Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: December 3, 2014, 1:41 am - Lượt xem: 1996
 • Điểm thi mạch điện lớp 17CE1A-D lần2 - Ngày:March 19, 2018, 3:24 pm
 • Điểm thi máy điện lớp 17TQ1A lần2 - Ngày:March 19, 2018, 3:22 pm
 • Điểm thi mạch điện lớp 17TQ1A lần2 - Ngày:March 19, 2018, 3:21 pm
 • Điểm thi ATĐ lớp 15CE1A-E lần2 - Ngày:March 12, 2018, 4:09 am
 • Điểm thi máy điện 2 lớp 16TH1A,B lần2 - Ngày:February 6, 2018, 1:57 am
 • Điểm thi mạch điện 1 lớp 16CH-HL lần2 - Ngày:February 6, 2018, 1:55 am
 • Điểm thi TAKT lớp 16CE1A-D lần2 - Ngày:February 1, 2018, 6:53 am
 • Điểm thi TAKT lớp 16CD1A,B lần2 - Ngày:February 1, 2018, 6:51 am
 • Điểm thi mạch điện lớp 17TQ1A lần1 - Ngày:January 31, 2018, 3:55 am
 • Điểm thi máy điện 1 lớp 16CD1A,B lần2 - Ngày:January 29, 2018, 3:44 pm
 • Biên bản xử lý vi phạm quy chế thi - Ngày:March 23, 2015, 3:40 am
 • Mẫu báo cáo làm thêm giờ - Ngày:March 23, 2015, 3:36 am
 • Mẫu đề thi học kỳ - Ngày:March 23, 2015, 3:19 am


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Saturday, 24th of March 2018 - Lượt truy cập: