thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: January 14, 2021, 5:29 pm - Lượt xem: 1 - 0.06 MB

Ngày: January 14, 2021, 5:28 pm - Lượt xem: 1 - 0.06 MB

Ngày: January 14, 2021, 5:28 pm - Lượt xem: 1 - 0.08 MB

Ngày: January 14, 2021, 5:27 pm - Lượt xem: 3 - 0.06 MB

Ngày: January 14, 2021, 5:27 pm - Lượt xem: 1 - 0.17 MB
 • Danh sach thi lan 1 mon Mach dien 180121 - Ngày: January 14, 2021, 5:26 pm - Lượt xem: 4
 • Danh sach thi lan 1 mon KCD 180121 - Ngày: January 14, 2021, 5:26 pm - Lượt xem: 1
 • Danh sach thi lan 1 mon KTAT 180121 - Ngày: January 14, 2021, 5:21 pm - Lượt xem: 2
 • Danh sach thi lan 1 mon TA1 180121 - Ngày: January 12, 2021, 4:22 pm - Lượt xem: 7
 • Danh sach thi lan 1 mon MACH DIEN 130121 - Ngày: January 12, 2021, 4:21 pm - Lượt xem: 15
 • Danh sach thi lan 1 mon CT 150121 - Ngày: January 11, 2021, 8:37 am - Lượt xem: 7
 • Danh sach thi lsn 1 mon PL 110121 - Ngày: January 11, 2021, 8:36 am - Lượt xem: 5
 • Diem thi mon VLDC lan 1 lop 20CĐ, CH 08/01/21 - Ngày: January 6, 2021, 11:25 am - Lượt xem: 18
 • DS HSSV du thi mon TCC lan 1 khoi CD 04012021 - Ngày: January 4, 2021, 8:25 am - Lượt xem: 8
 • DS mon thi TCSX lop HOC LAI 180820 - Ngày: August 14, 2020, 8:34 pm - Lượt xem: 35
 • DS mon thi TCSX lop 19CB1A 240820 - Ngày: August 14, 2020, 8:34 pm - Lượt xem: 30
 • DS mon thi TA2 lop 19CH, CB 190820 - Ngày: August 14, 2020, 8:34 pm - Lượt xem: 31
 • DS mon thi TA2 lop 19CD, CT 200820 - Ngày: August 14, 2020, 8:34 pm - Lượt xem: 32
 • Danh sách thi môn PL lớp 19CH1A-B 140820 - Ngày: August 11, 2020, 8:38 pm - Lượt xem: 30
 • Danh sách thi môn Chính trị lớp 19CĐ1A 140820 - Ngày: August 11, 2020, 8:37 pm - Lượt xem: 31
 • Danh sách thi môn Vật Lý Đại Cương lớp học lại 05/08/20 - Ngày: August 1, 2020, 5:40 pm - Lượt xem: 31
 • Danh sách thi môn Toán Cao Cấp lớp học lại 05/08/20 - Ngày: August 1, 2020, 5:39 pm - Lượt xem: 33
 • Danh sách thi môn TA1 lớp học lại 07/08/20 - Ngày: August 1, 2020, 5:39 pm - Lượt xem: 33
 • Danh sách thi môn Pháp Luật lớp học lại 04/08/20 - Ngày: August 1, 2020, 5:38 pm - Lượt xem: 33
 • Danh sách thi môn Chính trị lớp học lại 03/08/20 - Ngày: August 1, 2020, 5:37 pm - Lượt xem: 29
 • Danh sách thi lần 2 môn TCSX lớp 18CH, CĐ - Ngày: May 29, 2020, 9:31 am - Lượt xem: 66
 • Danh sách thi lần 2 môn PL lớp 19CĐ, CT - Ngày: May 29, 2020, 9:30 am - Lượt xem: 43
 • Danh sách thi lần 2 môn VLĐC lớp 19CH,CĐ,CB - Ngày: May 21, 2020, 2:56 pm - Lượt xem: 54
 • Danh sách thi lần 2 môn CT lớp 19CH - Ngày: May 21, 2020, 2:55 pm - Lượt xem: 47
 • Danh sách thi lần 2 môn TCC lớp 19CH,CĐ,CT - Ngày: May 21, 2020, 2:54 pm - Lượt xem: 54
 • Danh sách thi lần 2 môn TA1 lớp 19CĐ-CT - Ngày: May 21, 2020, 2:53 pm - Lượt xem: 50
 • Danh sách thi lần 1 môn PL lớp HỌC LẠI - Ngày: January 3, 2020, 12:20 pm - Lượt xem: 72
 • Danh sách thi lần 1 môn KDDN lớp HỌC LẠI - Ngày: January 3, 2020, 12:19 pm - Lượt xem: 69
 • Danh sách thi lần 1 môn CT lớp 19TQ1A - Ngày: January 3, 2020, 12:18 pm - Lượt xem: 74
 • Danh sách thi lần 1 môn CT lớp 19CH1A-B - Ngày: January 3, 2020, 12:17 pm - Lượt xem: 72
 • Danh sách thi lần 1 môn DBTKD lớp 17CK1A - Ngày: January 3, 2020, 12:17 pm - Lượt xem: 72
 • Danh sách thi lần 1 môn AV2 lớp HỌC LẠI - Ngày: January 3, 2020, 12:16 pm - Lượt xem: 75
 • Danh sách thi lần 1 môn TMQT lớp 17CK1A - Ngày: January 3, 2020, 12:15 pm - Lượt xem: 70
 • Danh sách thi môn TA1 lớp 19CH1A-D - Ngày: December 27, 2019, 4:11 pm - Lượt xem: 82
 • Danh sách thi môn TA lớp 19TQ1A - Ngày: December 27, 2019, 4:10 pm - Lượt xem: 79
 • Danh sách thi môn TCC lớp 19CH1A-D - Ngày: December 27, 2019, 4:09 pm - Lượt xem: 97
 • Danh sách thi lần 1 môn CT lớp 19CB-CT - Ngày: December 19, 2019, 11:47 am - Lượt xem: 81
 • Danh sách thi lần 1 môn TCSX lớp 18CĐ-CH - Ngày: December 19, 2019, 11:46 am - Lượt xem: 88
 • Danh sách thi lần 1 môn VLĐC lớp 19CB-CĐ-CH-CT - Ngày: December 19, 2019, 11:45 am - Lượt xem: 102
 • Danh sách thi lần 1 môn PL lớp 19TQ1A - Ngày: December 19, 2019, 11:42 am - Lượt xem: 81
 • Danh sách thi lần 1 môn TCC lớp 19CB-CĐ-CT - Ngày: December 16, 2019, 10:05 am - Lượt xem: 91
 • Danh sách thi lần 1 môn TA1 lớp 19CB-CĐ-CT - Ngày: December 16, 2019, 10:05 am - Lượt xem: 85
 • Danh sách thi lần 1 môn PL lớp 19CB-CD-CT - Ngày: December 16, 2019, 8:54 am - Lượt xem: 76
 • Danh sách thi lần 2 môn TA2 lớp 18 Cao đẳng - Ngày: August 15, 2019, 3:22 pm - Lượt xem: 115
 • Danh sách thi lần 2 môn CT lớp 18CĐ1A - Ngày: August 15, 2019, 3:21 pm - Lượt xem: 105


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 16th of January 2021 - Lượt truy cập: