Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: October 19, 2017, 2:20 pm - Lượt xem: 19 - 1.88 MB

Ngày: October 12, 2017, 9:26 am - Lượt xem: 11 - 0.84 MB

Ngày: September 28, 2017, 8:17 am - Lượt xem: 22 - 0.16 MB

Ngày: September 28, 2017, 8:16 am - Lượt xem: 17 - 0.19 MB

Ngày: August 18, 2017, 4:08 pm - Lượt xem: 31 - 0.2 MB
 • Danh sách thi lần 2 môn TA2 lớp 16CT1A - Ngày: August 18, 2017, 4:08 pm - Lượt xem: 36
 • Danh sách thi lần 2 môn TA2 lớp 16CK1A - Ngày: August 18, 2017, 4:07 pm - Lượt xem: 25
 • Danh sách thi lần 2 môn TA1 lớp 16TH_HL - Ngày: August 18, 2017, 4:04 pm - Lượt xem: 32
 • Danh sách thi lần 2 môn TA2 lớp 16CE1A-E - Ngày: August 18, 2017, 4:03 pm - Lượt xem: 66
 • Danh sách thi lần 2 môn NLCNML lớp 16CE1A-E - Ngày: August 18, 2017, 3:58 pm - Lượt xem: 64
 • Danh sách thi lần 2 môn TCC2 lớp 16CE1A-E - Ngày: August 18, 2017, 3:46 pm - Lượt xem: 56
 • Danh sách thi lần 2 môn PLĐC lớp 16CE1A-E - Ngày: August 18, 2017, 3:45 pm - Lượt xem: 43
 • Danh sách thi lần 2 môn TCQLDN lớp 16CE1A-E - Ngày: August 18, 2017, 3:43 pm - Lượt xem: 45
 • Danh sách thi lần 2 môn TA2 lớp 16TH1A,B - Ngày: August 18, 2017, 8:57 am - Lượt xem: 28
 • Danh sách thi lần 1 môn PLĐC lớp 16CE1A-E - Ngày: June 29, 2017, 6:52 am - Lượt xem: 154
 • Danh sách thi lần 1 môn TCQLDN lớp 16CE1A-E - Ngày: June 29, 2017, 6:51 am - Lượt xem: 210
 • Danh sách thi lần 1 môn TA2 lớp 16CE1A-E - Ngày: June 29, 2017, 6:51 am - Lượt xem: 166
 • Danh sách thi lần 1 môn GDSDNLHQ lớp 16TH1A,B - Ngày: June 26, 2017, 9:31 am - Lượt xem: 97
 • Danh sách thi lần 1 môn TTHCM lớp 16CV,CT1A - Ngày: June 23, 2017, 8:23 am - Lượt xem: 60
 • Danh sách thi lần 1 môn KTVM lớp 16CK,CQ1A - Ngày: June 23, 2017, 8:23 am - Lượt xem: 59
 • Danh sách thi lần 1 môn TA2 lớp 16TH1A,B - Ngày: June 23, 2017, 8:22 am - Lượt xem: 77
 • Danh sách thi lần 1 môn KDĐN lớp 15NQ1D - Ngày: June 19, 2017, 8:17 am - Lượt xem: 63
 • Danh sách thi lần 1 môn PLĐC lớp 16TH1A,B - Ngày: June 15, 2017, 11:21 am - Lượt xem: 79
 • Danh sách thi lần 1 môn KDĐN lớp 15NQ1A-C - Ngày: May 11, 2017, 10:25 am - Lượt xem: 79
 • Danh sách thi lần 1 lớp 15CT1A - Ngày: April 28, 2017, 3:12 am - Lượt xem: 77
 • Danh sách thi lần 1 lớp 15CQ1A - Ngày: April 28, 2017, 3:08 am - Lượt xem: 74
 • Danh sách thi lần 1 lớp 15CK1A - Ngày: April 28, 2017, 3:08 am - Lượt xem: 76
 • Danh sách thi lần 1 môn GDSDNLTK&HQ lớp 16TN1A - Ngày: March 24, 2017, 2:44 am - Lượt xem: 97
 • Danh sách thi lần 2 môn KDĐN lớp 16TH1A,B - Ngày: March 24, 2017, 2:43 am - Lượt xem: 97
 • Danh sách thi lần 2 môn TCC1 lớp 16CE1A-E - Ngày: March 16, 2017, 1:05 am - Lượt xem: 113


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 21st of October 2017 - Lượt truy cập: