Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Từ ngày 8/4 đến 26/4 năm 2013 khoa hệ thống điện đã tổ chức tập huấn dựng trụ 20m bằng phương pháp thủ công cho CB.CNV tại Công ty Điện lực Sóc Trăng. Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được.

Ngày: Wed-May-2013 - Lượt xem: 11777
 • DIEM THI LD2 LOP 15TH1A-D LAN 1 - Ngày:July 18, 2017, 6:16 am
 • Diem thi VHHTD lop 15TH1A-D lan 1 - Ngày:July 18, 2017, 2:51 am
 • Diem thi QLSC lop 15TH1A-D lan 1 - Ngày:July 18, 2017, 2:50 am
 • Diem thi NMD2 lop 15TH1A-D lan 1 - Ngày:July 18, 2017, 2:47 am
 • Diem thi VHHTD lop 15CH2A lan 1 - Ngày:July 18, 2017, 2:45 am
 • Diem thi BVRL lop 15CH2A lan 1 - Ngày:July 18, 2017, 2:45 am
 • Diem thi KCD lop 16TH1A-B lan 1 - Ngày:July 18, 2017, 2:41 am
 • Diem thi QLSCCT lop 15NQ1D lan 1 - Ngày:July 18, 2017, 2:40 am
 • Diem thi BVRL lop 15TH-HL lan 1 - Ngày:July 3, 2017, 7:29 am
 • Diem thi NMD1 lop 15TH-HL lan 1 - Ngày:July 3, 2017, 7:28 am
 • Chưa có biểu mẫu!  Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 18th of August 2017 - Lượt truy cập: