Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM - Tuyển sinh: +84.028.22155661 - Đào tạo: +84.028.38919462 - Fax: +84.028.38919049 - Email: hepc@hepc.edu.vn
lich thi lop DH ngay 09-09-2017
Ngày: August 18, 2017, 8:52 am - Lượt xem: 19 - 0.01 MB
Lịch thi : 21-270817
Ngày: August 16, 2017, 2:13 pm - Lượt xem: 65 - 0.1 MB
Lịch thi từ 28/8-30/9/17
Ngày: August 16, 2017, 2:12 pm - Lượt xem: 46 - 0.03 MB
Lịch thi : 14-200817
Ngày: August 9, 2017, 4:40 pm - Lượt xem: 105 - 0.08 MB
Lịch thi : 14-270817
Ngày: August 9, 2017, 4:40 pm - Lượt xem: 35 - 0.02 MB
Lịch thi : 07-130817
Ngày: August 1, 2017, 10:41 am - Lượt xem: 127 - 0.04 MB
Lịch thi : 14-270817
Ngày: August 1, 2017, 10:41 am - Lượt xem: 50 - 0.06 MB
Lịch thi : 3107-060817
Ngày: July 27, 2017, 7:48 am - Lượt xem: 57 - 0.02 MB
Lịch thi : 24-300717
Ngày: July 19, 2017, 7:57 am - Lượt xem: 85 - 0.03 MB
Lịch thi : 14-260817
Ngày: July 19, 2017, 7:57 am - Lượt xem: 80 - 0.04 MB
Lịch thi : 10-160717
Ngày: July 5, 2017, 7:11 am - Lượt xem: 200 - 0.02 MB
Lịch thi : 09 thg 8- 11 thg 9
Ngày: July 5, 2017, 7:11 am - Lượt xem: 161 - 0.03 MB
Lich thi lop DH ngay 15/07/2017
Ngày: July 5, 2017, 6:44 am - Lượt xem: 90 - 0.03 MB
Lịch thi : 03-090717
Ngày: June 28, 2017, 8:53 am - Lượt xem: 254 - 0.05 MB
Lịch thi lại HK4 15NQ
Ngày: June 28, 2017, 8:52 am - Lượt xem: 161 - 0.03 MB


Liên kết website
Một số địa chỉ website:
Hôm nay: Sunday, 20th of August 2017 - Lượt truy cập: