Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Công nhận kết quả các lớp của khóa “Giữ bậc kỹ thuật” – Lớp 2 của  Công ty Điện lực Tiền Giang

Ngày: June 19, 2018, 4:15 am - Lượt xem: 31

Công nhận kết quả của khóa “Sát hạch nghề kỹ thuật” – Lớp 4 của  các đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam (Học tại Bến Tre)

Ngày: June 19, 2018, 4:13 am - Lượt xem: 10

Công nhận kết quả của khóa “Nâng bậc kinh doanh” – Đợt 4 của  các đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Ngày: June 14, 2018, 9:19 am - Lượt xem: 164

Công nhận kết quả khóa “Nâng bậc, giữ bậc kinh doanh, kỹ thuật” – Đợt 3 của  các đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Ngày: June 14, 2018, 9:11 am - Lượt xem: 173

Công nhận kết quả các lớp của khóa “Sát hạch nghề kỹ thuật” – Lớp 1 của  Công ty Điện lực Tiền Giang

Ngày: June 5, 2018, 6:39 am - Lượt xem: 151
Chưa có bảng điểm!
Chưa có biểu mẫu!Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Friday, 22nd of June 2018 - Lượt truy cập: