Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: December 7, 2017, 8:50 am - Lượt xem: 18 - 0.96 MB

Ngày: November 30, 2017, 9:02 am - Lượt xem: 14 - 0.28 MB

Ngày: November 30, 2017, 9:02 am - Lượt xem: 5 - 0.16 MB

Ngày: November 30, 2017, 9:01 am - Lượt xem: 4 - 0.19 MB

Ngày: November 21, 2017, 6:55 am - Lượt xem: 27 - 1.34 MB
 • Danh sách thi lần 1 môn TTHCM lớp 16CĐ1A,B - Ngày: November 21, 2017, 12:56 am - Lượt xem: 7
 • Danh sách thi lần 1 môn TCQLDN lớp 15CE1A-E - Ngày: October 19, 2017, 2:20 pm - Lượt xem: 60
 • Danh sách thi lần 1 môn TCQLDN lớp 15CĐ1A,B - Ngày: October 12, 2017, 9:26 am - Lượt xem: 33
 • Danh sách thi lần 1 môn lớp 15CQ1A - Ngày: September 28, 2017, 8:17 am - Lượt xem: 47
 • Danh sách thi lần 1 môn lớp 15CK1A - Ngày: September 28, 2017, 8:16 am - Lượt xem: 48
 • Danh sách thi lần 2 môn TKT lớp 16CK1A - Ngày: August 18, 2017, 4:08 pm - Lượt xem: 52
 • Danh sách thi lần 2 môn TA2 lớp 16CT1A - Ngày: August 18, 2017, 4:08 pm - Lượt xem: 51
 • Danh sách thi lần 2 môn TA2 lớp 16CK1A - Ngày: August 18, 2017, 4:07 pm - Lượt xem: 43
 • Danh sách thi lần 2 môn TA1 lớp 16TH_HL - Ngày: August 18, 2017, 4:04 pm - Lượt xem: 51
 • Danh sách thi lần 2 môn TA2 lớp 16CE1A-E - Ngày: August 18, 2017, 4:03 pm - Lượt xem: 84
 • Danh sách thi lần 2 môn NLCNML lớp 16CE1A-E - Ngày: August 18, 2017, 3:58 pm - Lượt xem: 82
 • Danh sách thi lần 2 môn TCC2 lớp 16CE1A-E - Ngày: August 18, 2017, 3:46 pm - Lượt xem: 75
 • Danh sách thi lần 2 môn PLĐC lớp 16CE1A-E - Ngày: August 18, 2017, 3:45 pm - Lượt xem: 56
 • Danh sách thi lần 2 môn TCQLDN lớp 16CE1A-E - Ngày: August 18, 2017, 3:43 pm - Lượt xem: 63
 • Danh sách thi lần 2 môn TA2 lớp 16TH1A,B - Ngày: August 18, 2017, 8:57 am - Lượt xem: 47
 • Danh sách thi lần 1 môn PLĐC lớp 16CE1A-E - Ngày: June 29, 2017, 6:52 am - Lượt xem: 169
 • Danh sách thi lần 1 môn TCQLDN lớp 16CE1A-E - Ngày: June 29, 2017, 6:51 am - Lượt xem: 222
 • Danh sách thi lần 1 môn TA2 lớp 16CE1A-E - Ngày: June 29, 2017, 6:51 am - Lượt xem: 181
 • Danh sách thi lần 1 môn GDSDNLHQ lớp 16TH1A,B - Ngày: June 26, 2017, 9:31 am - Lượt xem: 112
 • Danh sách thi lần 1 môn TTHCM lớp 16CV,CT1A - Ngày: June 23, 2017, 8:23 am - Lượt xem: 79
 • Danh sách thi lần 1 môn KTVM lớp 16CK,CQ1A - Ngày: June 23, 2017, 8:23 am - Lượt xem: 76
 • Danh sách thi lần 1 môn TA2 lớp 16TH1A,B - Ngày: June 23, 2017, 8:22 am - Lượt xem: 99
 • Danh sách thi lần 1 môn KDĐN lớp 15NQ1D - Ngày: June 19, 2017, 8:17 am - Lượt xem: 81
 • Danh sách thi lần 1 môn PLĐC lớp 16TH1A,B - Ngày: June 15, 2017, 11:21 am - Lượt xem: 96
 • Danh sách thi lần 1 môn KDĐN lớp 15NQ1A-C - Ngày: May 11, 2017, 10:25 am - Lượt xem: 100


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 11th of December 2017 - Lượt truy cập: