Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Từ ngày 8/4 đến 26/4 năm 2013 khoa hệ thống điện đã tổ chức tập huấn dựng trụ 20m bằng phương pháp thủ công cho CB.CNV tại Công ty Điện lực Sóc Trăng. Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được.

Ngày: Wed-May-2013 - Lượt xem: 14100
 • Diem thi QLSCTHT lop 17NQTP lan 1 - Ngày:June 11, 2018, 7:36 am
 • Diem thi QLSCCT lop 17NQTP lan 1 - Ngày:June 11, 2018, 3:40 am
 • Diem thi NLTT lop 15CE1A-E lan 2 - Ngày:June 11, 2018, 3:27 am
 • Diem thi QLSC lop 17SQ1C lan 1 - Ngày:June 1, 2018, 3:29 am
 • Diem thi LD lop 17CH6A lan 1 - Ngày:June 1, 2018, 3:27 am
 • Diem thi NMD -NMHTD lop 16CE1A-D lan 2 - Ngày:June 1, 2018, 3:26 am
 • Diem thi LD1 lop 16CE1A-D lan 2 - Ngày:June 1, 2018, 3:25 am
 • Diem thi QLSCCT lop 16NQ1A-B lan 1 - Ngày:June 1, 2018, 3:22 am
 • Diem thi BVRL lop 17CH6A lan 1 - Ngày:May 24, 2018, 3:17 pm
 • Diem thi LD lop 17SQ1C lan 1 - Ngày:May 24, 2018, 3:16 pm


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 23rd of June 2018 - Lượt truy cập: