Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Công nhận kết quả các lớp của khóa “Bồi dưỡng nâng bậc, giữ bậc” của  các Đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày: October 17, 2017, 2:01 pm - Lượt xem: 101

Công nhận kết quả các lớp của khóa “Bồi dưỡng nâng bậc, giữ bậc” – Đợt 10 của  các Đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Ngày: October 17, 2017, 1:56 pm - Lượt xem: 141

Công nhận kết quả khóa “Bồi dưỡng nghề  kinh doanh” – Lớp 1 của  Công ty Điện lực Tiền Giang

Ngày: October 13, 2017, 4:01 pm - Lượt xem: 98

Công nhận kết quả khóa “Huấn luyện An toàn lao động – vệ sinh lao động” của Công ty Điện lực Gò Vấp – Nhóm 4

Ngày: October 10, 2017, 4:23 pm - Lượt xem: 30

Công nhận kết quả khóa “Huấn luyện An toàn lao động – vệ sinh lao động” của Công ty CP xây dựng Bình Dương - Nhóm 4 năm 2016

Ngày: October 10, 2017, 4:12 pm - Lượt xem: 35
Chưa có bảng điểm!
Chưa có biểu mẫu!Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Wednesday, 18th of October 2017 - Lượt truy cập: