Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: June 23, 2017, 8:23 am - Lượt xem: 3 - 0.2 MB

Ngày: June 23, 2017, 8:23 am - Lượt xem: 3 - 0.21 MB

Ngày: June 23, 2017, 8:22 am - Lượt xem: 17 - 1 MB

Ngày: June 19, 2017, 8:17 am - Lượt xem: 14 - 0.4 MB

Ngày: June 15, 2017, 11:21 am - Lượt xem: 23 - 0.68 MB
 • Danh sách thi lần 1 môn KDĐN lớp 15NQ1A-C - Ngày: May 11, 2017, 10:25 am - Lượt xem: 26
 • Danh sách thi lần 1 lớp 15CT1A - Ngày: April 28, 2017, 3:12 am - Lượt xem: 20
 • Danh sách thi lần 1 lớp 15CQ1A - Ngày: April 28, 2017, 3:08 am - Lượt xem: 22
 • Danh sách thi lần 1 lớp 15CK1A - Ngày: April 28, 2017, 3:08 am - Lượt xem: 21
 • Danh sách thi lần 1 môn GDSDNLTK&HQ lớp 16TN1A - Ngày: March 24, 2017, 2:44 am - Lượt xem: 45
 • Danh sách thi lần 2 môn KDĐN lớp 16TH1A,B - Ngày: March 24, 2017, 2:43 am - Lượt xem: 44
 • Danh sách thi lần 2 môn TCC1 lớp 16CE1A-E - Ngày: March 16, 2017, 1:05 am - Lượt xem: 55
 • Danh sách thi lần 2 môn VLĐC lớp 16CE1A-E - Ngày: March 14, 2017, 6:27 am - Lượt xem: 53
 • Danh sách thi lần 1 môn ĐLCMĐCS lớp 14CĐ1A,B - Ngày: February 21, 2017, 4:20 am - Lượt xem: 48
 • Danh sách thi lần 1 môn NGOẠI NGỮ lớp 16NQ1A,B - Ngày: February 15, 2017, 2:33 am - Lượt xem: 90
 • Danh sách thi lần 1 môn PHÁP LUẬT lớp 16NQ1A,B - Ngày: February 15, 2017, 2:32 am - Lượt xem: 71
 • Danh sách thi lần 1 môn CHÍNH TRỊ lớp 16NQ1A,B - Ngày: February 15, 2017, 2:32 am - Lượt xem: 65
 • Danh sách thi lần 1 môn KDĐN lớp 16TH1A,B - Ngày: January 12, 2017, 8:54 am - Lượt xem: 100
 • Danh sách thi lần 1 lớp 16CE1A-E - Ngày: January 12, 2017, 8:50 am - Lượt xem: 242
 • Danh sách thi lần 1 lớp 16CV-CT1A - Ngày: January 5, 2017, 8:51 am - Lượt xem: 63
 • Danh sách thi lần 1 lớp 16CK1A - Ngày: January 5, 2017, 8:51 am - Lượt xem: 81
 • Danh sách thi lần 1 môn TA1 lớp 16TH1A,B - Ngày: January 5, 2017, 8:36 am - Lượt xem: 94
 • Danh sách thi lần 1 môn TA1 lớp 16CE1A-E - Ngày: January 4, 2017, 4:23 am - Lượt xem: 422
 • Danh sách thi lần 1 môn NN2 lớp 15CĐ_HL - Ngày: December 22, 2016, 2:40 am - Lượt xem: 105
 • Danh sách thi lần 2 môn TCQLDN lớp 14CE1A-H - Ngày: December 13, 2016, 6:54 am - Lượt xem: 74
 • Danh sách thi lần 1 môn CT lớp 15TH1A-C - Ngày: December 8, 2016, 4:35 am - Lượt xem: 61
 • Danh sách thi lần 1 môn TTHCM lớp 15CE1A-H - Ngày: November 22, 2016, 7:17 am - Lượt xem: 180
 • Danh sách thi lần 1 môn TTHCM lớp 15CĐ1A,B - Ngày: November 22, 2016, 7:06 am - Lượt xem: 99
 • Danh sách thi lần 1 môn ĐCMĐCS lớp 14CE1A-H - Ngày: November 3, 2016, 4:12 am - Lượt xem: 107
 • Danh sách thi lần 1 môn TCQLDN lớp 14CE1A-H - Ngày: November 3, 2016, 3:54 am - Lượt xem: 100


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Sunday, 25th of June 2017 - Lượt truy cập: