Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: December 3, 2014, 1:41 am - Lượt xem: 1771
 • Điểm thi Đo lường điện lớp 16NQ1A,B lần2 - Ngày:September 26, 2017, 10:00 am
 • Điểm thi máy điện lớp 16NQ1A,B lần2 - Ngày:September 25, 2017, 8:00 am
 • Điểm thi vật liệu điện lớp 16NQ-HL lần1 - Ngày:September 20, 2017, 8:09 am
 • Điểm thi Kỹ Thuật Điện lớp 16NQ-HL lần1 - Ngày:September 12, 2017, 6:56 am
 • Điểm thi KTĐ lớp 17NQTP lần1 - Ngày:September 5, 2017, 12:58 pm
 • Điểm thi mạch điện 1 lớp 16CE1A-E lần2 - Ngày:August 31, 2017, 8:57 am
 • Điểm thi ATĐ lớp 14CE-HL lần1 - Ngày:August 31, 2017, 8:55 am
 • Điểm thi máy điện 1 lớp 16TH1A,B lần2 - Ngày:August 24, 2017, 9:51 am
 • Điểm thi ATĐ lớp 16CT1A lần2 - Ngày:August 24, 2017, 9:49 am
 • Điểm quá trình KTAT lớp 14CE-HL - Ngày:August 23, 2017, 9:47 am
 • Biên bản xử lý vi phạm quy chế thi - Ngày:March 23, 2015, 3:40 am
 • Mẫu báo cáo làm thêm giờ - Ngày:March 23, 2015, 3:36 am
 • Mẫu đề thi học kỳ - Ngày:March 23, 2015, 3:19 am


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Tuesday, 26th of September 2017 - Lượt truy cập: