Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: May 11, 2017, 10:25 am - Lượt xem: 4 - 1.17 MB

Ngày: April 28, 2017, 3:12 am - Lượt xem: 7 - 0.23 MB

Ngày: April 28, 2017, 3:08 am - Lượt xem: 7 - 0.18 MB

Ngày: April 28, 2017, 3:08 am - Lượt xem: 8 - 0.21 MB

Ngày: March 24, 2017, 2:44 am - Lượt xem: 31 - 0.47 MB
 • Danh sách thi lần 2 môn KDĐN lớp 16TH1A,B - Ngày: March 24, 2017, 2:43 am - Lượt xem: 33
 • Danh sách thi lần 2 môn TCC1 lớp 16CE1A-E - Ngày: March 16, 2017, 1:05 am - Lượt xem: 42
 • Danh sách thi lần 2 môn VLĐC lớp 16CE1A-E - Ngày: March 14, 2017, 6:27 am - Lượt xem: 38
 • Danh sách thi lần 1 môn ĐLCMĐCS lớp 14CĐ1A,B - Ngày: February 21, 2017, 4:20 am - Lượt xem: 36
 • Danh sách thi lần 1 môn NGOẠI NGỮ lớp 16NQ1A,B - Ngày: February 15, 2017, 2:33 am - Lượt xem: 70
 • Danh sách thi lần 1 môn PHÁP LUẬT lớp 16NQ1A,B - Ngày: February 15, 2017, 2:32 am - Lượt xem: 52
 • Danh sách thi lần 1 môn CHÍNH TRỊ lớp 16NQ1A,B - Ngày: February 15, 2017, 2:32 am - Lượt xem: 50
 • Danh sách thi lần 1 môn KDĐN lớp 16TH1A,B - Ngày: January 12, 2017, 8:54 am - Lượt xem: 85
 • Danh sách thi lần 1 lớp 16CE1A-E - Ngày: January 12, 2017, 8:50 am - Lượt xem: 223
 • Danh sách thi lần 1 lớp 16CV-CT1A - Ngày: January 5, 2017, 8:51 am - Lượt xem: 49
 • Danh sách thi lần 1 lớp 16CK1A - Ngày: January 5, 2017, 8:51 am - Lượt xem: 68
 • Danh sách thi lần 1 môn TA1 lớp 16TH1A,B - Ngày: January 5, 2017, 8:36 am - Lượt xem: 80
 • Danh sách thi lần 1 môn TA1 lớp 16CE1A-E - Ngày: January 4, 2017, 4:23 am - Lượt xem: 399
 • Danh sách thi lần 1 môn NN2 lớp 15CĐ_HL - Ngày: December 22, 2016, 2:40 am - Lượt xem: 87
 • Danh sách thi lần 2 môn TCQLDN lớp 14CE1A-H - Ngày: December 13, 2016, 6:54 am - Lượt xem: 56
 • Danh sách thi lần 1 môn CT lớp 15TH1A-C - Ngày: December 8, 2016, 4:35 am - Lượt xem: 46
 • Danh sách thi lần 1 môn TTHCM lớp 15CE1A-H - Ngày: November 22, 2016, 7:17 am - Lượt xem: 162
 • Danh sách thi lần 1 môn TTHCM lớp 15CĐ1A,B - Ngày: November 22, 2016, 7:06 am - Lượt xem: 81
 • Danh sách thi lần 1 môn ĐCMĐCS lớp 14CE1A-H - Ngày: November 3, 2016, 4:12 am - Lượt xem: 88
 • Danh sách thi lần 1 môn TCQLDN lớp 14CE1A-H - Ngày: November 3, 2016, 3:54 am - Lượt xem: 83
 • Danh sách thi lần 1 môn TA2 lớp 16TN1A (Ca 2 - 10g40) - Ngày: October 6, 2016, 1:58 am - Lượt xem: 93
 • Danh sách thi lần 1 môn TA2 lớp 16TN1A (Ca 1 - 9g30) - Ngày: October 6, 2016, 1:57 am - Lượt xem: 96
 • Danh sách thi lần 1 lớp 14CQ1A - Ngày: September 16, 2016, 3:24 am - Lượt xem: 72
 • Danh sách thi lần 1 lớp 14CK1A - Ngày: September 16, 2016, 3:21 am - Lượt xem: 79
 • Danh sách thi lần 2 môn KDĐN lớp 14NQ1B-E - Ngày: September 16, 2016, 3:20 am - Lượt xem: 67


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Thursday, 25th of May 2017 - Lượt truy cập: