Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Công nhận kết quả khóa “Giữ bậc kỹ thuật” của Công ty Điện lực Lâm Đồng

Ngày: December 15, 2017, 2:26 pm - Lượt xem: 16

Công nhận kết quả các lớp của khóa “Bồi dưỡng nghề, nâng bậc, giữ bậc” của  các Đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày: December 1, 2017, 6:41 am - Lượt xem: 57

Công nhận kết quả khóa “Bồi dưỡng nghê, giữ bậc kinh doanh” của Công ty Điện lực Lâm Đồng

Ngày: November 29, 2017, 9:17 am - Lượt xem: 102

Công nhận kết quả khóa “Sát hạch nghề kỹ thuật” của Công ty Điện lực Tiền Giang

Ngày: November 29, 2017, 9:15 am - Lượt xem: 88

Công nhận kết quả khóa “Sát hạch nghề kinh doanh” của Công ty Điện lực Tiền Giang

Ngày: November 29, 2017, 9:13 am - Lượt xem: 113
Chưa có bảng điểm!
Chưa có biểu mẫu!Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Monday, 18th of December 2017 - Lượt truy cập: