Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Công nhận kết quả các lớp của khóa “Sát hạch nghề kỹ thuật” – Lớp 1 thuộc  Công ty Điện lực Bến Tre

Ngày: November 9, 2017, 9:06 am - Lượt xem: 190

 Công nhận kết quả các lớp của khóa “Giữ bậc kỹ thuật” – Lớp 2 của  các Đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Ngày: November 8, 2017, 8:06 am - Lượt xem: 339

Công nhận kết quả khóa “Sát hạch nghề  kỹ thuật” – Lớp 2 thuộc Công ty Điện lực Tiền Giang

Ngày: November 8, 2017, 8:04 am - Lượt xem: 154

Công nhận kết quả khóa “Bồi dưỡng nghề, giữ bậc, nâng bậc kỹ thuật” – Lớp 4 của  Công ty Điện lực Ninh Thuận

Ngày: November 8, 2017, 8:03 am - Lượt xem: 33

Công nhận kết quả các lớp của khóa “Bồi dưỡng nâng bậc, giữ bậc” – của  Công ty Điện lực Ninh Thuận

Ngày: November 2, 2017, 4:28 am - Lượt xem: 88
Chưa có bảng điểm!
Chưa có biểu mẫu!Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Thursday, 23rd of November 2017 - Lượt truy cập: