Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Từ ngày 8/4 đến 26/4 năm 2013 khoa hệ thống điện đã tổ chức tập huấn dựng trụ 20m bằng phương pháp thủ công cho CB.CNV tại Công ty Điện lực Sóc Trăng. Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được.

Ngày: Wed-May-2013 - Lượt xem: 12816
 • Diem thi VHHTD lop 16CH6A lan 1 - Ngày:January 15, 2018, 2:53 pm
 • Diem thi LD lop 17SQ1B lan 1 - Ngày:January 15, 2018, 2:51 pm
 • Diem thi BVRL lop 16TH1A-B lan 1 - Ngày:January 10, 2018, 1:37 pm
 • Diem thi NMD1 lop 16TH1A-B lan 1 - Ngày:January 10, 2018, 1:36 pm
 • Diem thi LD1 lop 16TH1A-B lan 1 - Ngày:January 10, 2018, 1:35 pm
 • Diem thi CDQD lop 16CH6A lan 1 - Ngày:January 10, 2018, 1:28 pm
 • KET QUA PHUC KHAO BVRL (THI LAI) LOP 15CE1A-E - Ngày:January 9, 2018, 8:12 am
 • Diem thi NMD lop 17NQTP lan 1 - Ngày:December 28, 2017, 2:25 pm
 • Diem thi LD lop 17NQTP lan 1 - Ngày:December 28, 2017, 2:24 pm
 • Diem thi NMD lop 16NQ-HL lan 1 - Ngày:December 28, 2017, 2:23 pm


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 24th of January 2018 - Lượt truy cập: