Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: December 3, 2014, 1:41 am - Lượt xem: 1837
 • Điểm thi KTCA lớp 15TH-HL lần1 - Ngày:November 7, 2017, 12:49 am
 • Điểm thi KTCA lớp 15CE1A-E lần1 - Ngày:November 7, 2017, 12:48 am
 • Điểm thi máy điện 2 lớp 15TH-Hl lần1 - Ngày:November 6, 2017, 6:53 am
 • Điểm thi Đo lường điện lớp 15TH-HL lần1 - Ngày:November 6, 2017, 3:06 am
 • Điểm thi TAKT lớp 15CH2A-HL lần1 - Ngày:November 6, 2017, 3:04 am
 • Điểm thi máy điện 2 lớp 15CE-HL lần1 - Ngày:October 24, 2017, 2:15 pm
 • Điểm thi KTCA lớp 15NQ-HL lần1 - Ngày:October 19, 2017, 1:30 pm
 • Điểm thi KTCA lớp 16TH2A lần1 - Ngày:October 17, 2017, 2:02 pm
 • Điểm thi vật liệu điện lớp 17NQ-Tp lần2 - Ngày:October 17, 2017, 9:56 am
 • Điểm qu1 trình máy điện 2 lớp 15CE-HL - Ngày:October 16, 2017, 10:58 am
 • Biên bản xử lý vi phạm quy chế thi - Ngày:March 23, 2015, 3:40 am
 • Mẫu báo cáo làm thêm giờ - Ngày:March 23, 2015, 3:36 am
 • Mẫu đề thi học kỳ - Ngày:March 23, 2015, 3:19 am


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Monday, 20th of November 2017 - Lượt truy cập: