thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: June 20, 2019, 4:46 pm - Lượt xem: 0 - 0.03 MB

Ngày: May 10, 2019, 3:25 pm - Lượt xem: 15 - 0.02 MB

Ngày: May 10, 2019, 3:24 pm - Lượt xem: 14 - 0.02 MB

Ngày: May 10, 2019, 3:23 pm - Lượt xem: 19 - 0.02 MB

Ngày: May 3, 2019, 4:31 pm - Lượt xem: 24 - 0.02 MB
 • Danh sách thi lần 2 môn PL lớp 18TQ1A - Ngày: March 8, 2019, 8:47 am - Lượt xem: 45
 • Danh sách thi lần 2 môn TA lớp 18TQ1A - Ngày: March 8, 2019, 8:47 am - Lượt xem: 47
 • Danh sách thi lần 2 môn CT lớp 18 Cao đẳng _D2 - Ngày: February 22, 2019, 4:42 pm - Lượt xem: 61
 • Danh sách thi lần 2 môn PL lớp 18 Cao đẳng_Đ2 - Ngày: February 22, 2019, 4:42 pm - Lượt xem: 59
 • Danh sách thi lần 2 môn VLĐC lớp 18 Cao đẳng_Đ2 - Ngày: February 22, 2019, 4:40 pm - Lượt xem: 53
 • Danh sách thi lần 2 môn TA1 lớp 18 Cao đẳng_D2 - Ngày: February 22, 2019, 4:39 pm - Lượt xem: 47
 • Danh sách thi lần 2 môn PL lớp 18 Cao đẳng_D1 - Ngày: February 22, 2019, 4:39 pm - Lượt xem: 45
 • Danh sách thi lần 2 môn CT lớp 18 Cao đẳng_Đ1 - Ngày: February 22, 2019, 4:38 pm - Lượt xem: 50
 • Danh sách thi lần 2 môn CT lớp 18CT1A - Ngày: February 22, 2019, 4:36 pm - Lượt xem: 43
 • Danh sách thi lần 2 môn TCC lớp 18 Cao đẳng_Đ1 - Ngày: February 22, 2019, 4:36 pm - Lượt xem: 58
 • Danh sách thi lần 2 môn VLDC lớp 18 Cao đẳng_Đ1 - Ngày: February 22, 2019, 4:35 pm - Lượt xem: 48
 • Danh sách thi lần 2 môn TA1 lớp 18CĐ1A-B_Đ1 - Ngày: February 22, 2019, 4:34 pm - Lượt xem: 50
 • Danh sách thi lần 2 môn QTTCDN lớp 17CK1A - Ngày: February 22, 2019, 4:33 pm - Lượt xem: 56
 • Danh sách thi lần 2 môn PTHĐKD lớp 17CK1A - Ngày: February 22, 2019, 4:32 pm - Lượt xem: 51
 • Danh sách thi lần 1 môn DLCM lớp 16CD1A_B - Ngày: January 18, 2019, 2:24 pm - Lượt xem: 75
 • Danh sách thi lần 1 môn TMĐT lớp 16CQ1A - Ngày: January 16, 2019, 10:21 am - Lượt xem: 81
 • Danh sách thi lần 1 môn KT THUẾ lớp 16CK-CQ1A - Ngày: January 16, 2019, 10:21 am - Lượt xem: 77
 • Danh sách thi lần 1 môn TCCTKT lớp 16CQ-CK1A - Ngày: January 16, 2019, 10:20 am - Lượt xem: 79
 • Danh sách thi lần 1 môn QTCLg lớp 16CQ1A - Ngày: January 16, 2019, 10:19 am - Lượt xem: 73
 • Danh sách thi lần 1 môn KDDN lớp 17TQ1A - Ngày: January 16, 2019, 10:19 am - Lượt xem: 77
 • Danh sách thi lần 1 môn PL lớp 18TQ1A_D2 - Ngày: January 11, 2019, 7:58 am - Lượt xem: 70
 • Danh sách thi lần 1 môn TA lớp 18TQ1A_D1 - Ngày: January 11, 2019, 7:58 am - Lượt xem: 84
 • Danh sách thi lần 1 môn TA lớp 18TQ1A ĐỢT 2 - Ngày: January 11, 2019, 7:57 am - Lượt xem: 85
 • Danh sách thi lần 2 môn PL lớp 17 HỌC LẠI - Ngày: January 11, 2019, 7:56 am - Lượt xem: 85
 • Danh sách thi lần 2 môn TCSX lớp 17CH_CD - Ngày: January 11, 2019, 7:55 am - Lượt xem: 81
 • Danh sách thi lần 1 môn TCSX lớp HỌC LẠI - Ngày: January 3, 2019, 1:44 pm - Lượt xem: 84
 • Danh sách thi lần 1 môn HDC lớp HỌC LẠI - Ngày: January 3, 2019, 1:44 pm - Lượt xem: 80
 • Danh sách thi lần 1 môn PL lớp 18TQ1A_D1 - Ngày: January 3, 2019, 1:43 pm - Lượt xem: 91
 • Danh sách thi lần 1 môn CT lớp 18TQ1A_D1 - Ngày: January 3, 2019, 1:42 pm - Lượt xem: 82
 • Danh sách thi lần 1 môn PL lớp 18CH_CT_CD_D2 - Ngày: December 27, 2018, 11:38 am - Lượt xem: 114
 • Danh sách thi lần 1 môn PTHDKD lớp 17CK1A - Ngày: December 27, 2018, 11:37 am - Lượt xem: 115
 • Danh sách thi lần 1 môn VLDC lớp 18CH_CT_CD_D2 - Ngày: December 27, 2018, 11:36 am - Lượt xem: 142
 • Danh sách thi lần 1 môn CT lớp 18CH_CT_CD_D1 - Ngày: December 27, 2018, 11:35 am - Lượt xem: 143
 • Danh sách thi lần 1 môn KTHCSN lớp 17CK1A - Ngày: December 27, 2018, 11:33 am - Lượt xem: 76
 • Danh sách thi lần 1 môn TCC lớp 18CH_CT_CD_D2 - Ngày: December 27, 2018, 11:32 am - Lượt xem: 114
 • Danh sách thi lần 1 môn TA1 lớp 18CH_CT_CD_D1 - Ngày: December 27, 2018, 11:32 am - Lượt xem: 126
 • Danh sách thi lần 1 môn TATM lớp 17CK1A - Ngày: December 27, 2018, 11:31 am - Lượt xem: 88
 • Danh sách thi lần 1 môn TA1 lớp 18CH_CT_CD_D2 - Ngày: December 27, 2018, 11:31 am - Lượt xem: 94
 • Danh sách thi lần 1 môn VLDC lớp 18CH_CT_CD_D1 - Ngày: December 27, 2018, 11:29 am - Lượt xem: 123
 • Danh sách thi lần 1 môn QTNS lớp 17CK1A - Ngày: December 27, 2018, 11:29 am - Lượt xem: 78
 • Danh sách thi lần 1 môn TCC lớp 18CH_CT_CD_D1 - Ngày: December 27, 2018, 11:26 am - Lượt xem: 97
 • Danh sách thi lần 2 môn TMQT lớp 16CQ1A - Ngày: December 21, 2018, 7:44 am - Lượt xem: 86
 • Danh sách thi lần 1 môn QTHC_VP lớp 17CK1A - Ngày: December 21, 2018, 7:43 am - Lượt xem: 92
 • Danh sách thi lần 2 môn TC&QLDN lớp 16CT1A - Ngày: December 21, 2018, 7:42 am - Lượt xem: 82
 • Danh sách thi lần 2 môn THỰC HÀNH KT lớp 16CQ_CK - Ngày: December 21, 2018, 7:41 am - Lượt xem: 91


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 21st of June 2019 - Lượt truy cập: