thiết bị đo lường hiệu chuẩn thiết bị đo lường đồng hồ đo điện dụng cụ đo lực đồng hồ bấm giờ đồng hồ vạn năng máy dò kim loại đồng hồ đo áp suất cờ lê lực thước kẹp điện tử nhiệt kế điện tử cảm biến nhiệt độ máy đo ph máy đo độ mặn máy đo nhiệt độ máy đo độ ẩm kính lúp máy ly tâm cân điện tử motor giảm tốc biến tần động cơ điện máy cnc lò nung nồi hấp tiệt trùng tủ chống ẩm đầu dò nhiệt độ

Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: December 5, 2018, 7:10 am - Lượt xem: 6 - 0.04 MB

Ngày: November 23, 2018, 4:29 pm - Lượt xem: 44 - 0.36 MB

Ngày: November 8, 2018, 8:36 am - Lượt xem: 14 - 0.03 MB

Ngày: November 8, 2018, 8:35 am - Lượt xem: 12 - 0.03 MB

Ngày: November 8, 2018, 8:34 am - Lượt xem: 13 - 0.03 MB
 • Danh sách thi lần 1 môn PPNC lớp 16CQ1A - Ngày: November 8, 2018, 8:34 am - Lượt xem: 13
 • Danh sách thi lần 1 môn KTTCDN2 lớp 16CQ1A - Ngày: October 31, 2018, 1:43 pm - Lượt xem: 18
 • Danh sách thi lần 1 môn KTM lớp 16CK1A - Ngày: October 31, 2018, 1:42 pm - Lượt xem: 18
 • Danh sách thi lần 1 môn QTCL lớp 16CQ1A - Ngày: October 31, 2018, 1:42 pm - Lượt xem: 19
 • Danh sách thi lần 1 môn KTTCDN2 lớp 16CK1A - Ngày: October 31, 2018, 1:41 pm - Lượt xem: 19
 • Danh sách thi lần 1 môn THKT lớp 16CK1A - Ngày: October 31, 2018, 1:40 pm - Lượt xem: 16
 • Danh sách thi lần 1 môn QT Marketing lớp 16CQ1A - Ngày: October 31, 2018, 1:39 pm - Lượt xem: 18
 • Danh sách thi lần 2 môn ĐLCM lớp HL - Ngày: October 31, 2018, 1:38 pm - Lượt xem: 24
 • Danh sách thi lần 2 môn PLDC lớp HL - Ngày: October 31, 2018, 1:35 pm - Lượt xem: 27
 • Danh sách thi lần 2 môn NLCNMLN lớp HL - Ngày: October 31, 2018, 1:34 pm - Lượt xem: 18
 • Danh sách thi lần 2 môn TTHCM lớp HL - Ngày: October 31, 2018, 1:31 pm - Lượt xem: 22
 • Danh sách thi lần 2 môn KDDN lớp HL - Ngày: October 31, 2018, 1:30 pm - Lượt xem: 19
 • Danh sách thi lần 1 môn TC&QLDN lớp 16CT1A - Ngày: October 26, 2018, 2:48 pm - Lượt xem: 26
 • Danh sách thi lần 1 môn TMQT lớp 16CK,CQ1A - Ngày: October 26, 2018, 2:30 pm - Lượt xem: 18
 • Danh sách thi lần 1 môn KDDN lớp 16CQ,CK1A - Ngày: October 26, 2018, 2:29 pm - Lượt xem: 23
 • Danh sách thi lần 1 môn TTCK lớp 16CK, CQ1A - Ngày: October 26, 2018, 2:28 pm - Lượt xem: 21
 • Danh sách thi lần 1 môn ĐLCM lớp 16CE1A-D - Ngày: October 16, 2018, 8:41 am - Lượt xem: 52
 • Danh sách thi lần 1 môn CT lớp 17CT1A - Ngày: May 30, 2018, 3:36 pm - Lượt xem: 66
 • Danh sách thi lần 1 môn CT lớp 17CĐ1A,B - Ngày: May 24, 2018, 10:41 am - Lượt xem: 87
 • Danh sách thi lần 1 môn TA2 lớp 17CĐ1A,B - Ngày: May 24, 2018, 10:41 am - Lượt xem: 79
 • Danh sách thi lần 1 môn PLĐC lớp 17CH1A-D - Ngày: May 24, 2018, 10:40 am - Lượt xem: 138
 • Danh sách thi lần 1 môn TA2 lớp 17CH1A-D - Ngày: May 24, 2018, 10:40 am - Lượt xem: 138
 • Danh sách thi lần 1 môn TCQLDN lớp 15CĐ_HL - Ngày: May 10, 2018, 2:43 am - Lượt xem: 74
 • Danh sách thi lần 1 môn KDĐN lớp 16NQ1A,B - Ngày: May 7, 2018, 8:18 am - Lượt xem: 100
 • Danh sách thi lần 2 môn CT lớp 17CH1A-D - Ngày: March 2, 2018, 7:29 am - Lượt xem: 217
 • Danh sách thi lần 2 môn VLĐC lớp 17CH1A-D, 17CĐ1A-B - Ngày: March 2, 2018, 7:28 am - Lượt xem: 206
 • Danh sách thi lần 2 môn TA lớp 17CH1A-D, 17CĐ1A-B - Ngày: March 2, 2018, 7:28 am - Lượt xem: 225
 • Danh sách thi lần 1 môn TA lớp 17CH1A-D - Ngày: January 11, 2018, 8:47 am - Lượt xem: 282
 • Danh sách thi lần 1 môn TA lớp 17TQ1A - Ngày: January 11, 2018, 8:42 am - Lượt xem: 195
 • Danh sách thi lần 1 môn CT lớp 17CH1A-D - Ngày: January 8, 2018, 8:09 am - Lượt xem: 191
 • Danh sách thi lần 1 môn ĐLCMĐCSVN lớp 15CĐ1A,B - Ngày: January 4, 2018, 4:17 pm - Lượt xem: 242
 • Danh sách thi lần 1 môn CT lớp 17TQ1A - Ngày: January 4, 2018, 2:20 pm - Lượt xem: 242
 • Danh sách thi lần 1 môn PLĐC lớp 17CK1A - Ngày: January 2, 2018, 1:21 pm - Lượt xem: 292
 • Danh sách thi lần 1 môn TA1 lớp 17CK1A - Ngày: January 2, 2018, 1:20 pm - Lượt xem: 189
 • Danh sách thi lần 1 môn PLĐC lớp 17CT1A - Ngày: January 2, 2018, 1:20 pm - Lượt xem: 200
 • Danh sách thi lần 1 môn TA1 lớp 17CT1A - Ngày: January 2, 2018, 1:20 pm - Lượt xem: 205
 • Danh sách thi lần 1 môn TCC lớp 17CH1A-D - Ngày: January 2, 2018, 1:19 pm - Lượt xem: 282
 • Danh sách thi lần 1 môn TCC lớp 17CĐ1A,B - Ngày: January 2, 2018, 1:19 pm - Lượt xem: 234
 • Danh sách thi lần 1 môn TA1 lớp 17CĐ1A,B - Ngày: December 25, 2017, 10:15 am - Lượt xem: 195
 • Danh sách thi lần 1 môn PLĐC lớp 17CĐ1A,B - Ngày: December 21, 2017, 2:04 pm - Lượt xem: 181
 • Danh sách thi lần 1 môn CT lớp 16TH1A,B - Ngày: December 15, 2017, 1:29 pm - Lượt xem: 270
 • Danh sách thi lần 2 môn TCQLDN lớp 15CE1A-E - Ngày: December 7, 2017, 8:50 am - Lượt xem: 204
 • Danh sách thi lần 1 lớp 16CK,CQ1A - Ngày: November 30, 2017, 9:02 am - Lượt xem: 269
 • Danh sách thi lần 1 môn lớp 15CQ1A - Ngày: November 30, 2017, 9:02 am - Lượt xem: 194
 • Danh sách thi lần 1 môn lớp 15CK1A - Ngày: November 30, 2017, 9:01 am - Lượt xem: 201


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 10th of December 2018 - Lượt truy cập: