Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: May 30, 2018, 3:36 pm - Lượt xem: 11 - 0.02 MB

Ngày: May 24, 2018, 10:41 am - Lượt xem: 28 - 0.04 MB

Ngày: May 24, 2018, 10:41 am - Lượt xem: 26 - 0.05 MB

Ngày: May 24, 2018, 10:40 am - Lượt xem: 78 - 0.12 MB

Ngày: May 24, 2018, 10:40 am - Lượt xem: 85 - 0.12 MB
 • Danh sách thi lần 1 môn TCQLDN lớp 15CĐ_HL - Ngày: May 10, 2018, 2:43 am - Lượt xem: 20
 • Danh sách thi lần 1 môn KDĐN lớp 16NQ1A,B - Ngày: May 7, 2018, 8:18 am - Lượt xem: 28
 • Danh sách thi lần 2 môn CT lớp 17CH1A-D - Ngày: March 2, 2018, 7:29 am - Lượt xem: 115
 • Danh sách thi lần 2 môn VLĐC lớp 17CH1A-D, 17CĐ1A-B - Ngày: March 2, 2018, 7:28 am - Lượt xem: 107
 • Danh sách thi lần 2 môn TA lớp 17CH1A-D, 17CĐ1A-B - Ngày: March 2, 2018, 7:28 am - Lượt xem: 124
 • Danh sách thi lần 1 môn TA lớp 17CH1A-D - Ngày: January 11, 2018, 8:47 am - Lượt xem: 186
 • Danh sách thi lần 1 môn TA lớp 17TQ1A - Ngày: January 11, 2018, 8:42 am - Lượt xem: 123
 • Danh sách thi lần 1 môn CT lớp 17CH1A-D - Ngày: January 8, 2018, 8:09 am - Lượt xem: 110
 • Danh sách thi lần 1 môn ĐLCMĐCSVN lớp 15CĐ1A,B - Ngày: January 4, 2018, 4:17 pm - Lượt xem: 153
 • Danh sách thi lần 1 môn CT lớp 17TQ1A - Ngày: January 4, 2018, 2:20 pm - Lượt xem: 148
 • Danh sách thi lần 1 môn PLĐC lớp 17CK1A - Ngày: January 2, 2018, 1:21 pm - Lượt xem: 204
 • Danh sách thi lần 1 môn TA1 lớp 17CK1A - Ngày: January 2, 2018, 1:20 pm - Lượt xem: 104
 • Danh sách thi lần 1 môn PLĐC lớp 17CT1A - Ngày: January 2, 2018, 1:20 pm - Lượt xem: 114
 • Danh sách thi lần 1 môn TA1 lớp 17CT1A - Ngày: January 2, 2018, 1:20 pm - Lượt xem: 123
 • Danh sách thi lần 1 môn TCC lớp 17CH1A-D - Ngày: January 2, 2018, 1:19 pm - Lượt xem: 189
 • Danh sách thi lần 1 môn TCC lớp 17CĐ1A,B - Ngày: January 2, 2018, 1:19 pm - Lượt xem: 156
 • Danh sách thi lần 1 môn TA1 lớp 17CĐ1A,B - Ngày: December 25, 2017, 10:15 am - Lượt xem: 126
 • Danh sách thi lần 1 môn PLĐC lớp 17CĐ1A,B - Ngày: December 21, 2017, 2:04 pm - Lượt xem: 110
 • Danh sách thi lần 1 môn CT lớp 16TH1A,B - Ngày: December 15, 2017, 1:29 pm - Lượt xem: 183
 • Danh sách thi lần 2 môn TCQLDN lớp 15CE1A-E - Ngày: December 7, 2017, 8:50 am - Lượt xem: 132
 • Danh sách thi lần 1 lớp 16CK,CQ1A - Ngày: November 30, 2017, 9:02 am - Lượt xem: 191
 • Danh sách thi lần 1 môn lớp 15CQ1A - Ngày: November 30, 2017, 9:02 am - Lượt xem: 119
 • Danh sách thi lần 1 môn lớp 15CK1A - Ngày: November 30, 2017, 9:01 am - Lượt xem: 129
 • Danh sách thi lần 1 môn TTHCM lớp 16CE1A,B - Ngày: November 21, 2017, 6:55 am - Lượt xem: 160
 • Danh sách thi lần 1 môn TTHCM lớp 16CĐ1A,B - Ngày: November 21, 2017, 12:56 am - Lượt xem: 130


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 24th of June 2018 - Lượt truy cập: