • Danh sách thi lần 2 môn TA lớp 18TQ1A - Ngày: March 8, 2019, 8:47 am - Lượt xem: 98
 • Danh sách thi lần 2 môn CT lớp 18 Cao đẳng _D2 - Ngày: February 22, 2019, 4:42 pm - Lượt xem: 122
 • Danh sách thi lần 2 môn PL lớp 18 Cao đẳng_Đ2 - Ngày: February 22, 2019, 4:42 pm - Lượt xem: 112
 • Danh sách thi lần 2 môn VLĐC lớp 18 Cao đẳng_Đ2 - Ngày: February 22, 2019, 4:40 pm - Lượt xem: 103
 • Danh sách thi lần 2 môn TA1 lớp 18 Cao đẳng_D2 - Ngày: February 22, 2019, 4:39 pm - Lượt xem: 98
 • Danh sách thi lần 2 môn PL lớp 18 Cao đẳng_D1 - Ngày: February 22, 2019, 4:39 pm - Lượt xem: 89
 • Danh sách thi lần 2 môn CT lớp 18 Cao đẳng_Đ1 - Ngày: February 22, 2019, 4:38 pm - Lượt xem: 98
 • Danh sách thi lần 2 môn CT lớp 18CT1A - Ngày: February 22, 2019, 4:36 pm - Lượt xem: 89
 • Danh sách thi lần 2 môn TCC lớp 18 Cao đẳng_Đ1 - Ngày: February 22, 2019, 4:36 pm - Lượt xem: 108
 • Danh sách thi lần 2 môn VLDC lớp 18 Cao đẳng_Đ1 - Ngày: February 22, 2019, 4:35 pm - Lượt xem: 97
 • Danh sách thi lần 2 môn TA1 lớp 18CĐ1A-B_Đ1 - Ngày: February 22, 2019, 4:34 pm - Lượt xem: 104
 • Danh sách thi lần 2 môn QTTCDN lớp 17CK1A - Ngày: February 22, 2019, 4:33 pm - Lượt xem: 103
 • Danh sách thi lần 2 môn PTHĐKD lớp 17CK1A - Ngày: February 22, 2019, 4:32 pm - Lượt xem: 103
 • Danh sách thi lần 1 môn DLCM lớp 16CD1A_B - Ngày: January 18, 2019, 2:24 pm - Lượt xem: 130
 • Danh sách thi lần 1 môn TMĐT lớp 16CQ1A - Ngày: January 16, 2019, 10:21 am - Lượt xem: 140
 • Danh sách thi lần 1 môn KT THUẾ lớp 16CK-CQ1A - Ngày: January 16, 2019, 10:21 am - Lượt xem: 136
 • Danh sách thi lần 1 môn TCCTKT lớp 16CQ-CK1A - Ngày: January 16, 2019, 10:20 am - Lượt xem: 134
 • Danh sách thi lần 1 môn QTCLg lớp 16CQ1A - Ngày: January 16, 2019, 10:19 am - Lượt xem: 126
 • Danh sách thi lần 1 môn KDDN lớp 17TQ1A - Ngày: January 16, 2019, 10:19 am - Lượt xem: 129
 • Danh sách thi lần 1 môn PL lớp 18TQ1A_D2 - Ngày: January 11, 2019, 7:58 am - Lượt xem: 124
 • Danh sách thi lần 1 môn TA lớp 18TQ1A_D1 - Ngày: January 11, 2019, 7:58 am - Lượt xem: 138
 • Danh sách thi lần 1 môn TA lớp 18TQ1A ĐỢT 2 - Ngày: January 11, 2019, 7:57 am - Lượt xem: 152


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 14th of December 2019 - Lượt truy cập: