Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: August 18, 2017, 4:08 pm - Lượt xem: 0 - 0.12 MB

Ngày: August 18, 2017, 4:08 pm - Lượt xem: 0 - 0.14 MB

Ngày: August 18, 2017, 4:07 pm - Lượt xem: 0 - 0.12 MB

Ngày: August 18, 2017, 4:04 pm - Lượt xem: 0 - 0.18 MB

Ngày: August 18, 2017, 4:03 pm - Lượt xem: 0 - 0.84 MB
 • Danh sách thi lần 2 môn NLCNML lớp 16CE1A-E - Ngày: August 18, 2017, 3:58 pm - Lượt xem: 0
 • Danh sách thi lần 2 môn TCC2 lớp 16CE1A-E - Ngày: August 18, 2017, 3:46 pm - Lượt xem: 0
 • Danh sách thi lần 2 môn PLĐC lớp 16CE1A-E - Ngày: August 18, 2017, 3:45 pm - Lượt xem: 0
 • Danh sách thi lần 2 môn TCQLDN lớp 16CE1A-E - Ngày: August 18, 2017, 3:43 pm - Lượt xem: 0
 • Danh sách thi lần 2 môn TA2 lớp 16TH1A,B - Ngày: August 18, 2017, 8:57 am - Lượt xem: 0
 • Danh sách thi lần 1 môn PLĐC lớp 16CE1A-E - Ngày: June 29, 2017, 6:52 am - Lượt xem: 131
 • Danh sách thi lần 1 môn TCQLDN lớp 16CE1A-E - Ngày: June 29, 2017, 6:51 am - Lượt xem: 165
 • Danh sách thi lần 1 môn TA2 lớp 16CE1A-E - Ngày: June 29, 2017, 6:51 am - Lượt xem: 141
 • Danh sách thi lần 1 môn GDSDNLHQ lớp 16TH1A,B - Ngày: June 26, 2017, 9:31 am - Lượt xem: 77
 • Danh sách thi lần 1 môn TTHCM lớp 16CV,CT1A - Ngày: June 23, 2017, 8:23 am - Lượt xem: 33
 • Danh sách thi lần 1 môn KTVM lớp 16CK,CQ1A - Ngày: June 23, 2017, 8:23 am - Lượt xem: 30
 • Danh sách thi lần 1 môn TA2 lớp 16TH1A,B - Ngày: June 23, 2017, 8:22 am - Lượt xem: 51
 • Danh sách thi lần 1 môn KDĐN lớp 15NQ1D - Ngày: June 19, 2017, 8:17 am - Lượt xem: 46
 • Danh sách thi lần 1 môn PLĐC lớp 16TH1A,B - Ngày: June 15, 2017, 11:21 am - Lượt xem: 54
 • Danh sách thi lần 1 môn KDĐN lớp 15NQ1A-C - Ngày: May 11, 2017, 10:25 am - Lượt xem: 57
 • Danh sách thi lần 1 lớp 15CT1A - Ngày: April 28, 2017, 3:12 am - Lượt xem: 50
 • Danh sách thi lần 1 lớp 15CQ1A - Ngày: April 28, 2017, 3:08 am - Lượt xem: 50
 • Danh sách thi lần 1 lớp 15CK1A - Ngày: April 28, 2017, 3:08 am - Lượt xem: 52
 • Danh sách thi lần 1 môn GDSDNLTK&HQ lớp 16TN1A - Ngày: March 24, 2017, 2:44 am - Lượt xem: 74
 • Danh sách thi lần 2 môn KDĐN lớp 16TH1A,B - Ngày: March 24, 2017, 2:43 am - Lượt xem: 73
 • Danh sách thi lần 2 môn TCC1 lớp 16CE1A-E - Ngày: March 16, 2017, 1:05 am - Lượt xem: 87
 • Danh sách thi lần 2 môn VLĐC lớp 16CE1A-E - Ngày: March 14, 2017, 6:27 am - Lượt xem: 82
 • Danh sách thi lần 1 môn ĐLCMĐCS lớp 14CĐ1A,B - Ngày: February 21, 2017, 4:20 am - Lượt xem: 78
 • Danh sách thi lần 1 môn NGOẠI NGỮ lớp 16NQ1A,B - Ngày: February 15, 2017, 2:33 am - Lượt xem: 129
 • Danh sách thi lần 1 môn PHÁP LUẬT lớp 16NQ1A,B - Ngày: February 15, 2017, 2:32 am - Lượt xem: 111


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 18th of August 2017 - Lượt truy cập: