Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Ngày: December 3, 2014, 1:41 am - Lượt xem: 1914
 • Điểm thi vật liệu điện lớp 16CE1A-D lần2 - Ngày:January 23, 2018, 12:50 pm
 • Điểm thi mạch điện lớp 17CD1A,B lần1 - Ngày:January 17, 2018, 3:26 pm
 • Điểm thi môn máy điện lớp 16CT1A lần2 - Ngày:January 12, 2018, 3:22 pm
 • Điểm thi máy điện lớp 17TQ1A lần1 - Ngày:January 11, 2018, 6:58 am
 • Điểm thi đo lường điện lớp 17TQ1A - Ngày:January 11, 2018, 6:56 am
 • Điểm thi mạch điện 1 lớp 16CH-HL lần1 - Ngày:January 11, 2018, 6:54 am
 • Điểm thi máy điện 2 lớp 16TH1A,B lần1 - Ngày:January 5, 2018, 3:04 pm
 • Điểm thi máy điện 1 lớp 16TH-HL lần2 - Ngày:January 4, 2018, 10:13 am
 • Điểm thi KTAT lớp 16NQ-HL lần1 - Ngày:December 28, 2017, 1:56 pm
 • Điểm quá trình mạch điện 1 lớp 16CH-HL - Ngày:December 28, 2017, 1:44 pm
 • Biên bản xử lý vi phạm quy chế thi - Ngày:March 23, 2015, 3:40 am
 • Mẫu báo cáo làm thêm giờ - Ngày:March 23, 2015, 3:36 am
 • Mẫu đề thi học kỳ - Ngày:March 23, 2015, 3:19 am


 • Liên kết website
  Một số địa chỉ website:
  Hôm nay: Wednesday, 24th of January 2018 - Lượt truy cập: