Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: March 24, 2017, 2:44 am - Lượt xem: 14 - 0.47 MB

Ngày: March 24, 2017, 2:43 am - Lượt xem: 26 - 0.33 MB

Ngày: March 16, 2017, 1:05 am - Lượt xem: 34 - 0.45 MB

Ngày: March 14, 2017, 6:27 am - Lượt xem: 31 - 0.6 MB

Ngày: February 21, 2017, 4:20 am - Lượt xem: 28 - 0.92 MB
 • Danh sách thi lần 1 môn NGOẠI NGỮ lớp 16NQ1A,B - Ngày: February 15, 2017, 2:33 am - Lượt xem: 63
 • Danh sách thi lần 1 môn PHÁP LUẬT lớp 16NQ1A,B - Ngày: February 15, 2017, 2:32 am - Lượt xem: 41
 • Danh sách thi lần 1 môn CHÍNH TRỊ lớp 16NQ1A,B - Ngày: February 15, 2017, 2:32 am - Lượt xem: 42
 • Danh sách thi lần 1 môn KDĐN lớp 16TH1A,B - Ngày: January 12, 2017, 8:54 am - Lượt xem: 78
 • Danh sách thi lần 1 lớp 16CE1A-E - Ngày: January 12, 2017, 8:50 am - Lượt xem: 213
 • Danh sách thi lần 1 lớp 16CV-CT1A - Ngày: January 5, 2017, 8:51 am - Lượt xem: 41
 • Danh sách thi lần 1 lớp 16CK1A - Ngày: January 5, 2017, 8:51 am - Lượt xem: 61
 • Danh sách thi lần 1 môn TA1 lớp 16TH1A,B - Ngày: January 5, 2017, 8:36 am - Lượt xem: 70
 • Danh sách thi lần 1 môn TA1 lớp 16CE1A-E - Ngày: January 4, 2017, 4:23 am - Lượt xem: 391
 • Danh sách thi lần 1 môn NN2 lớp 15CĐ_HL - Ngày: December 22, 2016, 2:40 am - Lượt xem: 74
 • Danh sách thi lần 2 môn TCQLDN lớp 14CE1A-H - Ngày: December 13, 2016, 6:54 am - Lượt xem: 47
 • Danh sách thi lần 1 môn CT lớp 15TH1A-C - Ngày: December 8, 2016, 4:35 am - Lượt xem: 32
 • Danh sách thi lần 1 môn TTHCM lớp 15CE1A-H - Ngày: November 22, 2016, 7:17 am - Lượt xem: 151
 • Danh sách thi lần 1 môn TTHCM lớp 15CĐ1A,B - Ngày: November 22, 2016, 7:06 am - Lượt xem: 72
 • Danh sách thi lần 1 môn ĐCMĐCS lớp 14CE1A-H - Ngày: November 3, 2016, 4:12 am - Lượt xem: 80
 • Danh sách thi lần 1 môn TCQLDN lớp 14CE1A-H - Ngày: November 3, 2016, 3:54 am - Lượt xem: 76
 • Danh sách thi lần 1 môn TA2 lớp 16TN1A (Ca 2 - 10g40) - Ngày: October 6, 2016, 1:58 am - Lượt xem: 85
 • Danh sách thi lần 1 môn TA2 lớp 16TN1A (Ca 1 - 9g30) - Ngày: October 6, 2016, 1:57 am - Lượt xem: 88
 • Danh sách thi lần 1 lớp 14CQ1A - Ngày: September 16, 2016, 3:24 am - Lượt xem: 62
 • Danh sách thi lần 1 lớp 14CK1A - Ngày: September 16, 2016, 3:21 am - Lượt xem: 71
 • Danh sách thi lần 2 môn KDĐN lớp 14NQ1B-E - Ngày: September 16, 2016, 3:20 am - Lượt xem: 60
 • Danh sách thi lần 2 môn SDNLTKHQ lớp 15TH1D - Ngày: September 12, 2016, 2:43 am - Lượt xem: 57
 • Danh sách thi lần 2 môn TA2 lớp 15TH1D - Ngày: September 12, 2016, 2:43 am - Lượt xem: 94
 • Danh sách thi lần 2 các môn lớp 15CĐ_HL - Ngày: August 26, 2016, 6:45 am - Lượt xem: 95
 • Danh sách thi lần 2 các môn lớp 15TH_HL - Ngày: August 26, 2016, 6:45 am - Lượt xem: 83


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 26th of April 2017 - Lượt truy cập: