Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn

Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm ủng hộ nhiệt tình của quý Công ty trong thời gian qua; Đặc biệt trong công tác đào tạo lại và đào tạo chuyên đề nâng cao.

Ngày: January 22, 2018, 8:34 am - Lượt xem: 69

Công nhận kết quả khóa “Giữ bậc, sát hạch nghề” của Công ty Điện lực Lâm Đồng

Ngày: December 27, 2017, 3:48 pm - Lượt xem: 146

Công nhận kết quả khóa “Giữ bậc kỹ thuật” của Công ty Điện lực Lâm Đồng

Ngày: December 15, 2017, 2:26 pm - Lượt xem: 192

Công nhận kết quả các lớp của khóa “Bồi dưỡng nghề, nâng bậc, giữ bậc” của  các Đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày: December 1, 2017, 6:41 am - Lượt xem: 170

Công nhận kết quả khóa “Bồi dưỡng nghê, giữ bậc kinh doanh” của Công ty Điện lực Lâm Đồng

Ngày: November 29, 2017, 9:17 am - Lượt xem: 254
Chưa có bảng điểm!
Chưa có biểu mẫu!Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Sunday, 25th of February 2018 - Lượt truy cập: