Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
Lịch thi lần 1 HKII lớp 20TQ1B
Ngày: September 18, 2021, 3:36 pm - Lượt xem: 12 - 0.1 MB
Lịch thi lần 1 HKIII lớp 20TQ1A
Ngày: September 10, 2021, 11:43 am - Lượt xem: 31 - 0.1 MB
Lịch thi lần 1 HKV lớp 19CH1A-B
Ngày: September 10, 2021, 11:42 am - Lượt xem: 21 - 0.1 MB
Lịch thi lần 1 HKV lớp 19CT1A
Ngày: September 10, 2021, 11:41 am - Lượt xem: 15 - 0.1 MB
Lịch thi lần 1 HKV lớp 19CĐ1A
Ngày: September 10, 2021, 11:41 am - Lượt xem: 10 - 0.1 MB
Lịch thi lần 1 HKV lớp 19CB1A
Ngày: September 10, 2021, 11:40 am - Lượt xem: 9 - 0.1 MB
LỊCH THI LẦN 1-HKI-20TQ1B
Ngày: July 14, 2021, 2:43 pm - Lượt xem: 95 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 1-HKII-20TQ1A
Ngày: July 14, 2021, 2:43 pm - Lượt xem: 81 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 1-HKII-20CĐ1A,B
Ngày: July 14, 2021, 2:42 pm - Lượt xem: 52 - 0.09 MB
LỊCH THI LÀN 1-HKII-20CH1A,B
Ngày: July 14, 2021, 2:42 pm - Lượt xem: 57 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 1-HK IV-19CT1A
Ngày: July 14, 2021, 2:41 pm - Lượt xem: 33 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 1- HK IV-19CB1A
Ngày: July 14, 2021, 2:41 pm - Lượt xem: 37 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 1-HK IV-19CĐ1A
Ngày: July 14, 2021, 2:40 pm - Lượt xem: 29 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 1-HKIV-19CH1A,B
Ngày: July 14, 2021, 2:39 pm - Lượt xem: 56 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 2- CĐ18_Học lại
Ngày: April 29, 2021, 5:27 pm - Lượt xem: 120 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 1- 18CĐ_HL
Ngày: March 30, 2021, 5:06 pm - Lượt xem: 205 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 2 LỚP CĐ2018
Ngày: March 8, 2021, 4:01 pm - Lượt xem: 149 - 0.1 MB
LỊCH THI LẦN 2 LỚP 19CB1A
Ngày: March 8, 2021, 4:00 pm - Lượt xem: 69 - 0.09 MB
LỊCH THI LẦN 2 LỚP 19CT1A
Ngày: March 8, 2021, 4:00 pm - Lượt xem: 91 - 0.1 MB
LỊCH THI LẦN 2 LỚP 19CĐ1A (ĐIỀU CHỈNH)
Ngày: March 8, 2021, 3:59 pm - Lượt xem: 114 - 0.34 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Wednesday, 22nd of September 2021 - Lượt truy cập: