Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: December 3, 2014, 1:41 am - Lượt xem: 1726
 • Điểm thi KTCA lớp 15NQ1D lần2 - Ngày:August 18, 2017, 10:33 am
 • Điểm thi KTAT lớp 16TH1A,B lần2 - Ngày:August 18, 2017, 10:28 am
 • Điểm thi KTAT lớp 16TN1A lần2 - Ngày:August 18, 2017, 10:26 am
 • Điểm thi Đo lường điện lớp 15Th1A-D lần2 - Ngày:August 17, 2017, 8:48 am
 • Điểm thi Đo lường điện lớp 16NQ1A,B lần1 - Ngày:August 15, 2017, 9:01 am
 • Điểm thi KTCA lớp 15NQ1A-C lần2 - Ngày:August 15, 2017, 8:59 am
 • Điểm thi mạch điện 1 lớp 16CE1A-E lần1 - Ngày:August 1, 2017, 4:05 pm
 • Điểm thi KTĐ lớp 16TH-HL lần1 - Ngày:July 21, 2017, 2:16 am
 • Điểm thi TAKT lớp 15CH-HL lần2 - Ngày:July 21, 2017, 2:15 am
 • Điểm thi máy điện 1 lớp 15CH-HL lần2 - Ngày:July 21, 2017, 2:13 am
 • Biên bản xử lý vi phạm quy chế thi - Ngày:March 23, 2015, 3:40 am
 • Mẫu báo cáo làm thêm giờ - Ngày:March 23, 2015, 3:36 am
 • Mẫu đề thi học kỳ - Ngày:March 23, 2015, 3:19 am


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Friday, 18th of August 2017 - Lượt truy cập: