Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Chức năng:

Quản lý và tổ chức các hoạt động giảng dạy, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho nhân viên của các Công ty Điện lực và các Doanh nghiệp

+ Các khóa đào tạo nâng bậc cho công nhân kỹ thuật

+ Tổ chức các lớp đào tạo nâng cao và khóa ngắn hạn trong lĩnh vực đường dây, trạm, nhà máy điện và các nghiệp vụ kỹ năng quản lý

+ Liên kết đào tạo với các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày: Wed-Feb-2013 - Lượt xem: 2149 - 0.3 MBLiên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Saturday, 23rd of June 2018 - Lượt truy cập: