thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: May 29, 2020, 9:31 am - Lượt xem: 10 - 1.56 MB

Ngày: May 29, 2020, 9:30 am - Lượt xem: 9 - 0.93 MB

Ngày: May 21, 2020, 2:56 pm - Lượt xem: 15 - 1.35 MB

Ngày: May 21, 2020, 2:55 pm - Lượt xem: 14 - 0.88 MB

Ngày: May 21, 2020, 2:54 pm - Lượt xem: 15 - 1.48 MB
 • Danh sách thi lần 2 môn TA1 lớp 19CĐ-CT - Ngày: May 21, 2020, 2:53 pm - Lượt xem: 13
 • Danh sách thi lần 1 môn PL lớp HỌC LẠI - Ngày: January 3, 2020, 12:20 pm - Lượt xem: 38
 • Danh sách thi lần 1 môn KDDN lớp HỌC LẠI - Ngày: January 3, 2020, 12:19 pm - Lượt xem: 35
 • Danh sách thi lần 1 môn CT lớp 19TQ1A - Ngày: January 3, 2020, 12:18 pm - Lượt xem: 37
 • Danh sách thi lần 1 môn CT lớp 19CH1A-B - Ngày: January 3, 2020, 12:17 pm - Lượt xem: 39
 • Danh sách thi lần 1 môn DBTKD lớp 17CK1A - Ngày: January 3, 2020, 12:17 pm - Lượt xem: 37
 • Danh sách thi lần 1 môn AV2 lớp HỌC LẠI - Ngày: January 3, 2020, 12:16 pm - Lượt xem: 40
 • Danh sách thi lần 1 môn TMQT lớp 17CK1A - Ngày: January 3, 2020, 12:15 pm - Lượt xem: 38
 • Danh sách thi môn TA1 lớp 19CH1A-D - Ngày: December 27, 2019, 4:11 pm - Lượt xem: 45
 • Danh sách thi môn TA lớp 19TQ1A - Ngày: December 27, 2019, 4:10 pm - Lượt xem: 42
 • Danh sách thi môn TCC lớp 19CH1A-D - Ngày: December 27, 2019, 4:09 pm - Lượt xem: 46
 • Danh sách thi lần 1 môn CT lớp 19CB-CT - Ngày: December 19, 2019, 11:47 am - Lượt xem: 50
 • Danh sách thi lần 1 môn TCSX lớp 18CĐ-CH - Ngày: December 19, 2019, 11:46 am - Lượt xem: 50
 • Danh sách thi lần 1 môn VLĐC lớp 19CB-CĐ-CH-CT - Ngày: December 19, 2019, 11:45 am - Lượt xem: 64
 • Danh sách thi lần 1 môn PL lớp 19TQ1A - Ngày: December 19, 2019, 11:42 am - Lượt xem: 49
 • Danh sách thi lần 1 môn TCC lớp 19CB-CĐ-CT - Ngày: December 16, 2019, 10:05 am - Lượt xem: 51
 • Danh sách thi lần 1 môn TA1 lớp 19CB-CĐ-CT - Ngày: December 16, 2019, 10:05 am - Lượt xem: 50
 • Danh sách thi lần 1 môn PL lớp 19CB-CD-CT - Ngày: December 16, 2019, 8:54 am - Lượt xem: 43
 • Danh sách thi lần 2 môn TA2 lớp 18 Cao đẳng - Ngày: August 15, 2019, 3:22 pm - Lượt xem: 82
 • Danh sách thi lần 2 môn CT lớp 18CĐ1A - Ngày: August 15, 2019, 3:21 pm - Lượt xem: 70
 • Danh sách thi lần 1 môn KTTMDV lớp 16CK1A & 17CK1A - Ngày: August 15, 2019, 3:21 pm - Lượt xem: 79
 • Danh sách thi lần 2 môn TCSX lớp 17 Cao đẳng học lại - Ngày: August 12, 2019, 11:35 am - Lượt xem: 77
 • Danh sách thi lần 1 môn QTTCDN lớp 17CK_HL - Ngày: July 3, 2019, 9:31 am - Lượt xem: 84
 • Danh sách thi lần 1 môn TA lớp 18TQ_HL - Ngày: July 3, 2019, 9:30 am - Lượt xem: 86
 • Danh sách thi lần 1 môn KTTCDN1,2 lớp 17CK_HL - Ngày: July 3, 2019, 9:29 am - Lượt xem: 97
 • Danh sách thi lần 1 môn TKTKD lớp 17CK_HL - Ngày: July 3, 2019, 9:28 am - Lượt xem: 87
 • Danh sách thi lần 1 môn ĐLCMĐCS lớp 16CE_HL - Ngày: July 3, 2019, 9:27 am - Lượt xem: 83
 • Danh sách thi lần 1 môn TA2 lớp 18CH1A-D - Ngày: July 3, 2019, 9:25 am - Lượt xem: 112
 • Danh sách thi lần 1 môn Kế toán Mỹ lớp 17CK1A - Ngày: June 21, 2019, 10:27 am - Lượt xem: 95
 • Danh sách thi lần 1 môn QTSX lớp 17CK1A - Ngày: June 21, 2019, 10:26 am - Lượt xem: 96
 • Danh sách thi lần 1 môn DBTKD lớp 16CQ1A - Ngày: June 21, 2019, 10:25 am - Lượt xem: 100
 • Danh sách thi lần 1 môn KDDN lớp 17CK1A - Ngày: June 21, 2019, 10:24 am - Lượt xem: 86
 • Danh sách thi lần 1 môn PTDLTKD lớp 16CQ1A - Ngày: June 21, 2019, 10:24 am - Lượt xem: 92
 • Danh sách thi lần 1 môn TMĐT lớp 17CK1A - Ngày: June 21, 2019, 10:23 am - Lượt xem: 88
 • Danh sách thi lần 1 môn TA2 lớp 18CT, CĐ1A-B - Ngày: June 21, 2019, 10:22 am - Lượt xem: 144
 • Danh sách thi lần 1 môn Kiểm toán lớp 17CK1A - Ngày: June 21, 2019, 10:21 am - Lượt xem: 87
 • Danh sách thi lần 1 môn Tin học kế toán lớp 17CK1A - Ngày: June 21, 2019, 10:20 am - Lượt xem: 95
 • Danh sách thi lần 1 môn CT lớp 18CĐ1A-B - Ngày: June 21, 2019, 10:20 am - Lượt xem: 112
 • Danh sách thi lần 1 môn PL lớp 18CH1A-D - Ngày: June 21, 2019, 10:17 am - Lượt xem: 161
 • Danh sách thi lần 1 môn TTCK lớp 17CK1A - Ngày: June 21, 2019, 10:16 am - Lượt xem: 91
 • Danh sách thi môn Kế toán thuế lớp 17CK1A - Ngày: June 20, 2019, 4:46 pm - Lượt xem: 91
 • Danh sách thi lần 2 môn ĐLCM lớp 16CE1A-E - Ngày: May 10, 2019, 3:25 pm - Lượt xem: 104
 • Danh sách thi lần 2 môn Kế toán thuế lớp 16CQ1A - Ngày: May 10, 2019, 3:24 pm - Lượt xem: 108
 • Danh sách thi lần 2 môn TMĐT lớp 15CQ1A - Ngày: May 10, 2019, 3:23 pm - Lượt xem: 107
 • Danh sách thi môn QTDA lớp 15CQ, CK học lại - Ngày: May 3, 2019, 4:31 pm - Lượt xem: 118


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 15th of July 2020 - Lượt truy cập: