Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Công nhận kết quả khóa "Giữ bậc, sát hạch nghề Thí nghiệm điện" - Lớp 3 - Công ty Thí nghiệm điện miền Nam

Ngày: August 15, 2017, 3:01 pm - Lượt xem: 183

Công nhận kết quả khóa "Giữ bậc, sát hạch nghề Thí nghiệm điện" - Lớp 2 của Đơn vị Thuộc Công ty thí nghiệm điện miền Nam

Ngày: August 15, 2017, 11:56 am - Lượt xem: 165

Quyết định công nhận kết quả lớp BDN,GBKD Vũng Tàu 5

Ngày: August 14, 2017, 4:18 pm - Lượt xem: 68

Công nhận kết quả khóa "Bồi dưỡng và thi giữ bậc, nâng bậc" - các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam

Ngày: July 26, 2017, 4:13 pm - Lượt xem: 952

Công nhận kết quả khóa "Huấn luyện An toàn lao động - vệ sinh lao động" - Công ty Điện lực Tân Bình

Ngày: July 26, 2017, 4:02 pm - Lượt xem: 57
Chưa có bảng điểm!
Chưa có biểu mẫu!Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Wednesday, 23rd of August 2017 - Lượt truy cập: