Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: December 3, 2014, 1:41 am - Lượt xem: 2151
 • Điểm thi môn KTCA lớp 17TQ1A lần1 - Ngày:July 11, 2018, 8:15 am
 • Điểm thi KTAT lớp 17NQTP lần2 - Ngày:June 29, 2018, 1:33 am
 • Điểm thi TAKT lop 16CT1A lần2 - Ngày:June 29, 2018, 1:31 am
 • Diem thi may dien 2 lop 16CD1A,B lan2 - Ngày:June 22, 2018, 3:29 am
 • Diem thi an toan dien lop 15CE-HL lan2 - Ngày:June 22, 2018, 3:27 am
 • Điểm thi vật liệu điện lớp 16TH-HL lần2 - Ngày:June 19, 2018, 2:37 am
 • Điểm thi máy điện lớp 17CE1A-D lần1 - Ngày:June 19, 2018, 2:14 am
 • Điểm thi KTCA lớp 15CE-HL lần2 - Ngày:June 19, 2018, 2:11 am
 • Điểm thi KTAT lớp 17TQ-HL lần1 - Ngày:June 19, 2018, 2:09 am
 • Điểm thi KTCA lớp 16TH1A,B lần1 - Ngày:June 19, 2018, 2:07 am
 • Biên bản xử lý vi phạm quy chế thi - Ngày:March 23, 2015, 3:40 am
 • Mẫu báo cáo làm thêm giờ - Ngày:March 23, 2015, 3:36 am
 • Mẫu đề thi học kỳ - Ngày:March 23, 2015, 3:19 am


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 18th of July 2018 - Lượt truy cập: