Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.8.22155661 - Đào tạo: +84.8.38919462 - Fax: +84.8.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi : 03-090717
Ngày: June 28, 2017, 8:53 am - Lượt xem: 45 - 0.05 MB
Lịch thi lại HK4 15NQ
Ngày: June 28, 2017, 8:52 am - Lượt xem: 5 - 0.03 MB
Lịch thi : 2606-020717
Ngày: June 22, 2017, 2:18 am - Lượt xem: 101 - 0.09 MB
Lịch thi : 0307-210817
Ngày: June 22, 2017, 2:17 am - Lượt xem: 140 - 0.01 MB
Lịch thi : 19-25/06/17
Ngày: June 14, 2017, 8:52 am - Lượt xem: 265 - 0.09 MB
Lịch thi lop DH ngay 24/06/2017
Ngày: June 14, 2017, 1:08 am - Lượt xem: 80 - 0.01 MB
Lịch thi : 12-18/06/17
Ngày: June 7, 2017, 8:45 am - Lượt xem: 161 - 0.07 MB
Lịch thi : tháng 6-tháng 8/2017
Ngày: June 7, 2017, 8:45 am - Lượt xem: 124 - 0.08 MB
Lịch thi : 05-11/06/17
Ngày: May 31, 2017, 8:29 am - Lượt xem: 172 - 0.03 MB
Lịch thi : 2905-04/06/17
Ngày: May 24, 2017, 7:08 am - Lượt xem: 170 - 0.05 MB
Lịch thi từ 29/05 đến 16/06/2017
Ngày: May 24, 2017, 7:07 am - Lượt xem: 158 - 0.01 MB
Lịch thi lop DH ngay 03/06/2017
Ngày: May 19, 2017, 3:40 pm - Lượt xem: 96 - 0.01 MB
Lịch thi : 22-28/05/17
Ngày: May 17, 2017, 1:40 pm - Lượt xem: 144 - 0.03 MB
Lịch thi : 2606-070717
Ngày: May 17, 2017, 1:39 pm - Lượt xem: 125 - 0.03 MB
Lich thi lop 13DH3A ngay 27/05/20173
Ngày: May 12, 2017, 1:26 pm - Lượt xem: 111 - 0.01 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Thursday, 29th of June 2017 - Lượt truy cập: